Παρακολούθηση
Claudio Gentile
Claudio Gentile
Google Research, New York, USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the generalization ability of on-line learning algorithms
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
Information Theory, IEEE Transactions on 50 (9), 2050-2057, 2004
5242004
Incremental algorithms for hierarchical classification
N Cesa-Bianchi, C Gentile, A Tironi, L Zaniboni
Advances in neural information processing systems 17, 233-240, 2005
3362005
A new approximate maximal margin classification algorithm
C Gentile
Journal of Machine Learning Research 2, 213-242, 2002
3172002
Collaborative filtering bandits
S Li, A Karatzoglou, C Gentile
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
2892016
Adaptive and self-confident on-line learning algorithms
P Auer, N Cesa-Bianchi, C Gentile
Journal of Computer and System Sciences 64 (1), 48-75, 2002
2762002
A second-order perceptron algorithm
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
SIAM Journal on Computing 34 (3), 640-668, 2005
2362005
Online Clustering of Bandits
C Gentile, S Li, G Zappella
31st ICML, 2014
2282014
The robustness of the p-norm algorithms
C Gentile, N Littlestone
Proceedings of the 12th Annual Conference on Computational Learning Theory …, 1999
200*1999
Hierarchical classification: combining bayes with svm
N Cesa-Bianchi, C Gentile, L Zaniboni
Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning, 177-184, 2006
1992006
Linear algorithms for online multitask classification
G Cavallanti, N Cesa-Bianchi, C Gentile
The Journal of Machine Learning Research 11, 2901-2934, 2010
1832010
Tracking the best hyperplane with a simple budget perceptron
G Cavallanti, N Cesa-Bianchi, C Gentile
Machine Learning 69 (2), 143-167, 2007
1762007
Regret Minimization for Reserve Prices in Second-Price Auctions
N Cesa-Bianchi, C Gentile, Y Mansour
IEEE Transactions on Information Theory 61 (1), 549-564, 2015
1582015
Robust hierarchical clustering
MF Balcan, Y Liang, P Gupta
The Journal of Machine Learning Research 15 (1), 3831-3871, 2014
1412014
A gang of bandits
N Cesa-Bianchi, C Gentile, G Zappella
Nips, 2013
1402013
Worst-case analysis of selective sampling for linear classification
N Cesa-Bianchi, C Gentile, L Zaniboni
The Journal of Machine Learning Research 7, 1205-1230, 2006
1382006
Linear hinge loss and average margin
C Gentile, MK Warmuth
Advances in Neural Information Processing Systems, 225-231, 1999
1341999
Boltzmann exploration done right
N Cesa-Bianchi, C Gentile, G Lugosi, G Neu
arXiv preprint arXiv:1705.10257, 2017
1102017
On Context-Dependent Clustering of Bandits
C Gentile, S Li, P Kar, A Karatzoglou, G Zappella, E Etrue
34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017), 1253-1262, 2017
1042017
Nonstochastic multi-armed bandits with graph-structured feedback
N Alon, N Cesa-Bianchi, C Gentile, S Mannor, Y Mansour, O Shamir
SIAM Journal on Computing 46 (6), 1785-1826, 2017
1012017
Selective sampling and active learning from single and multiple teachers
O Dekel, C Gentile, K Sridharan
Journal of Machine Learning Research 13, 2655-2697, 2012
972012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20