Παρακολούθηση
Amos Fiat
Amos Fiat
Professor of Computer Science, Tel Aviv University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tau.ac.il - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How to prove yourself: Practical solutions to identification and signature problems
A Fiat, A Shamir
Advances in Cryptology—Crypto’86, 186-194, 1987
60151987
Broadcast encryption
A Fiat, M Naor
Advances in Cryptology—Crypto’93, 480-491, 1994
21471994
Untraceable electronic cash
D Chaum, A Fiat, M Naor
Advances in Cryptology—CRYPTO’88, 319-327, 1990
20881990
Zero-knowledge proofs of identity
U Feige, A Fiat, A Shamir
Journal of cryptology 1 (2), 77-94, 1988
19041988
Tracing traitors
B Chor, A Fiat, M Naor
Advances in Cryptology—CRYPTO’94, 257-270, 1994
9391994
Competitive paging algorithms
A Fiat, RM Karp, M Luby, LA McGeoch, DD Sleator, NE Young
Journal of Algorithms 12 (4), 685-699, 1991
6051991
On Line Algorithms, The State of the Art
A Fiat, GJ Woeginger
Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 1998
568*1998
Online algorithms: The state of the art. Volume 1442 of Lecture Notes in Computer Science
A Fiat, GJ Woeginger
Springer-Verlag Inc., pub-SV: adr 1, 17, 1998
550*1998
Online Algorithms: The State of the Art (Lecture Notes in Computer Science)
A Fiat
Springer, 1998
5501998
Correlation clustering in general weighted graphs
ED Demaine, D Emanuel, A Fiat, N Immorlica
Theoretical Computer Science 361 (2-3), 172-187, 2006
4062006
Spectral analysis of data
Y Azar, A Fiat, A Karlin, F McSherry, J Saia
Proceedings of the thirty-third annual ACM symposium on Theory of computing …, 2001
3762001
Tracing traitors
B Chor, A Fiat, M Naor, B Pinkas
IEEE Transactions on Information Theory 46 (3), 893-910, 2000
3742000
Method, apparatus and article for identification and signature
A Shamir, A Fiat
US Patent 4,748,668, 1988
3631988
Batch rsa
A Fiat
Advances in Cryptology—CRYPTO’89 Proceedings, 175-185, 1990
359*1990
On-line routing of virtual circuits with applications to load balancing and machine scheduling
J Aspnes, Y Azar, A Fiat, S Plotkin, O Waarts
Journal of the ACM (JACM) 44 (3), 486-504, 1997
3411997
Associative search in peer to peer networks: Harnessing latent semantics
E Cohen, A Fiat, H Kaplan
INFOCOM 2003. Twenty-Second Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2003
329*2003
New algorithms for an ancient scheduling problem
Y Bartal, A Fiat, H Karloff, R Vohra
Proceedings of the twenty-fourth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1992
3211992
Highway dimension, shortest paths, and provably efficient algorithms
I Abraham, A Fiat, AV Goldberg, RF Werneck
Proceedings of the twenty-first annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2010
3012010
Competitive algorithms for distributed data management
Y Bartal, A Fiat, Y Rabani
Proceedings of the twenty-fourth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1992
2911992
Optimal oblivious routing in polynomial time
Y Azar, E Cohen, A Fiat, H Kaplan, H Racke
Proceedings of the thirty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2003
2742003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20