Παρακολούθηση
Hermann Dürr
Hermann Dürr
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transient ferromagnetic-like state mediating ultrafast reversal of antiferromagnetically coupled spins
I Radu, K Vahaplar, C Stamm, T Kachel, N Pontius, HA Dürr, TA Ostler, ...
Nature 472 (7342), 205-208, 2011
11582011
Interface-induced phenomena in magnetism
F Hellman, A Hoffmann, Y Tserkovnyak, GSD Beach, EE Fullerton, ...
Reviews of modern physics 89 (2), 025006, 2017
8972017
Femtosecond modification of electron localization and transfer of angular momentum in nickel
C Stamm, T Kachel, N Pontius, R Mitzner, T Quast, K Holldack, S Khan, ...
Nature materials 6 (10), 740-743, 2007
6562007
Control of the metal–insulator transition in vanadium dioxide by modifying orbital occupancy
NB Aetukuri, AX Gray, M Drouard, M Cossale, L Gao, AH Reid, R Kukreja, ...
Nature Physics 9 (10), 661-666, 2013
5932013
Distinguishing the ultrafast dynamics of spin and orbital moments in solids
C Boeglin, E Beaurepaire, V Halté, V López-Flores, C Stamm, N Pontius, ...
Nature 465 (7297), 458-461, 2010
4742010
Mega-electron-volt ultrafast electron diffraction at SLAC National Accelerator Laboratory
SP Weathersby, G Brown, M Centurion, TF Chase, R Coffee, J Corbett, ...
Review of Scientific Instruments 86 (7), 2015
4652015
Nanoscale spin reversal by non-local angular momentum transfer following ultrafast laser excitation in ferrimagnetic GdFeCo
CE Graves, AH Reid, T Wang, B Wu, S De Jong, K Vahaplar, I Radu, ...
Nature materials 12 (4), 293-298, 2013
3742013
Femtosecond Electron and Spin Dynamics in N i/W (110) Films
HS Rhie, HA Dürr, W Eberhardt
Physical review letters 90 (24), 247201, 2003
3012003
Chiral magnetic domain structures in ultrathin FePd films
HA Durr, E Dudzik, SS Dhesi, JB Goedkoop, G Van der Laan, ...
Science 284 (5423), 2166-2168, 1999
2421999
Hot-Electron-Driven Enhancement of Spin-Lattice Coupling in Gd and Tb Ferromagnets Observed by Femtosecond X-Ray Magnetic Circular Dichroism
M Wietstruk, A Melnikov, C Stamm, T Kachel, N Pontius, M Sultan, C Gahl, ...
Physical Review Letters 106 (12), 127401, 2011
2242011
Femtosecond single-shot imaging of nanoscale ferromagnetic order in Co/Pd multilayers using resonant x-ray holography
T Wang, D Zhu, C Graves, S Schaffert, T Rander, B Vodungbo, C Baumier, ...
Phys. Rev. Lett. 108: 267403, 2012 108 (SLAC-PUB-15021), 2012
2082012
Nanoscale Confinement of All-Optical Magnetic Switching in TbFeCo - Competition with Nanoscale Heterogeneity
TM Liu, T Wang, AH Reid, M Savoini, X Wu, B Koene, P Granitzka, ...
Nano Lett. 15, 6862–6868, 2015
1762015
Island morphology and adatom energy barriers during homoepitaxy on Cu (001)
H Dürr, JF Wendelken, JK Zuo
Surface science 328 (1-2), L527-L532, 1995
1741995
Electronic structure and spectroscopy of the quaternary Heusler alloy Co2Cr1− xFexAl
S Wurmehl, GH Fecher, K Kroth, F Kronast, HA Dürr, Y Takeda, Y Saitoh, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 39 (5), 803, 2006
1722006
Polarization control in an X-ray free-electron laser
AA Lutman, JP MacArthur, M Ilchen, AO Lindahl, J Buck, RN Coffee, ...
Nature photonics 10 (7), 468-472, 2016
1712016
Training-induced positive exchange bias in NiFe/IrMn bilayers
SK Mishra, F Radu, HA Dürr, W Eberhardt
Physical review letters 102 (17), 177208, 2009
1712009
Detailed characterization of electron sources yielding first demonstration of European X-ray Free-Electron Laser beam quality
F Stephan, CH Boulware, M Krasilnikov, J Bähr, G Asova, A Donat, ...
Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 13 (2), 020704, 2010
1662010
Spin and orbital magnetization in self-assembled Co clusters on Au (111)
HA Dürr, SS Dhesi, E Dudzik, D Knabben, G Van Der Laan, JB Goedkoop, ...
Physical Review B 59 (2), R701, 1999
1661999
Speed limit of the insulator–metal transition in magnetite
S De Jong, R Kukreja, C Trabant, N Pontius, CF Chang, T Kachel, M Beye, ...
Nature materials 12 (10), 882-886, 2013
1562013
Charge ordering in studied by resonant soft x-ray diffraction
J Fink, E Schierle, E Weschke, J Geck, D Hawthorn, V Soltwisch, H Wadati, ...
Physical Review B 79 (10), 100502, 2009
1562009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20