Παρακολούθηση
Stratis Kanarachos
Stratis Kanarachos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα coventry.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detecting anomalies in time series data via a deep learning algorithm combining wavelets, neural networks and Hilbert transform
S Kanarachos, SRG Christopoulos, A Chroneos, ME Fitzpatrick
Expert Systems with Applications 85, 292-304, 2017
972017
KDamping: A Stiffness Based Vibration Absorption Concept
I Antoniadis, S Kanarachos, K Gryllias, I Sapountzakis
Journal of Vibration and Control, 1-19, 2016
932016
Smartphones as an integrated platform for monitoring driver behaviour: The role of sensor fusion and connectivity
S Kanarachos, SRG Christopoulos, A Chroneos
Transportation research part C: emerging technologies 95, 867-882, 2018
852018
Road friction virtual sensing: A review of estimation techniques with emphasis on low excitation approaches
M Acosta, S Kanarachos, M Blundell
Applied Sciences 7 (12), 1230, 2017
722017
Efficient truss optimization using the contrast-based fruit fly optimization algorithm
S Kanarachos, J Griffin, ME Fitzpatrick
Computers & Structures 182 (1), 137-148, 2017
702017
Prediction of welding residual stresses using machine learning: Comparison between neural networks and neuro-fuzzy systems
J Mathew, J Griffin, M Alamaniotis, S Kanarachos, ME Fitzpatrick
Applied Soft Computing 70, 131-146, 2018
652018
Pedestrian and cyclist detection and intent estimation for autonomous vehicles: A survey
S Ahmed, MN Huda, S Rajbhandari, C Saha, M Elshaw, S Kanarachos
Applied Sciences 9 (11), 2335, 2019
532019
Motion sickness in automated vehicles with forward and rearward facing seating orientations
S Salter, C Diels, P Herriotts, S Kanarachos, D Thake
Applied ergonomics 78, 54-61, 2019
492019
Tire lateral force estimation and grip potential identification using Neural Networks, Extended Kalman Filter, and Recursive Least Squares
S Acosta, M. & Kanarachos
Neural Computing and Applications, 1-21, 2017
47*2017
Instantaneous vehicle fuel consumption estimation using smartphones and recurrent neural networks
S Kanarachos, J Mathew, ME Fitzpatrick
Expert Systems with Applications 120, 436-447, 2019
452019
Virtual tyre force sensors: An overview of tyre model-based and tyre model-less state estimation techniques
M Acosta, S Kanarachos, M Blundell
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of …, 2018
422018
Intelligent road adaptive suspension system design using an experts’ based hybrid genetic algorithm
S Kanarachos, A Kanarachos
Expert systems with applications 42 (21), 8232-8242, 2015
352015
Optimal design of a quadratic parameter varying vehicle suspension system using contrast-based fruit fly optimisation
S Kanarachos, AM Dizqah, G Chrysakis, ME Fitzpatrick
Applied Soft Computing 62, 463-477, 2018
332018
Teaching a vehicle to autonomously drift: A data-based approach using neural networks
M Acosta, S Kanarachos
Knowledge-Based Systems 153, 12-28, 2018
282018
Learning driver braking behavior using smartphones, neural networks and the sliding correlation coefficient: road anomaly case study
SRG Christopoulos, S Kanarachos, A Chroneos
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 20 (1), 65-74, 2018
282018
Control allocation for regenerative braking of electric vehicles with an electric motor at the front axle using the state-dependent Riccati equation control technique
S Kanarachos, M Alirezaei, S Jansen, JP Maurice
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of …, 2014
272014
Design of a non-linear hybrid car suspension system using neural networks
K Spentzas, SA Kanarachos
Mathematics and Computers in Simulation 60 (3-5), 369-378, 2002
272002
A Virtual Sensor for Integral Tire Force Estimation using Tire Model-Less Approaches and Adaptive Unscented Kalman Filter
M Acosta, S Kanarachos, M Fitzpatrick
14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, 2017
252017
Anomaly detection in time series data using a combination of wavelets, neural networks and Hilbert transform
S Kanarachos, J Mathew, A Chroneos, M Fitzpatrick
Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 2015 6th …, 2015
242015
A new method for computing optimal obstacle avoidance steering manoeuvres of vehicles
SA Kanarachos
International Journal of Vehicle Autonomous Systems 7 (1-2), 73-95, 2009
242009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20