Παρακολούθηση
Marsette Vona
Marsette Vona
Northeastern University College of Computer and Information Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ccs.neu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Crystalline robots: Self-reconfiguration with compressible unit modules
D Rus, M Vona
Autonomous Robots 10 (1), 107-124, 2001
4372001
The self-reconfiguring robotic molecule
K Kotay, D Rus, M Vona, C McGray
Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 1998
4261998
Moving Volume KinectFusion.
H Roth, M Vona
BMVC 20 (2), 1-11, 2012
2302012
Self-reconfiguration planning with compressible unit modules
D Rus, M Vona
Proceedings 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 1999
1951999
A physical implementation of the self-reconfiguring crystalline robot
D Rus, M Vona
Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference …, 2000
1902000
Self-reconfiguring robots
D Rus, Z Butler, K Kotay, M Vona
Communications of the ACM 45 (3), 39-45, 2002
1272002
Mars exploration rover operations with the science activity planner
JS Norris, MW Powell, MA Vona, PG Backes, JV Wick
Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and …, 2005
782005
A basis for self-reconfiguring robots using crystal modules
D Rus, M Vona
Proceedings. 2000 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots …, 2000
702000
Self-assembling mobile linkages
C Detweiler, M Vona, Y Yoon, S Yun, D Rus
IEEE robotics & automation magazine 14 (4), 45-55, 2007
492007
A basis for self-repair robots using self-reconfiguring crystal modules
R Fitch, D Rus, M Vona
Intelligent Autonomous Systems 6, 903-910, 2000
492000
Shady: Robust truss climbing with mechanical compliances
M Vona, C Detweiler, D Rus
Experimental Robotics, 431-440, 2008
412008
Hierarchical control for self-assembling mobile trusses with passive and active links
C Detweiler, M Vona, K Kotay, D Rus
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
342006
The science activity planner for the mars exploration rover mission: Fido field test results
PG Backes, JS Norris, MW Powell, MA Vona, R Steinke, J Wick
252003
The self-reconfiguring molecule: Design and control algorithms
K Kotay, D Rus, M Vona, C McGray
Algorithmic Foundations of Robotics, 1998
241998
Teaching robotics software with the open hardware mobile manipulator
M Vona, NH Shekar
IEEE Transactions on Education 56 (1), 42-47, 2012
172012
The surface patch library (SPL)
D Kanoulas, M Vona
IEEE ICRA Workshop, 2014
162014
Using modular self-reconfiguring robots for locomotion
K Kotay, D Rus, M Vona
Experimental Robotics VII, 259-269, 2001
162001
Bio-inspired rough terrain contact patch perception
D Kanoulas, M Vona
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1719-1724, 2014
142014
Multi-mission activity planning for Mars lander and rover missions
PG Backes, JS Norris, MW Powell, MA Vona
2004 IEEE Aerospace Conference Proceedings (IEEE Cat. No. 04TH8720) 2, 877-886, 2004
142004
Lessons Learned from All-Terrain Hex-Limbed Extra-Terrestrial Explorer Robot Field Test Operations at Moses Lake Sand Dunes, Washington
D Mittman, M Powell, R Torres, C McQuin, M Vona, J Norris
AIAA SPACE 2008 Conference & Exposition, 7851, 2008
132008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20