Παρακολούθηση
Jesús Muñoz (ORCID: 0000-0002-9266-2268)
Jesús Muñoz (ORCID: 0000-0002-9266-2268)
Real Jardín Botánico, CSIC (RoR:03ezemd27)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rjb.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia
MO Hill, N Bell, MA Bruggeman-Nannenga, M Brugués, MJ Cano, ...
Journal of bryology 28 (3), 198-267, 2006
10152006
Wind as a long-distance dispersal vehicle in the Southern Hemisphere
J Munoz, AM Felicisimo, F Cabezas, AR Burgaz, I Martinez
Science 304 (5674), 1144-1147, 2004
6432004
Modelos de distribución de especies: Una revisión sintética
RG Mateo, ÁM Felicísimo, J Muñoz
Revista chilena de historia natural 84 (2), 217-240, 2011
3872011
Comparison of statistical methods commonly used in predictive modelling
J Muñoz, ÁM Felicísimo
Journal of Vegetation Science 15 (2), 285-292, 2004
3282004
Moss flora of central america part 2. Encalyptaceae-Orthotrichaceae
B Allen, D Hall, J Munoz, RA Pursell, WR Buck
Monographs in Systematic Botany 90 (2), 2002
2712002
Profile or group discriminative techniques? Generating reliable species distribution models using pseudo‐absences and target‐group absences from natural history collections
RG Mateo, TB Croat, ÁM Felicísimo, J Muñoz
Diversity and Distributions 16 (1), 84-94, 2010
2082010
A checklist of the mosses of the tropical Andean countries
SP Churchill, D Griffin, J Muñoz
Ruizia 17, 1-203, 2000
1852000
Ocean surface winds drive dynamics of transoceanic aerial movements
ÁM Felicísimo, J Muñoz, J González-Solis
PLoS one 3 (8), e2928, 2008
1732008
Combined use of systematic conservation planning, species distribution modelling, and connectivity analysis reveals severe conservation gaps in a megadiverse country (Peru)
J Fajardo, J Lessmann, E Bonaccorso, C Devenish, J Muñoz
PloS one 9 (12), e114367, 2014
1572014
A revision of Grimmia (Musci, Grimmiaceae) in the Americas. 1: Latin America
J Munoz
Annals of the Missouri Botanical Garden 86, 118-191, 1999
1411999
World synopsis of the genus Grimmia:(Musci, Grimmiaceae)
J Muñoz, F Pando
Monographs on Systematic Botany of the Missouri Botanical Garden 83, i-vi + …, 2000
1302000
The mossy north: an inverse latitudinal diversity gradient in European bryophytes
RG Mateo, O Broennimann, S Normand, B Petitpierre, MB Araújo, ...
Scientific Reports 6 (1), 25546, 2016
1272016
Large expansion of oil industry in the Ecuadorian Amazon: biodiversity vulnerability and conservation alternatives
J Lessmann, J Fajardo, J Muñoz, E Bonaccorso
Ecology and evolution 6 (14), 4997-5012, 2016
1202016
Influence of sea surface winds on shearwater migration detours
J González-Solís, ÁM Felicísimo, JW Fox, V Afanasyev, Y Kolbeinsson, ...
Marine Ecology-Progress Series 391, 221-230, 2009
1182009
Maximizing species conservation in continental E cuador: A case of systematic conservation planning for biodiverse regions
J Lessmann, J Muñoz, E Bonaccorso
Ecology and evolution 4 (12), 2410-2422, 2014
1152014
The genus Grimmia Hedw.(Grimmiaceae, Musci) in Russia
E Ignatova, J Munoz
Arctoa 13, 101-182, 2005
107*2005
Oceanic islands are not sinks of biodiversity in spore-producing plants
V Hutsemékers, P Szövényi, AJ Shaw, JM González-Mancebo, J Muñoz, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (47), 18989-18994, 2011
1002011
Do stacked species distribution models reflect altitudinal diversity patterns?
RG Mateo, ÁM Felicísimo, J Pottier, A Guisan, J Munoz
PLoS One 7 (3), e32586, 2012
972012
Restless 5S: The re-arrangement (s) and evolution of the nuclear ribosomal DNA in land plants
S Wicke, A Costa, J Muņoz, D Quandt
Molecular Phylogenetics and Evolution 61, 321-332, 2011
972011
Effects of the number of presences on reliability and stability of MARS species distribution models: the importance of regional niche variation and ecological heterogeneity
RG Mateo, ÁM Felicísimo, J Muñoz
Journal of Vegetation Science 21 (5), 908-922, 2010
812010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20