Παρακολούθηση
Andrea Lübcke
Andrea Lübcke
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mbi-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-resolved photoelectron spectroscopy of solvated electrons in aqueous NaI solution
A Lübcke, F Buchner, N Heine, IV Hertel, T Schultz
Physical Chemistry Chemical Physics 12 (43), 14629-14634, 2010
1402010
Coherent structural dynamics of a prototypical charge-density-wave-to-metal transition
T Huber, SO Mariager, A Ferrer, H Schäfer, JA Johnson, S Grübel, ...
Physical review letters 113 (2), 026401, 2014
1312014
The cubic to tetragonal phase transition in SrTiO3 single crystals near its surface under internal and external strains
R Loetzsch, A Lübcke, I Uschmann, E Förster, V Große, M Thuerk, ...
Applied Physics Letters 96 (7), 2010
1052010
Spatial characteristics of K α x-ray emission from relativistic femtosecond laser plasmas
C Reich, I Uschmann, F Ewald, S Düsterer, A Lübcke, H Schwoerer, ...
Physical Review E 68 (5), 056408, 2003
962003
Novel method for characterizing relativistic electron beams in a harsh laser-plasma environment
B Hidding, G Pretzler, M Clever, F Brandl, F Zamponi, A Lübcke, ...
Review of Scientific Instruments 78 (8), 2007
932007
Femtosecond X-ray absorption study of electron localization in photoexcited anatase TiO2
FG Santomauro, A Lübcke, J Rittmann, E Baldini, A Ferrer, M Silatani, ...
Scientific reports 5 (1), 14834, 2015
812015
Solvated electrons at the water–air interface: surface versus bulk signal in low kinetic energy photoelectron spectroscopy
F Buchner, T Schultz, A Lübcke
Physical Chemistry Chemical Physics 14 (16), 5837-5842, 2012
752012
Ultrafast Formation of a Charge Density Wave State in : Observation at Nanometer Scales Using Time-Resolved X-Ray Diffraction
C Laulhé, T Huber, G Lantz, A Ferrer, SO Mariager, S Grübel, J Rittmann, ...
Physical review letters 118 (24), 247401, 2017
742017
Excited-state relaxation of hydrated thymine and thymidine measured by liquid-jet photoelectron spectroscopy: Experiment and simulation
F Buchner, A Nakayama, S Yamazaki, HH Ritze, A Lübcke
Journal of the American Chemical Society 137 (8), 2931-2938, 2015
652015
Electrokinetic charging and evidence for charge evaporation in liquid microjets of aqueous salt solution
N Preissler, F Buchner, T Schultz, A Lübcke
The Journal of Physical Chemistry B 117 (8), 2422-2428, 2013
582013
Time-resolved photoelectron spectroscopy of adenine and adenosine in aqueous solution
F Buchner, HH Ritze, J Lahl, A Lübcke
Physical Chemistry Chemical Physics 15 (27), 11402-11408, 2013
572013
Prospects of target nanostructuring for laser proton acceleration
A Lübcke, AA Andreev, S Höhm, R Grunwald, L Ehrentraut, M Schnürer
Scientific reports 7 (1), 44030, 2017
552017
Time-resolved photoelectron spectroscopy of liquids
F Buchner, A Lübcke, N Heine, T Schultz
Review of Scientific Instruments 81 (11), 2010
502010
Coulomb explosion of diatomic molecules in intense XUV fields mapped by partial covariance
O Kornilov, M Eckstein, M Rosenblatt, CP Schulz, K Motomura, A Rouzée, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 46 (16), 164028, 2013
472013
Relativistic laser nano-plasmonics for effective fast particle production
A Andreev, K Platonov, J Braenzel, A Lübcke, S Das, H Messaoudi, ...
Plasma Physics and Controlled Fusion 58 (1), 014038, 2015
322015
Observation of electron transport dynamics in high intensity laser interactions using multi-energy monochromatic x-ray imaging
LA Gizzi, A Giulietti, D Giulietti, P Köster, L Labate, T Levato, F Zamponi, ...
Plasma Physics and Controlled Fusion 49 (12B), B211, 2007
322007
Novel x-ray multispectral imaging of ultraintense laser plasmas by a single-photon charge coupled device based pinhole camera
L Labate, A Giulietti, D Giulietti, P Köster, T Levato, LA Gizzi, F Zamponi, ...
Review of Scientific Instruments 78 (10), 2007
302007
Acoustic phonons in InSb probed by time‐resolved X‐ray diffraction
A Morak, T Kämpfer, I Uschmann, A Lübcke, E Förster, R Sauerbrey
physica status solidi (b) 243 (12), 2728-2744, 2006
242006
X-ray study of femtosecond structural dynamics in the 2D charge density wave compound 1T-TaS2
C Laulhé, L Cario, B Corraze, E Janod, T Huber, G Lantz, S Boulfaat, ...
Physica B: Condensed Matter 460, 100-104, 2015
202015
Investigation of fast processes in condensed matter by time-resolved x-ray diffraction
I Uschmann, T Kämpfer, F Zamponi, A Lübcke, U Zastrau, R Loetzsch, ...
Applied Physics A 96, 91-98, 2009
202009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20