Παρακολούθηση
Jun Pang
Jun Pang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.lu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PAT: Towards flexible verification under fairness
J Sun, Y Liu, J Dong, J Pang
21st International Conference on Computer Aided Verification, 709-714, 2009
5002009
walk2friends: Inferring social links from mobility profiles
M Backes, M Humbert, J Pang, Y Zhang
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1222017
Recent development and biomedical applications of probabilistic Boolean networks
P Trairatphisan, A Mizera, J Pang, AA Tantar, J Schneider, T Sauter
Cell communication and signaling 11, 1-25, 2013
1112013
Metrics for action-labelled quantitative transition systems
Y Deng, T Chothia, C Palamidessi, J Pang
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 153 (2), 79-96, 2006
932006
A new access control scheme for Facebook-style social networks
J Pang, Y Zhang
Computers & Security 54, 44-59, 2015
912015
Measuring anonymity with relative entropy
Y Deng, J Pang, P Wu
Proceedings of 4th Workshop on Formal Aspects in Security and Trust (FAST'06 …, 2007
882007
Privacy and verifiability in voting systems: Methods, developments and trends
H Jonker, S Mauw, J Pang
Computer Science Review 10, 1-30, 2013
802013
Challenges in ehealth: From enabling to enforcing privacy
N Dong, H Jonker, J Pang
Foundations of Health Informatics Engineering and Systems: First …, 2012
802012
Analysis of a Distributed System for Lifting Trucks
JF Groote, J Pang, AG Wouters
Journal of Logic and Algebraic Programming 55 (1-2), 21-56, 2003
712003
Constructing and Comparing User Mobility Profiles for Location-based Services
X Chen, J Pang, R Xue
28th ACM Symposium on Applied Computing, 2013
592013
Measuring query privacy in location-based services
X Chen, J Pang
Proceedings of the second ACM conference on Data and Application Security …, 2012
552012
Verification of a sliding window protocol in μCRL and PVS
B Badban, W Fokkink, JF Groote, J Pang, J Pol
Formal Aspects of Computing 17, 342-388, 2005
552005
Constructing and comparing user mobility profiles
X Chen, J Pang, R Xue
ACM Transactions on the Web (TWEB) 8 (4), 1-25, 2014
542014
Cones and foci: A mechanical framework for protocol verification
W Fokkink, J Pang, J Van De Pol
Formal Methods in System Design 29 (1), 1-31, 2006
53*2006
Exact state set representations in the verification of linear hybrid systems with large discrete state space
W Damm, S Disch, H Hungar, S Jacobs, J Pang, F Pigorsch, C Scholl, ...
International Symposium on Automated Technology for Verification and …, 2007
522007
Model checking a cache coherence protocol of a Java DSM implementation
J Pang, W Fokkink, R Hofman, R Veldema
The Journal of Logic and Algebraic Programming 71 (1), 1-43, 2007
51*2007
Verifying a sliding window protocol in μCRL
W Fokkink, JF Groote, J Pang, B Badban, J van de Pol
Proc. 10th Conference on Algebraic Methodology and Software Technology …, 2004
502004
Taming asynchrony for attractor detection in large Boolean networks
A Mizera, J Pang, H Qu, Q Yuan
IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics 16 (1), 31-42, 2018
492018
Tagvisor: A privacy advisor for sharing hashtags
Y Zhang, M Humbert, T Rahman, CT Li, J Pang, M Backes
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference, 287-296, 2018
482018
Distance and friendship: A distance-based model for link prediction in social networks
Y Zhang, J Pang
Asia-Pacific Web Conference, 55-66, 2015
482015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20