Παρακολούθηση
George Kollios
George Kollios
Professor of Computer Science, Boston University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovering similar multidimensional trajectories
M Vlachos, G Kollios, D Gunopulos
Proceedings 18th international conference on data engineering, 673-684, 2002
19092002
Approximate aggregation techniques for sensor databases
J Considine, F Li, G Kollios, J Byers
Proceedings. 20th International Conference on Data Engineering, 449-460, 2004
7922004
On indexing mobile objects
G Kollios, D Gunopulos, VJ Tsotras
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on …, 1999
5461999
Dynamic authenticated index structures for outsourced databases
F Li, M Hadjieleftheriou, G Kollios, L Reyzin
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
5352006
Mining, indexing, and querying historical spatiotemporal data
N Mamoulis, H Cao, G Kollios, M Hadjieleftheriou, Y Tao, DW Cheung
Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2004
4142004
On trip planning queries in spatial databases
F Li, D Cheng, M Hadjieleftheriou, G Kollios, SH Teng
International symposium on spatial and temporal databases, 273-290, 2005
4132005
MRShare: sharing across multiple queries in MapReduce
T Nykiel, M Potamias, C Mishra, G Kollios, N Koudas
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 494-505, 2010
3592010
Efficient biased sampling for approximate clustering and outlier detection in large data sets
G Kollios, D Gunopulos, N Koudas, S Berchtold
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 15 (5), 1170-1187, 2003
2962003
Generic attacks on secure outsourced databases
G Kellaris, G Kollios, K Nissim, A O'neill
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
2602016
Discovering clusters in motion time-series data
J Alon, S Sclaroff, G Kollios, V Pavlovic
2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2003
2602003
Approximating multi-dimensional aggregate range queries over real attributes
D Gunopulos, G Kollios, VJ Tsotras, C Domeniconi
Acm Sigmod Record 29 (2), 463-474, 2000
2602000
Non-linear dimensionality reduction techniques for classification and visualization
M Vlachos, C Domeniconi, D Gunopulos, G Kollios, N Koudas
Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2002
2482002
Spatio-temporal aggregation using sketches
Y Tao, G Kollios, J Considine, F Li, D Papadias
Proceedings. 20th International Conference on Data Engineering, 214-225, 2004
2372004
Extraction and clustering of motion trajectories in video
D Buzan, S Sclaroff, G Kollios
Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition …, 2004
2312004
Efficient indexing of spatiotemporal objects
M Hadjieleftheriou, G Kollios, VJ Tsotras, D Gunopulos
International conference on extending database technology, 251-268, 2002
2302002
Boostmap: A method for efficient approximate similarity rankings
V Athitsos, J Alon, S Sclaroff, G Kollios
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
2242004
K-nearest neighbors in uncertain graphs
M Potamias, F Bonchi, A Gionis, G Kollios
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 997-1008, 2010
2052010
Nearest neighbor queries in a mobile environment
G Kollios, D Gunopulos, VJ Tsotras
International Workshop on Spatio-Temporal Database Management, 119-134, 1999
1511999
Efficient processing of top-k queries in uncertain databases with x-relations
K Yi, F Li, G Kollios, D Srivastava
IEEE transactions on knowledge and data engineering 20 (12), 1669-1682, 2008
1462008
Indexing animated objects using spatiotemporal access methods
G Kollios, VJ Tsotras, D Gunopulos, A Delis, M Hadjieleftheriou
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 13 (5), 758-777, 2001
1452001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20