Παρακολούθηση
Mauro Dragone
Mauro Dragone
Associate Professor, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hw.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Internet of Robotic Things: A review of concept, added value and applications
P Simoens, M Dragone, A Saffiotti
International Journal of Advanced Robotic Systems 15 (1), 1729881418759424, 2018
1912018
Towards evolutionary ambient assisted living systems
MJ O’Grady, C Muldoon, M Dragone, R Tynan, GMP O’Hare
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 1 (1), 15-29, 2010
1172010
Internet of robotic things: converging sensing/actuating, hypoconnectivity, artificial intelligence and IoT Platforms
O Vermesan, A Bröring, E Tragos, M Serrano, D Bacciu, S Chessa, ...
River Publishers, 2017
912017
Mira—mixed reality agents
T Holz, AG Campbell, GMP O’Hare, JW Stafford, A Martin, M Dragone
International journal of human-computer studies 69 (4), 251-268, 2011
872011
Where robots and virtual agents meet
T Holz, M Dragone, GMP O’Hare
International Journal of Social Robotics 1 (1), 83-93, 2009
682009
Robotic ubiquitous cognitive ecology for smart homes
G Amato, D Bacciu, M Broxvall, S Chessa, S Coleman, M Di Rocco, ...
Journal of Intelligent & Robotic Systems 80 (1), 57-81, 2015
472015
Using mixed reality agents as social interfaces for robots
M Dragone, T Holz, GMP O'Hare
RO-MAN 2007-The 16th IEEE International Symposium on Robot and Human …, 2007
372007
Robotic ubiquitous cognitive network
G Amato, M Broxvall, S Chessa, M Dragone, C Gennaro, R López, ...
Ambient Intelligence-Software and Applications, 191-195, 2012
322012
Mixing robotic realities
M Dragone, T Holz, GMP O'Hare
Proceedings of the 11th international conference on Intelligent user …, 2006
292006
A cognitive robotic ecology approach to self-configuring and evolving AAL systems
M Dragone, G Amato, D Bacciu, S Chessa, S Coleman, M Di Rocco, ...
Engineering Applications of Artificial Intelligence 45, 269-280, 2015
282015
On the integration of adaptive and interactive robotic smart spaces
M Dragone, J Saunders, K Dautenhahn
Paladyn, Journal of Behavioral Robotics 6 (1), 2015
272015
Social robot architecture: A framework for explicit social interaction
BR Duffy, M Dragone, GMP O’Hare
Android Science: Towards Social Mechanisms, CogSci 2005 Workshop, Stresa …, 2005
272005
Social interaction between robots, avatars & humans
M Dragone, BR Duffy, GMP O'Hare
ROMAN 2005. IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive …, 2005
262005
Activity recognition for ambient assisted living with videos, inertial units and ambient sensors
CM Ranieri, S MacLeod, M Dragone, PA Vargas, RAF Romero
Sensors 21 (3), 768, 2021
252021
When wireless sensor networks meet robots
G Amato, M Broxvall, S Chessa, M Dragone, C Gennaro, C Vairo
ICSNC 2012: The Seventh International Conference on Systems and Networks …, 2012
242012
Robust TDA-MAC for practical underwater sensor network deployment: Lessons from USMART sea trials
N Morozs, PD Mitchell, Y Zakharov, R Mourya, YR Petillot, T Gibney, ...
Proceedings of the Thirteenth ACM International Conference on Underwater …, 2018
232018
Real-time adaptive child-robot interaction: Age and gender determination of children based on 3d body metrics
A Sandygulova, M Dragone, GMP O'Hare
The 23rd IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive …, 2014
222014
Freegaming: mobile, collaborative, adaptive and augmented exergaming
L Görgü, AG Campbell, K McCusker, M Dragone, MJ O'Grady, ...
Proceedings of the 8th international conference on advances in mobile …, 2010
202010
Mixed reality agents as museum guides
T Holz, M Dragone, GMP O’hare, A Martin, BR Duffy
ABSHL’06: Agent-Based Systems for Human Learning, AAMAS 2006 Workshop, 2006
202006
Freegaming: Mobile, collaborative, adaptive and augmented exergaming
L Görgü, AG Campbell, K McCusker, M Dragone, MJ O'Grady, ...
Mobile Information Systems 8 (4), 287-301, 2012
192012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20