Παρακολούθηση
Vincenzo Moscato
Vincenzo Moscato
Associate Professor at University of Naples "Federico II
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A constrained probabilistic petri net framework for human activity detection in video
M Albanese, R Chellappa, V Moscato, A Picariello, VS Subrahmanian, ...
IEEE Transactions on Multimedia 10 (8), 1429-1443, 2008
1472008
Foveated shot detection for video segmentation
G Boccignone, A Chianese, V Moscato, A Picariello
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 15 (3), 365-377, 2005
1472005
The talking museum project
F Amato, A Chianese, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello, F Piccialli
Procedia Computer Science 21, 114-121, 2013
982013
A collaborative user-centered framework for recommending items in Online Social Networks
F Colace, M De Santo, L Greco, V Moscato, A Picariello
Computers in Human Behavior 51, 694-704, 2015
942015
A multimedia recommender system
M Albanese, A d’Acierno, V Moscato, F Persia, A Picariello
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 13 (1), 1-32, 2013
862013
SOS: a multimedia recommender system for online social networks
F Amato, V Moscato, A Picariello, F Piccialli
Future generation computer systems 93, 914-923, 2019
852019
SNOPS: a smart environment for cultural heritage applications
F Amato, A Chianese, V Moscato, A Picariello, G Sperli
Proceedings of the twelfth international workshop on Web information and …, 2012
802012
Recommending multimedia visiting paths in cultural heritage applications
I Bartolini, V Moscato, RG Pensa, A Penta, A Picariello, C Sansone, ...
Multimedia Tools and Applications 75 (7), 3813-3842, 2016
792016
Recognizing human behaviours in online social networks
F Amato, A Castiglione, A De Santo, V Moscato, A Picariello, F Persia, ...
Computers & Security 74, 355-370, 2018
742018
Exploiting cloud technologies and context information for recommending touristic paths
F Amato, A Mazzeo, V Moscato, A Picariello
Intelligent Distributed Computing VII, 281-287, 2014
742014
SmARTweet: A location-based smart application for exhibits and museums
A Chianese, F Marulli, V Moscato, F Piccialli
2013 International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based …, 2013
672013
Chatbots Meet eHealth: Automatizing Healthcare.
F Amato, S Marrone, V Moscato, G Piantadosi, A Picariello, C Sansone
WAIAH@ AI* IA, 40-49, 2017
632017
A multimedia semantic recommender system for cultural heritage applications
M Albanese, A d'Acierno, V Moscato, F Persia, A Picariello
2011 IEEE fifth international conference on semantic computing, 403-410, 2011
632011
Big data meets digital cultural heritage: Design and implementation of scrabs, a smart context-aware browsing assistant for cultural environments
F Amato, V Moscato, A Picariello, F Colace, MD Santo, FA Schreiber, ...
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 10 (1), 1-23, 2017
602017
An epidemiological neural network exploiting dynamic graph structured data applied to the covid-19 outbreak
V La Gatta, V Moscato, M Postiglione, G Sperli
IEEE Transactions on Big Data 7 (1), 45-55, 2020
572020
An edge intelligence empowered recommender system enabling cultural heritage applications
X Su, G Sperlì, V Moscato, A Picariello, C Esposito, C Choi
IEEE Transactions on Industrial Informatics 15 (7), 4266-4275, 2019
562019
Terminological ontology learning and population using latent dirichlet allocation
F Colace, M De Santo, L Greco, F Amato, V Moscato, A Picariello
Journal of Visual Languages & Computing 25 (6), 818-826, 2014
552014
Multimedia social network modeling: a proposal
F Amato, V Moscato, A Picariello, G Sperlí
2016 IEEE Tenth International Conference on Semantic Computing (ICSC), 448-453, 2016
502016
A multimedia recommender integrating object features and user behavior
M Albanese, A Chianese, A d’Acierno, V Moscato, A Picariello
Multimedia tools and applications 50 (3), 563-585, 2010
492010
An emotional recommender system for music
V Moscato, A Picariello, G Sperli
IEEE Intelligent Systems 36 (5), 57-68, 2020
472020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20