Παρακολούθηση
Jozsef Karger-Kocsis
Jozsef Karger-Kocsis
MTA–BME Research Group for Composite Science and Technology; Dep. Polym. Eng., Mech. Eng., BME
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pt.bme.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recent advances in shape memory polymers and composites: a review
D Ratna, J Karger-Kocsis
Journal of Materials Science 43, 254-269, 2008
10952008
Polypropylene structure, blends and composites: Volume 3 composites
J Karger-Kocsis
Springer Science & Business Media, 2012
867*2012
Recent advances in fiber/matrix interphase engineering for polymer composites
J Karger-Kocsis, H Mahmood, A Pegoretti
Progress in Materials Science 73, 1-43, 2015
6132015
Rules of supermolecular structure formation in sheared isotactic polypropylene melts
J Varga, J Karger‐Kocsis
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 34 (4), 657-670, 1996
5141996
Natural rubber-based nanocomposites by latex compounding with layered silicates
S Varghese, J Karger-Kocsis
Polymer 44 (17), 4921-4927, 2003
4572003
Ground tyre rubber (GTR) in thermoplastics, thermosets, and rubbers
J Karger-Kocsis, L Mészáros, T Bárány
Journal of Materials Science 48, 1-38, 2013
4152013
Compatibilizing effect of maleated polypropylene on the mechanical properties and morphology of injection molded polyamide 6/polypropylene/organoclay nanocomposites
WS Chow, ZAM Ishak, J Karger-Kocsis, AA Apostolov, US Ishiaku
Polymer 44 (24), 7427-7440, 2003
3942003
Self-reinforced polymeric materials: A review
Á Kmetty, T Bárány, J Karger-Kocsis
Progress in Polymer Science 35 (10), 1288-1310, 2010
3742010
Fracture toughness of α-and β-phase polypropylene homopolymers and random-and block-copolymers
HB Chen, J Karger-Kocsis, JS Wu, J Varga
Polymer 43 (24), 6505-6514, 2002
3502002
Polypropylene: an AZ reference
J Karger-Kocsis
Springer Science & Business Media, 2012
3412012
Effects of epoxidized natural rubber as a compatibilizer in melt compounded natural rubber–organoclay nanocomposites
PL Teh, ZAM Ishak, AS Hashim, J Karger-Kocsis, US Ishiaku
European Polymer Journal 40 (11), 2513-2521, 2004
3242004
Melt compounded epoxidized natural rubber/layered silicate nanocomposites: structure-properties relationships
S Varghese, J Karger-Kocsis, KG Gatos
Polymer 44 (14), 3977-3983, 2003
3222003
Rheological and thermodynamical behavior of styrene/butadiene rubber‐organoclay nanocomposites
A Mousa, J Karger‐Kocsis
Macromolecular Materials and Engineering 286 (4), 260-266, 2001
2972001
Application of the essential work of fracture (EWF) concept for polymers, related blends and composites: A review
T Barany, T Czigány, J Karger-Kocsis
Progress in Polymer Science 35 (10), 1257-1287, 2010
2912010
Effects of β‐α transformation on the static and dynamic tensile behavior of isotactic polypropylene
J Karger‐kocsis, J Varga
Journal of Applied Polymer Science 62 (2), 291-300, 1996
2711996
Thermoset rubber/layered silicate nanocomposites. Status and future trends
J Karger‐Kocsis, CM Wu
Polymer Engineering & Science 44 (6), 1083-1093, 2004
2642004
Review processes and influencing parameters of the solid particle erosion of polymers and their composites
NM Barkoula, J Karger-Kocsis
Journal of materials science 37, 3807-3820, 2002
2482002
Effect of maleic anhydride-grafted ethylene–propylene rubber on the mechanical, rheological and morphological properties of organoclay reinforced polyamide 6/polypropylene …
WS Chow, AA Bakar, ZAM Ishak, J Karger-Kocsis, US Ishiaku
European Polymer Journal 41 (4), 687-696, 2005
2462005
Morphological study on the effect of elastomeric impact modifiers in polypropylene systems
J Karger-Kocsis, A Kallo, A Szafner, G Bodor, Z Senyei
Polymer 20 (1), 37-43, 1979
2311979
Effects of fibre content and relative fibre-orientation on the solid particle erosion of GF/PP composites
NM Barkoula, J Karger-Kocsis
Wear 252 (1-2), 80-87, 2002
2222002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20