Παρακολούθηση
Christos Konstantinidis
Christos Konstantinidis
assistant professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sch.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Can the adoption of ICT and advisory services be considered as a tool of competitive advantage in agricultural holdings? A literature review
G Kountios, C Konstantinidis, I Antoniadis
Agronomy 13 (2), 530, 2023
142023
Financial ratio and efficiency analysis as a competitive advantage of wine manufacturing firms. The case of Greece
M Tsiouni, C Konstantinidis, A Pavloudi, N Giovanis
Theoretical Economics Letters 12 (1), 229-239, 2022
52022
Viability and competitiveness of goat farms under the influence of socio-economic environment
M Tsiouni, A Pavloudi, S Aggelopoulos, C Konstantinidis
Int. J. Adv. Agric. Res 9, 22-34, 2021
52021
Factors affecting the competitiveness of the Greek Wine Enterprises and Cooperatives
C Konstantinidis, P Sergaki, K Mattas, A Kontogeorgos
52008
Estimating competitiveness of Greek food and beverage industry: a comparison between Greek flour milling industry and Greek food and beverage industry
C Konstantinidis, S Aggelopoulos, M Tsiouni, E Rizopoulou
EuroMed Journal of Business 17 (4), 477-487, 2022
42022
Factors affecting minimum wage in developed and less developed countries
N Giovanis, C Konstantinidis, M Tsiouni
International Journal of Scientific Research and Innovative Studies 1, 2021
42021
Food and beverages industry competitiveness in economic turbulence: Agricultural policy viewpoints
C Konstantinidis, D Natos, K Mattas
British Food Journal 123 (5), 1974-1983, 2021
42021
The religious tourism as a competitive advantage of the Prefecture of Pieria, Greece
ER C Konstantinidis, C Mystridis, E Tsagkalidou
Journal of Tourism and Hospitality Management 9 (3), 173-182, 2021
32021
Techno-economic and financial index analysis for the improvement of entrepreneurship and competitiveness strategies of Greek goat enterprises
T Maria, G Dimitrios, K Christos, A Stamatis
Frontiers in Sustainable Food Systems 6, 982307, 2022
22022
Factors affecting the quality of internal audit as a competitive advantage of the firms
PM Orliaklis C., Konstantinidis C., Drogalas G.
International Journal of Critical Accounting 12 (4), 315-330, 2021
22021
The Competitiveness of the Greek Μeat Ρrocessing Εnterprises
C Konstantinidis
22009
Irrigation plan for cotton farm in Palamas, Karditsa prefecture, Thessaly, Greece
G Kountios, I Chatzis, C Konstantinidis, M Tsiouni, A Kontogeorgos, ...
Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the …, 2023
12023
Tourism industry as a competitive advantage of Greece during and after the economic crisis: Financial analysis of selected hotel and shipping companies
P Michail, K Sofia, K Christos, M Mavroudis
International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS …, 2023
12023
Work motivation as a strategic development tool for the Greek forest service departments: Evidence from the region of Macedonia and Thrace
C Konstantinidis, M Ntonti, S Zografou, S Kourtesi
International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting 16 (2 …, 2023
12023
COMPETITIVENESS AND FINANCIAL RELATIONS IN THE GREEK BOTTLED WATER MANUFACTURING FIRMS
C Konstantinidis, M Tsiouni, S Kourtesi, I Katrakylidis
Journal of Governance and Regulation/Volume 11 (4), 2022
12022
Assessing competitiveness relations as a strategy between flour milling manufacturing firms: Evidence from Greece
C Konstantinidis, P Plioska, S Kourtesi, S Zografou
Corporate & Business Strategy Review 3 (2), 289-295, 2022
12022
Mergers as a Competitiveness Strategy in Different Business Sectors during Economic Crisis Period: Evidence from Greece
M Pazarskis, M Gkatziou, C Konstantinidis, S Kourtesi
Corporate and Business Strategy Review 3 (2), 169-176, 2022
12022
Factors affecting job satisfaction as a competitive advantage in local government organisations in Greece
A Sy, C Konstantinidis, P Plioska, N Giovanis
International Journal of Critical Accounting 13 (1), 75-91, 2022
12022
Analysis of Financial Statements as a Competitiveness Advantage of the Firms in the Greek Poultry Sector 2010-2016
C Konstantinidis, P Pantelidis, N Kartzias
Theoretical Economics Letters 11 (5), 938-946, 2021
12021
Estimating competitiveness relations between firms of a multinational group of clothing and footwear manufacturing industry in Greece.
NG C Konstantinidis, A Tsolaki
Theoretical Economics Letters 11 (4), 789-802, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20