Παρακολούθηση
Omar A. Beg
Omar A. Beg
Assistant Professor at The University of Texas Permian Basin, TX, USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utpb.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection of false-data injection attacks in cyber-physical DC microgrids
OA Beg, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on industrial informatics 13 (5), 2693-2703, 2017
2772017
Signal Temporal Logic-based Attack Detection in DC Microgrids
OA Beg, LV Nguyen, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (4), 3585-3595, 2019
1132019
Resilient networked AC microgrids under unbounded cyber attacks
S Zuo, OA Beg, FL Lewis, A Davoudi
IEEE Transactions on Smart Grid 11 (5), 3785-3794, 2020
702020
Intelligent anomaly identification in cyber-physical inverter-based systems
AA Khan, OA Beg, M Alamaniotis, S Ahmed
Electric Power Systems Research 193, 107024, 2021
492021
Model validation of pwm dc–dc converters
OA Beg, H Abbas, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (9), 7049-7059, 2017
372017
Hybrid automata: from verification to implementation
S Bak, OA Beg, S Bogomolov, TT Johnson, LV Nguyen, C Schilling
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 21, 87-104, 2019
272019
Cyber-physical anomaly detection in microgrids using time-frequency logic formalism
OA Beg, LV Nguyen, TT Johnson, A Davoudi
IEEE Access 9, 20012-20021, 2021
232021
A framework for identification and validation of affine hybrid automata from input-output traces
X Yang, OA Beg, M Kenigsberg, TT Johnson
ACM Transactions on Cyber-Physical Systems (TCPS) 6 (2), 1-24, 2022
102022
Cyber vulnerabilities of modern power systems
AA Khan, OA Beg
Power Systems Cybersecurity: Methods, Concepts, and Best Practices, 47-66, 2023
62023
An Explainable Intelligent Framework for Anomaly Mitigation in Cyber-Physical Inverter-based Systems
AA Khan, OA Beg, YF Jin, S Ahmed
IEEE Access, 2023
52023
Reachability Analysis of Transformer-Isolated DC-DC Converters (Benchmark Proposal)
OA Beg, A Davoudi, TT Johnson
4th International Workshop on Applied Verification for Continuous and Hybrid …, 2017
52017
A Review of AI-Based Cyber-Attack Detection and Mitigation in Microgrids
OA Beg, AA Khan, WU Rehman, A Hassan
Energies 16 (22), 7644, 2023
32023
Intelligent anomaly mitigation in cyber-physical inverter-based systems
AA Khan, S Ahmed, OA Beg
2021 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 1301-1306, 2021
32021
Formal online resiliency monitoring in microgrids
OA Beg, AP Yadav, TT Johnson, A Davoudi
2020 Resilience Week (RWS), 99-105, 2020
32020
Cyber attacks detection using machine learning in smart grid systems
S Gyawali, O Beg
IEEE INFOCOM 2022-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2022
22022
Charge pump phase-locked loops and full wave rectifiers for reachability analysis (benchmark proposal)
OA Beg, A Davoudi, TT Johnson
Applied Verification for Continuous and Hybrid Systems Workshop (ARCH), 2016
22016
Charge Pump Phase-Locked Loops and Full Wave Rectifiers for Reachability Analysis
O Beg, A Davoudi, TT Johnson
EPiC Series in Computing 43, 27-35, 2017
12017
Steady-state transport phenomena on induced magnetic field modeling for convective chemically reacting fluid with viscous dissipative heat
S Ahmed, OA Beg
Heat Transfer Research, 2016
12016
Distributed Resilient Control of DC Microgrids Under Generally Unbounded FDI Attacks
Y Wang, M Rajabinezhad, OA Beg, S Zuo
arXiv preprint arXiv:2309.17301, 2023
2023
Computer-Aided Formal Verification of Power Electronics Circuits
OA Beg, L Nguyen, A Davoudi, TT Johnson
FAC 2017; Frontiers in Analog CAD, 1-6, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20