Παρακολούθηση
Omar A. Beg
Omar A. Beg
Assistant Professor at The University of Texas Permian Basin, TX, USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utpb.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection of false-data injection attacks in cyber-physical DC microgrids
OA Beg, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on industrial informatics 13 (5), 2693-2703, 2017
1922017
Signal Temporal Logic-based Attack Detection in DC Microgrids
OA Beg, LV Nguyen, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (4), 3585-3595, 2019
802019
Resilient networked AC microgrids under unbounded cyber attacks
S Zuo, OA Beg, FL Lewis, A Davoudi
IEEE Transactions on Smart Grid 11 (5), 3785-3794, 2020
352020
Model validation of pwm dc–dc converters
OA Beg, H Abbas, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (9), 7049-7059, 2017
302017
Hybrid automata: from verification to implementation
S Bak, OA Beg, S Bogomolov, TT Johnson, LV Nguyen, C Schilling
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 21 (1), 87-104, 2019
222019
Intelligent anomaly identification in cyber-physical inverter-based systems
AA Khan, OA Beg, M Alamaniotis, S Ahmed
Electric Power Systems Research 193, 107024, 2021
192021
Cyber-physical anomaly detection in microgrids using time-frequency logic formalism
OA Beg, LV Nguyen, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Access 9, 20012-20021, 2021
112021
A Framework for Identification and Validation of Affine Hybrid Automata from Input-Output Traces
X Yang, OA Beg, M Kenigsberg, TT Johnson
ACM Transactions on Cyber-Physical Systems (TCPS) 6 (2), 1-24, 2022
22022
Charge pump phase-locked loops and full wave rectifiers for reachability analysis (benchmark proposal)
OA Beg, A Davoudi, TT Johnson
Applied Verification for Continuous and Hybrid Systems Workshop (ARCH), 2016
22016
An Explainable Intelligent Framework for Anomaly Mitigation in Cyber-Physical Inverter-based Systems
AA Khan, OA Beg, Y Jin, S Ahmed
TechRxiv, 2022
12022
Intelligent Anomaly Mitigation in Cyber-Physical Inverter-based Systems
AA Khan, S Ahmed, OA Beg
2021 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 1301-1306, 2021
12021
Formal online resiliency monitoring in microgrids
OA Beg, AP Yadav, TT Johnson, A Davoudi
2020 Resilience Week (RWS), 99-105, 2020
12020
Reachability analysis of transformer-isolated DC-DC converters
O Beg, A Davoudi, TT Johnson
EPiC Series in Computing 48, 52-64, 2017
12017
Cyber Attacks Detection using Machine Learning in Smart Grid Systems
S Gyawali, O Beg
IEEE INFOCOM 2022-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2022
2022
Computer-Aided Formal Verification of Power Electronics Circuits
OA Beg, L Nguyen, A Davoudi, TT Johnson
FAC 2017; Frontiers in Analog CAD, 1-6, 2017
2017
Charge Pump Phase-Locked Loops and Full Wave Rectifiers for Reachability Analysis
O Beg, A Davoudi, TT Johnson
EPiC Series in Computing 43, 27-35, 2017
2017
Formal Verification of DC Distribution Networks
OA Beg
The University of Texas at Arlington, 2017
2017
Computer Aided Formal Verification of Power Electronics Based Cyber-physical Systems
OA Beg, TT Johnson, A Davoudi
Formal Methods in Computer Aided Design (FMCAD), 2015
2015
Formal Verification of Software-controlled Power Electronics
OA Beg, T Johnson, A Davoudi
AFRL Safe and Secure Systems and Software Symposium (S5), 2015
2015
Reachability Analysis of Transformer-Isolated DC-DC Converters (Benchmark Proposal)
OA Beg, A Davoudi, TT Johnson
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20