Παρακολούθηση
Dirk Wollherr
Dirk Wollherr
Chair of Automatic Control Engineering, Technische Universität München
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tum.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human–robot collaboration: a survey
A Bauer, D Wollherr, M Buss
International Journal of Humanoid Robotics 5 (01), 47-66, 2008
4312008
Comparison of surface normal estimation methods for range sensing applications
K Klasing, D Althoff, D Wollherr, M Buss
2009 IEEE international conference on robotics and automation, 3206-3211, 2009
3662009
Real-time 3D hand gesture interaction with a robot for understanding directions from humans
M Van den Bergh, D Carton, R De Nijs, N Mitsou, C Landsiedel, ...
2011 Ro-Man, 357-362, 2011
2502011
A clustering method for efficient segmentation of 3D laser data
K Klasing, D Wollherr, M Buss
2008 IEEE international conference on robotics and automation, 4043-4048, 2008
2212008
A combined model-and learning-based framework for interaction-aware maneuver prediction
M Bahram, C Hubmann, A Lawitzky, M Aeberhard, D Wollherr
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 17 (6), 1538-1550, 2016
1512016
The autonomous city explorer: Towards natural human-robot interaction in urban environments
A Bauer, K Klasing, G Lidoris, Q Mühlbauer, F Rohrmüller, S Sosnowski, ...
International journal of social robotics 1 (2), 127-140, 2009
1362009
Interactive scene prediction for automotive applications
A Lawitzky, D Althoff, CF Passenberg, G Tanzmeister, D Wollherr, M Buss
2013 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 1028-1033, 2013
1162013
Cognitive technical systems—what is the role of artificial intelligence?
M Beetz, M Buss, D Wollherr
Annual Conference on Artificial Intelligence, 19-42, 2007
1072007
Safety assessment of robot trajectories for navigation in uncertain and dynamic environments
D Althoff, JJ Kuffner, D Wollherr, M Buss
Autonomous Robots 32 (3), 285-302, 2012
1052012
Robots asking for directions—The willingness of passers-by to support robots
A Weiss, J Igelsböck, M Tscheligi, A Bauer, K Kühnlenz, D Wollherr, ...
2010 5th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI …, 2010
1032010
A methodological variation for acceptance evaluation of human-robot interaction in public places
A Weiss, R Bernhaupt, M Tscheligi, D Wollherr, K Kuhnlenz, M Buss
RO-MAN 2008-The 17th IEEE International Symposium on Robot and Human …, 2008
962008
Improving aspects of empathy and subjective performance for HRI through mirroring facial expressions
B Gonsior, S Sosnowski, C Mayer, J Blume, B Radig, D Wollherr, ...
2011 RO-MAN, 350-356, 2011
882011
A game-theoretic approach to replanning-aware interactive scene prediction and planning
M Bahram, A Lawitzky, J Friedrichs, M Aeberhard, D Wollherr
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (6), 3981-3992, 2015
842015
Safety verification of autonomous vehicles for coordinated evasive maneuvers
M Althoff, D Althoff, D Wollherr, M Buss
2010 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 1078-1083, 2010
842010
IBuILD: Incremental bag of binary words for appearance based loop closure detection
S Khan, D Wollherr
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5441-5447, 2015
812015
Grid-based mapping and tracking in dynamic environments using a uniform evidential environment representation
G Tanzmeister, J Thomas, D Wollherr, M Buss
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6090-6095, 2014
782014
Realtime segmentation of range data using continuous nearest neighbors
K Klasing, D Wollherr, M Buss
2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2431-2436, 2009
782009
The autonomous city explorer (ACE) project—mobile robot navigation in highly populated urban environments
G Lidoris, F Rohrmuller, D Wollherr, M Buss
2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1416-1422, 2009
642009
A prediction-based reactive driving strategy for highly automated driving function on freeways
M Bahram, A Wolf, M Aeberhard, D Wollherr
2014 IEEE Intelligent Vehicles Symposium Proceedings, 400-406, 2014
622014
Evidential grid-based tracking and mapping
G Tanzmeister, D Wollherr
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 18 (6), 1454-1467, 2016
582016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20