Παρακολούθηση
Gordon Plotkin
Gordon Plotkin
Laboratory for Foundations of Computer Science, School of Informatics, University of Edinburgh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ed.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A structural approach to operational semantics
GD Plotkin
Aarhus university, 1981
50031981
A framework for defining logics
R Harper, F Honsell, G Plotkin
Journal of the ACM (JACM) 40 (1), 143-184, 1993
20291993
Call-by-name, call-by-value and the λ-calculus
GD Plotkin
Theoretical computer science 1 (2), 125-159, 1975
18191975
LCF considered as a programming language
GD Plotkin
Theoretical computer science 5 (3), 223-255, 1977
15741977
A note on inductive generalization
GD Plotkin
Machine intelligence 5 (1), 153-163, 1970
15571970
Petri nets, event structures and domains, part I
M Nielsen, G Plotkin, G Winskel
Theoretical Computer Science 13 (1), 85-108, 1981
14961981
A calculus for access control in distributed systems
M Abadi, M Burrows, B Lampson, G Plotkin
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 15 (4), 706-734, 1993
9491993
A powerdomain construction
GD Plotkin
SIAM Journal on Computing 5 (3), 452-487, 1976
9191976
Abstract types have existential type
JC Mitchell, GD Plotkin
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 10 (3), 470-502, 1988
7761988
The category-theoretic solution of recursive domain equations
MB Smyth, GD Plotkin
SIAM Journal on Computing 11 (4), 761-783, 1982
7731982
Dynamic typing in a statically typed language
M Abadi, L Cardelli, B Pierce, G Plotkin
ACM transactions on programming languages and systems (TOPLAS) 13 (2), 237-268, 1991
5561991
Building-in equational theories
G Plotkin
Machine intelligence 7, 73-90, 1972
5511972
Abstract syntax and variable binding
M Fiore, G Plotkin, D Turi
Proceedings. 14th Symposium on Logic in Computer Science (Cat. No. PR00158 …, 1999
5111999
Towards a mathematical operational semantics
D Turi, G Plotkin
Proceedings of Twelfth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science …, 1997
4901997
A probabilistic powerdomain of evaluations
C Jones, GD Plotkin
Proceedings. Fourth Annual Symposium on Logic in Computer Science, 186,187 …, 1989
4841989
An ideal model for recursive polymorphic types
D MacQueen, G Plotkin, R Sethi
Proceedings of the 11th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of …, 1984
4641984
A further note on inductive generalization
GD Plotkin
Machine intelligence 6, 101-124, 1971
4341971
Notions of computation determine monads
G Plotkin, J Power
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2002
4072002
Full abstraction for a simple parallel programming language
MCB Hennessy, GD Plotkin
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, 108-120, 1979
3901979
The origins of structural operational semantics
GD Plotkin
The Journal of Logic and Algebraic Programming 60, 3-15, 2004
3732004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20