Παρακολούθηση
Jimmy Lin
Jimmy Lin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluation of PICO as a Knowledge Representation for Clinical Questions
X Huang, J Lin, D Demner-Fushman
AMIA Annual Symposium Proceedings 2006, 359-363, 2006
10022006
Data-Intensive Text Processing with MapReduce
J Lin, C Dyer
Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 2010
935*2010
Searching for SNPs with Cloud Computing
B Langmead, MC Schatz, J Lin, M Pop, SL Salzberg
Genome Biology 10 (11), R134, 2009
6582009
WTF: The Who to Follow Service at Twitter
P Gupta, A Goel, J Lin, A Sharma, D Wang, R Zadeh
Proceedings of the 22th International World Wide Web Conference (WWW 2013 …, 2013
6252013
End-to-End Open-Domain Question Answering with BERTserini
W Yang, Y Xie, A Lin, X Li, L Tan, K Xiong, M Li, J Lin
arXiv preprint arXiv:1902.01718, 2019
5502019
Annotating the semantic web using natural language
B Katz, J Lin
COLING-02: The 2nd Workshop on NLP and XML (NLPXML-2002), 2002
5122002
Cloud Computing and Information Policy: Computing in a Policy Cloud?
PT Jaeger, J Lin, JM Grimes
Journal of Information Technology & Politics 5 (3), 269-283, 2008
5072008
Multi-Perspective Sentence Similarity Modeling with Convolutional Neural Networks
H He, K Gimpel, J Lin
Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2015
4822015
Information Network or Social Network? The Structure of the Twitter Follow Graph
SA Myers, A Sharma, P Gupta, J Lin
Proceedings of the 23rd International World Wide Web Conference Companion …, 2014
4772014
Simple BERT Models for Relation Extraction and Semantic Role Labeling
P Shi, J Lin
arXiv preprint arXiv:1904.05255, 2019
4762019
Quantitative Evaluation of Passage Retrieval Algorithms for Question Answering
S Tellex, B Katz, J Lin, A Fernandes, G Marton
Proceedings of the 26th Annual International ACM SIGIR Conference on …, 2003
4652003
Web Question Answering: Is More Always Better?
S Dumais, M Banko, E Brill, J Lin, A Ng
Proceedings of the 25th Annual International ACM SIGIR Conference on …, 2002
4482002
Data-Intensive Question Answering
E Brill, J Lin, M Banko, S Dumais, A Ng
Proceedings of the Tenth Text REtrieval Conference (TREC 2001), 393-400, 2001
4422001
Pretrained Transformers for Text Ranking: BERT and Beyond
J Lin, R Nogueira, A Yates
arXiv preprint arXiv:2010.06467, 2020
4402020
Document ranking with a pretrained sequence-to-sequence model
R Nogueira, Z Jiang, J Lin
arXiv preprint arXiv:2003.06713, 2020
4392020
Distilling task-specific knowledge from bert into simple neural networks
R Tang, Y Lu, L Liu, L Mou, O Vechtomova, J Lin
arXiv preprint arXiv:1903.12136, 2019
4222019
DocBERT: BERT for Document Classification
A Adhikari, A Ram, R Tang, J Lin
arXiv preprint arXiv:1904.08398, 2019
4162019
Overview of the TREC 2007 Question Answering Track
HT Dang, D Kelly, J Lin
Proceedings of the Sixteenth Text REtrieval Conference (TREC 2007), 2007
4112007
Anserini: Enabling the use of lucene for information retrieval research
P Yang, H Fang, J Lin
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on research and …, 2017
3932017
Document expansion by query prediction
R Nogueira, W Yang, J Lin, K Cho
arXiv preprint arXiv:1904.08375, 2019
3722019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20