Παρακολούθηση
Kyunghyun Cho
Kyunghyun Cho
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural machine translation by jointly learning to align and translate
D Bahdanau, K Cho, Y Bengio
ICLR 2015, 2014
266632014
Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation
K Cho, B van Merrienboer, C Gulcehre, F Bougares, H Schwenk, ...
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2014), 2014
219222014
Empirical evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling
J Chung, C Gulcehre, KH Cho, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1412.3555, 2014
111842014
Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention
K Xu, J Ba, R Kiros, K Cho, A Courville, R Salakhutdinov, R Zemel, ...
International Conference on Machine Learning, 2015
99162015
On the Properties of Neural Machine Translation: Encoder-Decoder Approaches
K Cho, B van Merrienboer, D Bahdanau, Y Bengio
Eighth Workshop on Syntax, Semantics and Structure in Statistical …, 2014
58862014
Attention-based models for speech recognition
J Chorowski, D Bahdanau, D Serdyuk, K Cho, Y Bengio
The Twenty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems …, 2015
25462015
Recurrent neural networks for multivariate time series with missing values
Z Che, S Purushotham, K Cho, D Sontag, Y Liu
Scientific reports 8 (1), 1-12, 2018
14652018
Identifying and attacking the saddle point problem in high-dimensional non-convex optimization
Y Dauphin, R Pascanu, C Gulcehre, K Cho, S Ganguli, Y Bengio
Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) 27, 2014
14442014
On the Number of Linear Regions of Deep Neural Networks
G Montúfar, R Pascanu, K Cho, Y Bengio
Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) 27, 2014
12162014
Describing videos by exploiting temporal structure
L Yao, A Torabi, K Cho, N Ballas, C Pal, H Larochelle, A Courville
International Conference on Computer Vision, 2015
11852015
How to Construct Deep Recurrent Neural Networks
R Pascanu, C Gulcehre, K Cho, Y Bengio
International Conference on Learning Representation (ICLR), 2014
11202014
On Using Very Large Target Vocabulary for Neural Machine Translation
S Jean, K Cho, R Memisevic, Y Bengio
ACL 2015, 2014
10612014
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
1000*2016
Gated Feedback Recurrent Neural Networks
J Chung, C Gulcehre, K Cho, Y Bengio
International Conference on Machine Learning, 2015
8872015
Unsupervised neural machine translation
M Artetxe, G Labaka, E Agirre, K Cho
ICLR, 2018
7262018
Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation. arXiv 2014
K Cho, B Van Merriënboer, C Gulcehre, D Bahdanau, F Bougares, ...
arXiv preprint arXiv:1406.1078, 2020
7082020
Multi-Way, Multilingual Neural Machine Translation with a Shared Attention Mechanism
O Firat, K Cho, Y Bengio
NAACL, 2016
648*2016
Passage Re-ranking with BERT
R Nogueira, K Cho
arXiv preprint arXiv:1901.04085, 2019
6432019
Learning distributed representations of sentences from unlabelled data
F Hill, K Cho, A Korhonen
NAACL, 2016
5862016
On integrating a language model into neural machine translation
C Gulcehre, O Firat, K Xu, K Cho, Y Bengio
Computer Speech & Language 45, 137-148, 2017
573*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20