Παρακολούθηση
Yiannis Gkoufas
Yiannis Gkoufas
Research Software Engineer, IBM Research Ireland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Indoor localisation with wireless sensor networks
SCA Mitilineos, Stelios A and Kyriazanos, Dimitris M and Segou, Olga E and ...
Progress In Electromagnetics Research 109, 441--474, 2010
772010
Inferring unusual crowd events from mobile phone call detail records
Y Dong, F Pinelli, Y Gkoufas, Z Nabi, F Calabrese, NV Chawla
Joint European conference on machine learning and knowledge discovery in …, 2015
722015
Towards real-time customer experience prediction for telecommunication operators
E Diaz-Aviles, F Pinelli, K Lynch, Z Nabi, Y Gkoufas, E Bouillet, ...
2015 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 1063-1072, 2015
452015
Shadow puppets: Cloud-level accurate {AI} inference at the speed and economy of edge
S Venugopal, M Gazzetti, Y Gkoufas, K Katrinis
USENIX Workshop on Hot Topics in Edge Computing (HotEdge 18), 2018
342018
Semantic traffic diagnosis with star-city: Architecture and lessons learned from deployment in dublin, bologna, miami and rio
F Lécué, R Tucker, S Tallevi-Diotallevi, R Nair, Y Gkoufas, G Liguori, ...
International Semantic Web Conference, 292-307, 2014
332014
An edge computing approach to explore indoor environmental sensor data for occupancy measurement in office spaces
S Zemouri, D Magoni, A Zemouri, Y Gkoufas, K Katrinis, J Murphy
2018 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), 1-8, 2018
302018
SaferCity: a system for detecting and analyzing incidents from social media
M Berlingerio, F Calabrese, G Di Lorenzo, X Dong, Y Gkoufas, ...
2013 IEEE 13th International Conference on Data Mining Workshops, 1077-1080, 2013
262013
Hoard: A distributed data caching system to accelerate deep learning training on the cloud
C Pinto, Y Gkoufas, A Reale, S Seelam, S Eliuk
arXiv preprint arXiv:1812.00669, 2018
192018
(Blue) taxi destination and trip time prediction from partial trajectories
HT Lam, E Diaz-Aviles, A Pascale, Y Gkoufas, B Chen
arXiv preprint arXiv:1509.05257, 2015
192015
Suppl 1: Combining textual and visual information for image retrieval in the medical domain
Y Gkoufas, A Morou, T Kalamboukis
The open medical informatics journal 5, 50, 2011
172011
Data as a resource: real-time predictive analytics for bus bunching
R Nair, E Bouillet, Y Gkoufas, O Verscheure, M Mourad, F Yashar, ...
Transportation Research Board 94th Annual MeetingTransportation Research Board, 2015
152015
Predicting user engagement in twitter with collaborative ranking
E Diaz-Aviles, HT Lam, F Pinelli, S Braghin, Y Gkoufas, M Berlingerio, ...
Proceedings of the 2014 Recommender Systems Challenge, 41-46, 2014
152014
Prima: an end-to-end framework for privacy at scale
S Antonatos, S Braghin, N Holohan, Y Gkoufas, P Mac Aonghusa
2018 IEEE 34th international conference on data engineering (ICDE), 1531-1542, 2018
142018
A machine learning approach to indoor occupancy detection using non-intrusive environmental sensor data
S Zemouri, Y Gkoufas, J Murphy
Proceedings of the 3rd international conference on big data and internet of …, 2019
122019
Docit: An integrated system for risk-averse multimodal journey advising
A Botea, M Berlingerio, S Braghin, E Bouillet, F Calabrese, B Chen, ...
Smart Cities and Homes, 345-359, 2016
102016
Data caching and data-aware placement to accelerate machine learning applications
SR Seelam, A Reale, C Pinto, Y Gkoufas, K Katrinis, SN Eliuk
US Patent 10,893,120, 2021
92021
WAX-ROOM: an indoor WSN-based localization platform
SCA Mitilineos, SA and Goufas, JN and Segou, OE and Thomopoulos
SPIE Defense, Security, and Sensing, 76970X--76970X, 2010
9*2010
A unified storage layer for supporting distributed workflows in kubernetes
A Chazapis, C Pinto, Y Gkoufas, C Kozanitis, A Bilas
Proceedings of the Workshop on Challenges and Opportunities of Efficient and …, 2021
72021
A scalable demand and renewable energy forecasting system for distribution grids
VPA Lonij, JB Fiot, B Chen, F Fusco, P Pompey, Y Gkoufas, M Sinn, ...
2016 IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM), 1-5, 2016
72016
Anatomy and deployment of robust AI-centric indoor positioning system
Y Gkoufas, S Braghin
2019 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20