Παρακολούθηση
Peter Wonka
Peter Wonka
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kaust.edu.sa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tensor completion for estimating missing values in visual data
J Liu, P Musialski, P Wonka, J Ye
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (1), 208-220, 2012
16022012
Procedural modeling of buildings
P Müller, P Wonka, S Haegler, A Ulmer, L Van Gool
ACM SIGGRAPH 2006 Papers, 614-623, 2006
15002006
Instant architecture
P Wonka, M Wimmer, F Sillion, W Ribarsky
ACM Transactions on Graphics (TOG) 22 (3), 669-677, 2003
8152003
Image-based procedural modeling of facades
P Müller, G Zeng, P Wonka, L Van Gool
ACM Trans. Graph. 26 (3), 85, 2007
6582007
Image2stylegan: How to embed images into the stylegan latent space?
R Abdal, Y Qin, P Wonka
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
6012019
A survey of urban reconstruction
P Musialski, P Wonka, DG Aliaga, M Wimmer, L Van Gool, W Purgathofer
Computer graphics forum 32 (6), 146-177, 2013
5192013
Road network extraction and intersection detection from aerial images by tracking road footprints
J Hu, A Razdan, JC Femiani, M Cui, P Wonka
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 45 (12), 4144-4157, 2007
4362007
Interactive procedural street modeling
G Chen, G Esch, P Wonka, P Müller, E Zhang
ACM SIGGRAPH 2008 papers, 1-10, 2008
3582008
High quality monocular depth estimation via transfer learning
I Alhashim, P Wonka
arXiv preprint arXiv:1812.11941, 2018
3202018
Sean: Image synthesis with semantic region-adaptive normalization
P Zhu, R Abdal, Y Qin, P Wonka
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
3122020
Image2stylegan++: How to edit the embedded images?
R Abdal, Y Qin, P Wonka
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
2842020
Interactive visual editing of grammars for procedural architecture
M Lipp, P Wonka, M Wimmer
ACM SIGGRAPH 2008 papers, 1-10, 2008
2422008
Adabins: Depth estimation using adaptive bins
SF Bhat, I Alhashim, P Wonka
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
2352021
Styleflow: Attribute-conditioned exploration of stylegan-generated images using conditional continuous normalizing flows
R Abdal, P Zhu, NJ Mitra, P Wonka
ACM Transactions on Graphics (ToG) 40 (3), 1-21, 2021
2222021
Generating 3d building models from architectural drawings: A survey
X Yin, P Wonka, A Razdan
IEEE computer graphics and applications 29 (1), 20-30, 2008
2182008
Lasso screening rules via dual polytope projection
J Wang, J Zhou, P Wonka, J Ye
Advances in neural information processing systems 26, 2013
2032013
Procedural urban modeling in practice
B Watson, P Müller, O Veryovka, A Fuller, P Wonka, C Sexton
IEEE computer graphics and applications 28 (3), 18-26, 2008
1992008
Visibility preprocessing with occluder fusion for urban walkthroughs
P Wonka, M Wimmer, D Schmalstieg
Eurographics Workshop on Rendering Techniques, 71-82, 2000
1952000
Modelling the appearance and behaviour of urban spaces
CA Vanegas, DG Aliaga, P Wonka, P Müller, P Waddell, B Watson
Computer Graphics Forum 29 (1), 25-42, 2010
1892010
Interactive geometric simulation of 4d cities
B Weber, P Müller, P Wonka, M Gross
Computer Graphics Forum 28 (2), 481-492, 2009
1812009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20