Παρακολούθηση
Jimmy Lin
Jimmy Lin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-Intensive Text Processing with MapReduce
J Lin, C Dyer
Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 2010
8872010
Evaluation of PICO as a Knowledge Representation for Clinical Questions
X Huang, J Lin, D Demner-Fushman
AMIA Annual Symposium Proceedings 2006, 359-363, 2006
6952006
Searching for SNPs with Cloud Computing
B Langmead, MC Schatz, J Lin, M Pop, SL Salzberg
Genome Biology 10 (11), R134, 2009
6292009
WTF: The Who to Follow Service at Twitter
P Gupta, A Goel, J Lin, A Sharma, D Wang, R Zadeh
Proceedings of the 22th International World Wide Web Conference (WWW 2013 …, 2013
5302013
Cloud Computing and Information Policy: Computing in a Policy Cloud?
PT Jaeger, J Lin, JM Grimes
Journal of Information Technology & Politics 5 (3), 269-283, 2008
4552008
Web Question Answering: Is More Always Better?
S Dumais, M Banko, E Brill, J Lin, A Ng
Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on …, 2002
4372002
Quantitative Evaluation of Passage Retrieval Algorithms for Question Answering
S Tellex, B Katz, J Lin, A Fernandes, G Marton
Proceedings of the 26th Annual International ACM SIGIR Conference on …, 2003
4342003
Data-Intensive Question Answering
E Brill, J Lin, M Banko, S Dumais, A Ng
Proceedings of the Tenth Text REtrieval Conference (TREC 2001), 393-400, 2001
4272001
Multi-Perspective Sentence Similarity Modeling with Convolutional Neural Networks
H He, K Gimpel, J Lin
Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2015
4152015
Overview of the TREC 2007 Question Answering Track
HT Dang, D Kelly, J Lin
Proceedings of the Sixteenth Text REtrieval Conference (TREC 2007), 2007
3962007
Information Network or Social Network? The Structure of the Twitter Follow Graph
SA Myers, A Sharma, P Gupta, J Lin
Proceedings of the 23rd International World Wide Web Conference Companion …, 2014
3572014
Answering Clinical Questions with Knowledge-Based and Statistical Techniques
D Demner-Fushman, J Lin
Computational Linguistics 33 (1), 63-103, 2007
3102007
Pairwise Document Similarity in Large Collections with MapReduce
T Elsayed, J Lin, DW Oard
Proceedings of the 46th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2008
3072008
End-to-End Open-Domain Question Answering with BERTserini
W Yang, Y Xie, A Lin, X Li, L Tan, K Xiong, M Li, J Lin
arXiv preprint arXiv:1902.01718, 2019
2962019
Design Patterns for Efficient Graph Algorithms in MapReduce
J Lin, M Schatz
Proceedings of the Eighth Workshop on Mining and Learning with Graphs, 78-85, 2010
2812010
PubMed Related Articles: A Probabilistic Topic-Based Model for Content Similarity
J Lin, WJ Wilbur
BMC bioinformatics 8 (1), 1, 2007
2782007
Large-Scale Machine Learning at Twitter
J Lin, A Kolcz
Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2012
2642012
Overview of the TREC-2011 Microblog Track
I Ounis, C Macdonald, J Lin, I Soboroff
Proceedings of the Twentieth Text REtrieval Conference (TREC 2011), 2011
262*2011
Pairwise word interaction modeling with deep neural networks for semantic similarity measurement
H He, J Lin
Proceedings of the 2016 conference of the north American chapter of the …, 2016
2442016
Anserini: Enabling the use of Lucene for information retrieval research
P Yang, H Fang, J Lin
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on research and …, 2017
2392017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20