Παρακολούθηση
Tenglong Ren
Tenglong Ren
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tju.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Covid-19 public opinion and emotion monitoring system based on time series thermal new word mining
Y Zhang, J Chen, B Liu, Y Yang, H Li, X Zheng, X Chen, T Ren, N Xiong
arXiv preprint arXiv:2005.11458, 2020
212020
Design and implementation of a novel precision irrigation robot based on an intelligent path planning algorithm
M Chen, Y Sun, X Cai, B Liu, T Ren
arXiv preprint arXiv:2003.00676, 2020
112020
Design and implementation of a novel internet of things irrigation system with a precision irrigation robot
M Chen, Y Sun, B Liu, B Yan, X Li, K Lu, T Ren, B Ma, Y Tian
2021 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR …, 2021
62021
SRSPG: A Plugin-based Spark Framework for Large-scale RDF Streams Processing on GPU.
T Ren, G Rao, X Zhang, Z Feng
ISWC (Satellites), 89-92, 2019
42019
Optimization of Large-Scale Knowledge Forward Reasoning Based on OWL 2 DL Ontology
L Cui, T Ren, X Zhang, Z Feng
International Conference on Collaborative Computing: Networking …, 2022
12022
mStore: Schema Mining based-RDF Data Storage
G Zheng, T Ren, L Yang, X Zhang, Z Feng
Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2023, 168-171, 2023
2023
CECR: Collaborative Semantic Reasoning on the Cloud and Edge
L Sun, T Ren, X Zhang, Z Feng, Y Hou
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 300-313, 2023
2023
CoPMP: Correlated Predicates Merging and Partition for SPARQL Query Optimization
H Yu, T Ren, X Zhang, L Yang, G Zheng
2022
Optimization of Kleene Closure Regular Path Query Processing Based on Node Clustered Index
L Yang, T Ren, X Zhang, F Feng, G Zheng
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9