Παρακολούθηση
Hanif D. Sherali
Hanif D. Sherali
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonlinear programming: theory and algorithms
MS Bazaraa, HD Sherali, CM Shetty
John wiley & sons, 2013
142382013
Linear programming and network flows
MS Bazaraa, JJ Jarvis, HD Sherali
John Wiley & Sons, 2011
48102011
A hierarchy of relaxations between the continuous and convex hull representations for zero-one programming problems
HD Sherali, WP Adams
SIAM Journal on Discrete Mathematics 3 (3), 411-430, 1990
11591990
A reformulation-linearization technique for solving discrete and continuous nonconvex problems
HD Sherali, WP Adams
Springer Science & Business Media, 2013
9722013
A new reformulation-linearization technique for bilinear programming problems
HD Sherali, A Alameddine
Journal of Global optimization 2, 379-410, 1992
5001992
On energy provisioning and relay node placement for wireless sensor networks
YT Hou, Y Shi, HD Sherali, SF Midkiff
IEEE Transactions on Wireless Communications 4 (5), 2579-2590, 2005
4942005
On renewable sensor networks with wireless energy transfer
Y Shi, L Xie, YT Hou, HD Sherali
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 1350-1358, 2011
4552011
Making sensor networks immortal: An energy-renewal approach with wireless power transfer
L Xie, Y Shi, YT Hou, HD Sherali
IEEE/ACM Transactions on networking 20 (6), 1748-1761, 2012
4482012
A global optimization algorithm for polynomial programming problems using a reformulation-linearization technique
HD Sherali, CH Tuncbilek
Journal of Global Optimization 2, 101-112, 1992
4231992
A location-allocation model and algorithm for evacuation planning under hurricane/flood conditions
HD Sherali, TB Carter, AG Hobeika
Transportation Research Part B: Methodological 25 (6), 439-452, 1991
3891991
A hierarchy of relaxations and convex hull characterizations for mixed-integer zero—one programming problems
HD Sherali, WP Adams
Discrete Applied Mathematics 52 (1), 83-106, 1994
3751994
A tight linearization and an algorithm for zero-one quadratic programming problems
WP Adams, HD Sherali
Management Science 32 (10), 1274-1290, 1986
3661986
Spectrum sharing for multi-hop networking with cognitive radios
YT Hou, Y Shi, HD Sherali
IEEE Journal on selected areas in communications 26 (1), 146-155, 2008
3552008
Stackelberg-Nash-Cournot equilibria: characterizations and computations
HD Sherali, AL Soyster, FH Murphy
Operations Research 31 (2), 253-276, 1983
3291983
A mathematical programming approach for determining oligopolistic market equilibrium
FH Murphy, HD Sherali, AL Soyster
Mathematical Programming 24, 92-106, 1982
3151982
Improving discrete model representations via symmetry considerations
HD Sherali, JC Smith
Management Science 47 (10), 1396-1407, 2001
3042001
Optimal location of transmitters for micro-cellular radio communication system design
HD Sherali, CM Pendyala, TS Rappaport
IEEE Journal on Selected areas in communications 14 (4), 662-673, 1996
2881996
Airline fleet assignment concepts, models, and algorithms
HD Sherali, EK Bish, X Zhu
European Journal of Operational Research 172 (1), 1-30, 2006
2682006
Decomposition with branch-and-cut approaches for two-stage stochastic mixed-integer programming
S Sen, HD Sherali
Mathematical Programming 106, 203-223, 2006
2492006
Benders' partitioning scheme applied to a new formulation of the quadratic assignment problem
MS Bazaraa, HD Sherali
Naval research logistics quarterly 27 (1), 29-41, 1980
2481980
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20