Παρακολούθηση
Giuseppe Della Valle
Giuseppe Della Valle
Dipartimento di Fisica, Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Springer handbook of lasers and optics
F Träger
springer 2, 937-983, 2012
10022012
Femtosecond laser micromachining: photonic and microfluidic devices in transparent materials
R Osellame, G Cerullo, R Ramponi
Springer, 2012
5182012
Micromachining of photonic devices by femtosecond laser pulses
G Della Valle, R Osellame, P Laporta
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 11 (1), 013001, 2008
4752008
Er: Yb-doped waveguide laser fabricated by femtosecond laser pulses
S Taccheo, G Della Valle, R Osellame, G Cerullo, N Chiodo, P Laporta, ...
Optics letters 29 (22), 2626-2628, 2004
2462004
Robust light transport in non-Hermitian photonic lattices
S Longhi, D Gatti, GD Valle
Scientific reports 5 (1), 13376, 2015
2292015
Coherent tunneling by adiabatic passage in an optical waveguide system
S Longhi, G Della Valle, M Ornigotti, P Laporta
Physical Review B 76 (20), 201101, 2007
2272007
Visualization of coherent destruction of tunneling in an optical double well system
G Della Valle, M Ornigotti, E Cianci, V Foglietti, P Laporta, S Longhi
Physical review letters 98 (26), 263601, 2007
2042007
Plasmon Dynamics in Colloidal Cu2–xSe Nanocrystals
F Scotognella, G Della Valle, AR Srimath Kandada, D Dorfs, ...
Nano letters 11 (11), 4711-4717, 2011
1942011
Plasmonic metamaterial wave retarders in reflection by orthogonally oriented detuned electrical dipoles
A Pors, MG Nielsen, G Della Valle, M Willatzen, O Albrektsen, ...
Optics letters 36 (9), 1626-1628, 2011
1532011
Fractional Bloch oscillations in photonic lattices
G Corrielli, A Crespi, G Della Valle, S Longhi, R Osellame
Nature communications 4 (1), 1555, 2013
1502013
Optical waveguide writing with a diode-pumped femtosecond oscillator
R Osellame, N Chiodo, G Della Valle, S Taccheo, R Ramponi, G Cerullo, ...
Optics letters 29 (16), 1900-1902, 2004
1442004
Non-Hermitian transparency and one-way transport in low-dimensional lattices by an imaginary gauge field
S Longhi, D Gatti, G Della Valle
Physical Review B 92 (9), 094204, 2015
1402015
1.5 μm single longitudinal mode waveguide laser fabricated by femtosecond laser writing
G Della Valle, S Taccheo, R Osellame, A Festa, G Cerullo, P Laporta
Optics Express 15 (6), 3190-3194, 2007
1352007
Passive mode locking by carbon nanotubes in a femtosecond laser written waveguide laser
G Della Valle, R Osellame, G Galzerano, N Chiodo, G Cerullo, P Laporta, ...
Applied physics letters 89 (23), 2006
1302006
Ultrafast nonlinear dynamics of surface plasmon polaritons in gold nanowires due to the intrinsic nonlinearity of metals
A Marini, M Conforti, G Della Valle, HW Lee, TX Tran, W Chang, ...
New Journal of Physics 15 (1), 013033, 2013
1262013
Waveguide lasers in the C-band fabricated by laser inscription with a compact femtosecond oscillator
R Osellame, N Chiodo, G Della Valle, G Cerullo, R Ramponi, P Laporta, ...
IEEE Journal of selected topics in Quantum Electronics 12 (2), 277-285, 2006
1212006
Observation of surface states with algebraic localization
G Corrielli, G Della Valle, A Crespi, R Osellame, S Longhi
Physical review letters 111 (22), 220403, 2013
1182013
C-band waveguide amplifier produced by femtosecond laser writing
G Della Valle, R Osellame, N Chiodo, S Taccheo, G Cerullo, P Laporta, ...
Optics Express 13 (16), 5976-5982, 2005
1132005
Imaging of Bloch oscillations in erbium-doped curved waveguide arrays
N Chiodo, G Della Valle, R Osellame, S Longhi, G Cerullo, R Ramponi, ...
Optics letters 31 (11), 1651-1653, 2006
1122006
Plasmonics in heavily-doped semiconductor nanocrystals
F Scotognella, G Della Valle, AR Srimath Kandada, M Zavelani-Rossi, ...
The European Physical Journal B 86, 1-13, 2013
1082013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20