Παρακολούθηση
Pierre Zweigenbaum
Pierre Zweigenbaum
Senior Researcher, LISN, CNRS, Université Paris-Saclay, Orsay, France (formery LIMSI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lisn.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Frontiers of biomedical text mining: current progress
P Zweigenbaum, D Demner-Fushman, H Yu, KB Cohen
Briefings in bioinformatics 8 (5), 358-375, 2007
3982007
Overview of BioNLP shared task 2013
C Nédellec, R Bossy, JD Kim, JJ Kim, T Ohta, S Pyysalo, P Zweigenbaum
Proceedings of the BioNLP shared task 2013 workshop, 1-7, 2013
2452013
MEANS: A medical question-answering system combining NLP techniques and semantic Web technologies
A Ben Abacha, P Zweigenbaum
Information processing & management 51 (5), 570-594, 2015
2252015
Clinical natural language processing in languages other than English: opportunities and challenges
A Névéol, H Dalianis, S Velupillai, G Savova, P Zweigenbaum
Journal of biomedical semantics 9 (1), 12, 2018
2082018
Automatic extraction of semantic relations between medical entities: a rule based approach
A Ben Abacha, P Zweigenbaum
Journal of Biomedical Semantics 2 (Suppl 5), S4, 2011
1742011
Looking for candidate translational equivalents in specialized, comparable corpora
YC Chiao, P Zweigenbaum
COLING 2002: The 17th International Conference on Computational Linguistics …, 2002
1562002
MENELAS: an access system for medical records using natural language
P Zweigenbaum
Computer methods and programs in Biomedicine 45 (1-2), 117-120, 1994
1501994
Issues in the structuring and acquisition of an ontology for medical language understanding
P Zweigenbaum, B Bachimont, J Bouaud, J Charlet, JF Boisvieux
Methods of information in medicine 34 (01/02), 15-24, 1995
1311995
Medical entity recognition: a comparison of semantic and statistical methods
A Ben Abacha, P Zweigenbaum
Proceedings of BioNLP 2011 Workshop, 56-64, 2011
1202011
Methodological principles for structuring an “ontology”
J Bouaud, B Bachimont, J Charlet, P Zweigenbaum
Proceedings of the IJCAI’95 Workshop on “Basic Ontological Issues in …, 1995
1191995
Text mining applications in psychiatry: a systematic literature review
A Abbe, C Grouin, P Zweigenbaum, B Falissard
International journal of methods in psychiatric research 25 (2), 86-100, 2016
1112016
Identifying bilingual multi-word expressions for statistical machine translation.
D Bouamor, N Semmar, P Zweigenbaum
LREC, 674-679, 2012
1042012
Proposal for an extension of traditional named entities: From guidelines to evaluation, an overview
C Grouin, S Rosset, P Zweigenbaum, K Fort, O Galibert, L Quintard
Proceedings of the 5th linguistic annotation workshop, 92-100, 2011
1042011
CharacterBERT: Reconciling ELMo and BERT for Word-Level Open-Vocabulary Representations From Characters
H El Boukkouri, O Ferret, T Lavergne, H Noji, P Zweigenbaum, J Tsujii
arXiv preprint arXiv:2010.10392, 2020
1032020
Question answering in biomedicine
P Zweigenbaum
Proceedings Workshop on Natural Language Processing for Question Answering …, 2003
1032003
Towards a medical question-answering system: a feasibility study
P Jacquemart, P Zweigenbaum
The New Navigators: From Professionals to Patients, 463-468, 2003
1032003
Medical question answering: translating medical questions into SPARQL queries
A Ben Abacha, P Zweigenbaum
Proceedings of the 2nd ACM SIGHIT International Health Informatics Symposium …, 2012
892012
The QUAERO French medical corpus: A ressource for medical entity recognition and normalization
A Névéol, C Grouin, J Leixa, S Rosset, P Zweigenbaum
Proc of BioTextMining Work, 24-30, 2014
872014
CLEF eHealth 2017 Multilingual Information Extraction task Overview: ICD10 Coding of Death Certificates in English and French.
A Névéol, A Robert, R Anderson, KB Cohen, C Grouin, T Lavergne, G Rey, ...
CLEF (Working Notes), 1-17, 2017
802017
Text mining for pharmacovigilance: Using machine learning for drug name recognition and drug–drug interaction extraction and classification
AB Abacha, MFM Chowdhury, A Karanasiou, Y Mrabet, A Lavelli, ...
Journal of biomedical informatics 58, 122-132, 2015
802015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20