Παρακολούθηση
张佳维 Zhang Jiawei
张佳维 Zhang Jiawei
SenseTime Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ustc.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Crest: Convolutional residual learning for visual tracking
Y Song, C Ma, L Gong, J Zhang, R Lau, MH Yang
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
5412017
Gated fusion network for single image dehazing
W Ren, L Ma, J Zhang, J Pan, X Cao, W Liu, MH Yang
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
5392018
Unsupervised image super-resolution using cycle-in-cycle generative adversarial networks
Y Yuan, S Liu, J Zhang, Y Zhang, C Dong, L Lin
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3712018
RGBD Salient Object Detection via Deep Fusion
L Qu, S He, J Zhang, J Tian, Y Tang, Q Yang
IEEE Transactions on Image Processing, 2017
2752017
Dynamic scene deblurring using spatially variant recurrent neural networks
J Zhang, J Pan, J Ren, Y Song, L Bao, RWH Lau, MH Yang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2652018
Ntire 2018 challenge on single image super-resolution: Methods and results
R Timofte, S Gu, J Wu, L Van Gool
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2392018
A Hand Pose Tracking Benchmark from Stereo Matching
J Zhang, J Jiao, M Chen, L Qu, X Xu, Q Yang
24th IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2017, 2017
196*2017
Learning Fully Convolutional Networks for Iterative Non-blind Deconvolution
J Zhang, J Pan, WS Lai, R Lau, MH Yang
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
1472017
Learning dual convolutional neural networks for low-level vision
J Pan, S Liu, D Sun, J Zhang, Y Liu, J Ren, Z Li, J Tang, H Lu, YW Tai, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
1392018
Spatio-temporal filter adaptive network for video deblurring
S Zhou, J Zhang, J Pan, H Xie, W Zuo, J Ren
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1112019
Learning to hallucinate face images via component generation and enhancement
Y Song, J Zhang, S He, L Bao, Q Yang
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017
922017
Physics-based generative adversarial models for image restoration and beyond
J Pan, J Dong, Y Liu, J Zhang, J Ren, J Tang, YW Tai, MH Yang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 43 (7), 2449-2462, 2020
892020
Grassmann pooling as compact homogeneous bilinear pooling for fine-grained visual classification
X Wei, Y Zhang, Y Gong, J Zhang, N Zheng
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 355-370, 2018
792018
Davanet: Stereo deblurring with view aggregation
S Zhou, J Zhang, W Zuo, H Xie, J Pan, JS Ren
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
592019
Cross-scale internal graph neural network for image super-resolution
S Zhou, J Zhang, W Zuo, CC Loy
Advances in neural information processing systems 33, 3499-3509, 2020
572020
Deep non-blind deconvolution via generalized low-rank approximation
W Ren, J Zhang, L Ma, J Pan, X Cao, W Zuo, W Liu, MH Yang
Advances in neural information processing systems 31, 2018
552018
Joint face hallucination and deblurring via structure generation and detail enhancement
Y Song, J Zhang, L Gong, S He, L Bao, J Pan, Q Yang, MH Yang
International journal of computer vision 127 (6), 785-800, 2019
442019
Learning event-driven video deblurring and interpolation
S Lin, J Zhang, J Pan, Z Jiang, D Zou, Y Wang, J Chen, J Ren
European Conference on Computer Vision, 695-710, 2020
362020
EfficientFCN: Holistically-guided decoding for semantic segmentation
J Liu, J He, J Zhang, JS Ren, H Li
European Conference on Computer Vision, 1-17, 2020
292020
AIM 2020 challenge on learned image signal processing pipeline
A Ignatov, R Timofte, Z Zhang, M Liu, H Wang, W Zuo, J Zhang, R Zhang, ...
European Conference on Computer Vision, 152-170, 2020
272020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20