Παρακολούθηση
Diego Pinheiro
Diego Pinheiro
Catholic University of Pernambuco, Recife
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicap.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Communication diversity in particle swarm optimizers
M Oliveira, D Pinheiro, B Andrade, C Bastos-Filho, R Menezes
International Conference on Swarm Intelligence, 77-88, 2016
202016
Better exploration-exploitation pace, better swarm: Examining the social interactions
M Oliveira, D Pinheiro, M Macedo, C Bastos-Filho, R Menezes
2017 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence (LA-CCI), 1-6, 2017
142017
Characterization of Football Supporters from Twitter Conversations.
DF Pacheco, D Pinheiro, FB de Lima Neto, E Ribeiro, R Menezes
WI, 169-176, 2016
132016
COVID-19 hospitalizations in five California hospitals: a retrospective cohort study
M Nuño, Y García, G Rajasekar, D Pinheiro, AJ Schmidt
BMC infectious diseases 21 (1), 1-9, 2021
122021
Uncovering the social interaction network in swarm intelligence algorithms
M Oliveira, D Pinheiro, M Macedo, C Bastos-Filho, R Menezes
Applied Network Science 5 (1), 1-20, 2020
112020
Assessing the suitability of network community detection to available meta-data using rank stability
R Hartman, J Faustino, D Pinheiro, R Menezes
Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, 162-169, 2017
112017
A data-driven social network intervention for improving organ donation awareness among minorities: analysis and optimization of a cross-sectional study
MD Murphy, D Pinheiro, R Iyengar, G Lim, R Menezes, M Cadeiras
Journal of medical Internet research 22 (1), e14605, 2020
102020
Characterizing organ donation awareness from social media
DF Pacheco, D Pinheiro, M Cadeiras, R Menezes
2017 IEEE 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE), 1541-1548, 2017
102017
A data science approach for quantifying spatio-temporal effects to graft failures in organ transplantation
D Pinheiro, F Hamad, M Cadeiras, R Menezes, N Nezamoddini-Kachouie
2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2016
82016
Characterizing the social interactions in the artificial bee colony algorithm
L Taw, N Gurrapadi, M Macedo, M Oliveira, D Pinheiro, C Bastos-Filho, ...
2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 1243-1250, 2019
72019
On the analysis of a swarm intelligence based coordination model for multiple unmanned aerial vehicles
DMPF Silva, LFF de Oliveira, MGM Macedo, CJA Bastos Filho
2012 Brazilian Robotics Symposium and Latin American Robotics Symposium, 208-213, 2012
72012
Covid-19 hospitalizations in five california hospitals
M Nuño, Y García, G Rajasekar, D Pinheiro, AJ Schmidt
medRxiv, 2021
62021
Unveiling swarm intelligence with network science− the metaphor explained
M Oliveira, D Pinheiro, M Macedo, C Bastos-Filho, R Menezes
arXiv preprint arXiv:1811.03539, 2018
62018
Modelling the social interactions in ant colony optimization
N Gurrapadi, L Taw, M Macedo, M Oliveira, D Pinheiro, C Bastos-Filho, ...
International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated …, 2019
52019
The association of shared care networks with 30-day heart failure excessive hospital readmissions: longitudinal observational study
D Pinheiro, R Hartman, J Mai, E Romero, M Soroya, C Bastos-Filho, ...
JMIRx Med 3 (2), e30777, 2022
42022
Rejection-associated mitochondrial impairment after heart transplantation
E Romero, E Chang, E Tabak, D Pinheiro, J Tallaj, S Litovsky, B Keating, ...
Transplantation Direct 6 (11), 2020
42020
Using Non-Pharmaceutical Interventions and High Isolation of Asymptomatic Carriers to Contain the Spread of SARS-CoV-2 in Nursing Homes
AJ Schmidt, Y García, D Pinheiro, TA Reichert, M Nuño
Life 12 (2), 180, 2022
32022
Network-based delineation of health service areas: a comparative analysis of community detection algorithms
D Pinheiro, R Hartman, E Romero, R Menezes, M Cadeiras
Complex Networks XI, 359-370, 2020
32020
Fishing for interactions: A network science approach to modeling fish school search
M Macedo, L Taw, N Gurrapadi, RC Lira, D Pinheiro, M Oliveira, ...
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 40-48, 2021
22021
Entropy in network community as an indicator of language structure in emoji usage: a Twitter study across various thematic datasets
R Hartman, SM Seyednezhad, D Pinheiro, J Faustino, R Menezes
International Conference on Complex Networks and Their Applications, 328-337, 2018
22018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20