Παρακολούθηση
Béatrice Bérard
Béatrice Bérard
professeur d'informatique, Université Pierre et Marie Curie
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lip6.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Systems and software verification: model-checking techniques and tools
B Bérard, M Bidoit, A Finkel, F Laroussinie, A Petit, L Petrucci, ...
Springer Science & Business Media, 2013
11732013
Characterization of the expressive power of silent transitions in timed automata
B Bérard, A Petit, V Diekert, P Gastin
Fundamenta Informaticae 36 (2-3), 145-182, 1998
2311998
Comparison of the expressiveness of timed automata and time Petri nets
B Bérard, F Cassez, S Haddad, D Lime, OH Roux
Formal Modeling and Analysis of Timed Systems: Third International …, 2005
1332005
Comparison of different semantics for time Petri nets
B Bérard, F Cassez, S Haddad, D Lime, OH Roux
Automated Technology for Verification and Analysis: Third International …, 2005
1052005
Quantifying opacity
B Bérard, J Mullins, M Sassolas
Mathematical Structures in Computer Science 25 (2), 361-403, 2015
902015
Verification of a timed multitask system with UPPAAL
HB Mokadem, B Berard, V Gourcuff, O De Smet, JM Roussel
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 7 (4), 921-932, 2010
842010
Reachability analysis of (timed) Petri nets using real arithmetic
B Bérard, L Fribourg
CONCUR 99, 178-193, 1999
661999
Timed automata and additive clock constraints
B Bérard, C Dufourd
Information Processing Letters 75 (1-2), 1-7, 2000
562000
On the power of non-observable actions in timed automata
B Bérard, P Gastin, A Petit
STACS 96: 13th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science …, 1996
561996
Automated verification of a parametric real-time program: the ABR conformance protocol
B Béerard, L Fribourg
Computer Aided Verification: 11th International Conference, CAV’99 Trento …, 1999
551999
Probabilistic opacity for Markov decision processes
B Bérard, K Chatterjee, N Sznajder
Information Processing Letters 115 (1), 52-59, 2015
542015
The expressive power of time Petri nets
B Berard, F Cassez, S Haddad, D Lime, OH Roux
Theoretical Computer Science 474, 1-20, 2013
472013
Formal verification of mobile robot protocols
B Bérard, P Lafourcade, L Millet, M Potop-Butucaru, Y Thierry-Mieg, ...
Distributed Computing 29, 459-487, 2016
402016
Analysing the PGM protocol with UPPAAL
B Bérard*, P Bouyer, A Petit
International journal of production research 42 (14), 2773-2791, 2004
322004
Schnoebelen Ph. McKenzie P. Systems and Software verification: model checking techniques and tools
B Bérard, M Bidoit, A Finkel, F Laroussinie, A Petit, L Petrucci
Springer, 2001
292001
Interrupt timed automata: verification and expressiveness
B Bérard, S Haddad, M Sassolas
Formal Methods in System Design 40, 41-87, 2012
282012
An introduction to timed automata
B Bérard
Control of Discrete-Event Systems: Automata and Petri Net Perspectives, 169-187, 2013
272013
Systèmes d'exploitation: concepts et algorithmes
J Beauquier, B Bérard
McGraw-Hill, 1990
271990
When are timed automata weakly timed bisimilar to time Petri nets?
B Bérard, F Cassez, S Haddad, D Lime, OH Roux
FSTTCS 2005: Foundations of Software Technology and Theoretical Computer …, 2005
262005
When are timed automata weakly timed bisimilar to time Petri nets?
B Bérard, F Cassez, S Haddad, D Lime, OH Roux
Theoretical Computer Science 403 (2-3), 202-220, 2008
252008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20