Παρακολούθηση
Dimitris Glotsos
Dimitris Glotsos
University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Brain tumor characterization using the soft computing technique of fuzzy cognitive maps
EI Papageorgiou, PP Spyridonos, DT Glotsos, CD Stylios, P Ravazoula, ...
Applied soft computing 8 (1), 820-828, 2008
2602008
Enhancing the discrimination accuracy between metastases, gliomas and meningiomas on brain MRI by volumetric textural features and ensemble pattern recognition methods
P Georgiadis, D Cavouras, I Kalatzis, D Glotsos, E Athanasiadis, ...
Magnetic resonance imaging 27 (1), 120-130, 2009
1082009
Breast cancer characterization based on image classification of tissue sections visualized under low magnification
C Loukas, S Kostopoulos, A Tanoglidi, D Glotsos, C Sfikas, D Cavouras
Computational and mathematical methods in medicine 2013 (1), 829461, 2013
862013
Design of a multi-classifier system for discriminating benign from malignant thyroid nodules using routinely H&E-stained cytological images
A Daskalakis, S Kostopoulos, P Spyridonos, D Glotsos, P Ravazoula, ...
Computers in biology and medicine 38 (2), 196-203, 2008
692008
Real time decision support system for diagnosis of rare cancers, trained in parallel, on a graphics processing unit
K Sidiropoulos, D Glotsos, S Kostopoulos, P Ravazoula, I Kalatzis, ...
Computers in biology and medicine 42 (4), 376-386, 2012
572012
Automated diagnosis of brain tumours astrocytomas using probabilistic neural network clustering and support vector machines
D Glotsos, J Tohka, P Ravazoula, D Cavouras, G Nikiforidis
International Journal of Neural Systems 15 (01n02), 1-11, 2005
532005
Pattern recognition system for the discrimination of multiple sclerosis from cerebral microangiopathy lesions based on texture analysis of magnetic resonance images
P Theocharakis, D Glotsos, I Kalatzis, S Kostopoulos, P Georgiadis, ...
Magnetic resonance imaging 27 (3), 417-422, 2009
522009
Robust estimation of bioaffinity assay fluorescence signals
D Glotsos, J Tohka, J Soukka, JT Soini, U Ruotsalainen
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 10 (4), 733-739, 2006
492006
Improving accuracy in astrocytomas grading by integrating a robust least squares mapping driven support vector machine classifier into a two level grade classification scheme
D Glotsos, I Kalatzis, P Spyridonos, S Kostopoulos, A Daskalakis, ...
computer methods and programs in biomedicine 90 (3), 251-261, 2008
482008
Improvement of image quality using BLADE sequences in brain MR imaging
E Lavdas, P Mavroidis, S Kostopoulos, D Glotsos, V Roka, T Topalzikis, ...
Magnetic resonance imaging 31 (2), 189-200, 2013
422013
Automated segmentation of routinely hematoxylin-eosin-stained microscopic images by combining support vector machine clustering and active contour models
D Glotsos, P Spyridonos, D Cavouras, P Ravazoula, PA Dadioti, ...
Analytical and quantitative cytology and histology 26 (6), 331-340, 2004
422004
Quantitative combination of volumetric MR imaging and MR spectroscopy data for the discrimination of meningiomas from metastatic brain tumors by means of pattern recognition
P Georgiadis, S Kostopoulos, D Cavouras, D Glotsos, I Kalatzis, K Sifaki, ...
Magnetic resonance imaging 29 (4), 525-535, 2011
412011
Adaptable pattern recognition system for discriminating Melanocytic Nevi from Malignant Melanomas using plain photography images from different image databases
SA Kostopoulos, PA Asvestas, IK Kalatzis, GC Sakellaropoulos, ...
International journal of medical informatics 105, 1-10, 2017
372017
Complementary DNA microarray image processing based on the fuzzy Gaussian mixture model
EI Athanasiadis, DA Cavouras, PP Spyridonos, DT Glotsos, IK Kalatzis, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 13 (4), 419-425, 2009
372009
An image-analysis system based on support vector machines for automatic grade diagnosis of brain-tumour astrocytomas in clinical routine
D Glotsos, P Spyridonos, D Cavouras, P Ravazoula, P Arapantoni Dadioti, ...
Medical Informatics and the Internet in Medicine 30 (3), 179-193, 2005
342005
Computer-based malignancy grading of astrocytomas employing a support vector machine classifier, the WHO grading system and the regular hematoxylin-eosin diagnostic staining …
D Glotsos, P Spyridonos, P Petalas, D Cavouras, P Ravazoula, ...
Analytical and Quantitative Cytology and Histology 26 (2), 77-83, 2004
332004
A wavelet-based Markov random field segmentation model in segmenting microarray experiments
E Athanasiadis, D Cavouras, S Kostopoulos, D Glotsos, I Kalatzis, ...
Computer methods and programs in biomedicine 104 (3), 307-315, 2011
252011
A multi-classifier system for the characterization of normal, infectious, and cancerous prostate tissues employing transrectal ultrasound images
D Glotsos, I Kalatzis, P Theocharakis, P Georgiadis, A Daskalakis, ...
Computer methods and programs in biomedicine 97 (1), 53-61, 2010
252010
Improving gene quantification by adjustable spot-image restoration
A Daskalakis, D Cavouras, P Bougioukos, S Kostopoulos, D Glotsos, ...
Bioinformatics 23 (17), 2265-2272, 2007
252007
Multimodality GPU-based computer-assisted diagnosis of breast cancer using ultrasound and digital mammography images
KP Sidiropoulos, SA Kostopoulos, DT Glotsos, EI Athanasiadis, ...
International journal of computer assisted radiology and surgery 8, 547-560, 2013
232013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20