Παρακολούθηση
Panagiotis Demestichas
Panagiotis Demestichas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
5G on the horizon: Key challenges for the radio-access network
P Demestichas, A Georgakopoulos, D Karvounas, K Tsagkaris, ...
IEEE vehicular technology magazine 8 (3), 47-53, 2013
5782013
Intelligent transportation systems
G Dimitrakopoulos, P Demestichas
IEEE Vehicular Technology Magazine 5 (1), 77-84, 2010
4922010
Enabling smart cities through a cognitive management framework for the internet of things
P Vlacheas, R Giaffreda, V Stavroulaki, D Kelaidonis, V Foteinos, ...
IEEE communications magazine 51 (6), 102-111, 2013
4702013
5G mobile: Spectrum broadening to higher-frequency bands to support high data rates
Y Wang, J Li, L Huang, Y Jing, A Georgakopoulos, P Demestichas
IEEE Vehicular technology magazine 9 (3), 39-46, 2014
2182014
Towards massive connectivity support for scalable mMTC communications in 5G networks
C Bockelmann, NK Pratas, G Wunder, S Saur, M Navarro, D Gregoratti, ...
IEEE access 6, 28969-28992, 2018
2102018
A review of energy efficiency in telecommunication networks
G Koutitas, P Demestichas
Telfor journal 2 (1), 2-7, 2010
1692010
Neural network-based learning schemes for cognitive radio systems
K Tsagkaris, A Katidiotis, P Demestichas
Computer communications 31 (14), 3394-3404, 2008
1562008
ETSI reconfigurable radio systems: status and future directions on software defined radio and cognitive radio standards
M Mueck, A Piipponen, K Kalliojärvi, G Dimitrakopoulos, K Tsagkaris, ...
IEEE Communications Magazine 48 (9), 78-86, 2010
1472010
User Profile Modeling in the context of web-based learning management systems
Y Kritikou, P Demestichas, E Adamopoulou, K Demestichas, M Theologou, ...
Journal of Network and Computer Applications 31 (4), 603-627, 2008
1072008
Evolution in wireless systems management concepts: from composite radio environments to reconfigurability
P Demestichas, G Vivier, K El-Khazen, M Theologou
IEEE Communications Magazine 42 (5), 90-98, 2004
952004
Introducing reconfigurability and cognitive networks concepts in the wireless world
P Demestichas, G Dimitrakopoulos, J Strassner, D Bourse
IEEE Vehicular Technology Magazine 1 (2), 32-39, 2006
842006
Virtualization and cognitive management of real world objects in the internet of things
D Kelaidonis, A Somov, V Foteinos, G Poulios, V Stavroulaki, P Vlacheas, ...
2012 IEEE International Conference on Green Computing and Communications …, 2012
802012
Service configuration and traffic distribution in composite radio environments
PP Demestichas, VAG Stavroulaki, LM Papadopoulou, AV Vasilakos, ...
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2004
782004
Cognitive management for the internet of things: A framework for enabling autonomous applications
V Foteinos, D Kelaidonis, G Poulios, P Vlacheas, V Stavroulaki, ...
IEEE vehicular technology magazine 8 (4), 90-99, 2013
762013
Performance evaluation of artificial neural network-based learning schemes for cognitive radio systems
A Katidiotis, K Tsagkaris, P Demestichas
Computers & Electrical Engineering 36 (3), 518-535, 2010
732010
m@ ANGEL: autonomic management platform for seamless cognitive connectivity to the mobile internet
P Demestichas, V Stavroulaki, D Boscovic, A Lee, J Strassner
IEEE Communications Magazine 44 (6), 118-127, 2006
722006
Wireless beyond 3G: managing services and network resources
P Demestichas, L Papadopoulou, V Stavroulaki, M Theologou, G Vivier, ...
Computer 35 (8), 80-82, 2002
642002
Management of networks and services in a composite radio context
P Demestichas, N Koutsouris, G Koundourakis, K Tsagkaris, ...
IEEE Wireless Communications 10 (4), 44-51, 2003
532003
Intelligent management functionality for improving transportation efficiency by means of the car pooling concept
G Dimitrakopoulos, P Demestichas, V Koutra
IEEE transactions on intelligent transportation systems 13 (2), 424-436, 2011
512011
Challenges for energy efficiency in local and regional data centers
G Koutitas, P Demestichas
Journal of Green Engineering 1 (1), 1-32, 2010
512010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20