Παρακολούθηση
George Kollios
George Kollios
Professor of Computer Science, Boston University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovering similar multidimensional trajectories
M Vlachos, G Kollios, D Gunopulos
Proceedings 18th international conference on data engineering, 673-684, 2002
20932002
Approximate aggregation techniques for sensor databases
J Considine, F Li, G Kollios, J Byers
Proceedings. 20th International Conference on Data Engineering, 449-460, 2004
8042004
Dynamic authenticated index structures for outsourced databases
F Li, M Hadjieleftheriou, G Kollios, L Reyzin
Proceedings of the 2006 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2006
5782006
On indexing mobile objects
G Kollios, D Gunopulos, VJ Tsotras
Proceedings of the eighteenth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on …, 1999
5561999
On trip planning queries in spatial databases
F Li, D Cheng, M Hadjieleftheriou, G Kollios, SH Teng
International symposium on spatial and temporal databases, 273-290, 2005
4602005
Mining, indexing, and querying historical spatiotemporal data
N Mamoulis, H Cao, G Kollios, M Hadjieleftheriou, Y Tao, DW Cheung
Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2004
4262004
MRShare: sharing across multiple queries in MapReduce
T Nykiel, M Potamias, C Mishra, G Kollios, N Koudas
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 494-505, 2010
3762010
Generic attacks on secure outsourced databases
G Kellaris, G Kollios, K Nissim, A O'neill
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
3332016
Efficient biased sampling for approximate clustering and outlier detection in large data sets
G Kollios, D Gunopulos, N Koudas, S Berchtold
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 15 (5), 1170-1187, 2003
3052003
Discovering clusters in motion time-series data
J Alon, S Sclaroff, G Kollios, V Pavlovic
2003 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2003
2792003
Approximating multi-dimensional aggregate range queries over real attributes
D Gunopulos, G Kollios, VJ Tsotras, C Domeniconi
Acm Sigmod Record 29 (2), 463-474, 2000
2742000
Non-linear dimensionality reduction techniques for classification and visualization
M Vlachos, C Domeniconi, D Gunopulos, G Kollios, N Koudas
Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2002
2642002
Extraction and clustering of motion trajectories in video
D Buzan, S Sclaroff, G Kollios
Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition …, 2004
2432004
Spatio-temporal aggregation using sketches
Y Tao, G Kollios, J Considine, F Li, D Papadias
Proceedings. 20th International Conference on Data Engineering, 214-225, 2004
2392004
Efficient indexing of spatiotemporal objects
M Hadjieleftheriou, G Kollios, VJ Tsotras, D Gunopulos
International conference on extending database technology, 251-268, 2002
2382002
K-nearest neighbors in uncertain graphs
M Potamias, F Bonchi, A Gionis, G Kollios
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 997-1008, 2010
2312010
Boostmap: A method for efficient approximate similarity rankings
V Athitsos, J Alon, S Sclaroff, G Kollios
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
2262004
Authenticated indexing for outsourced spatial databases
Y Yang, S Papadopoulos, D Papadias, G Kollios
The VLDB Journal 18, 631-648, 2009
1592009
Nearest neighbor queries in a mobile environment
G Kollios, D Gunopulos, VJ Tsotras
International Workshop on Spatio-Temporal Database Management, 119-134, 1999
1591999
Grecs: Graph encryption for approximate shortest distance queries
X Meng, S Kamara, K Nissim, G Kollios
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
1532015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20