Παρακολούθηση
Oliver Wang
Oliver Wang
Adobe Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adobe.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric
R Zhang, P Isola, AA Efros, E Shechtman, O Wang
CVPR, 2018
53662018
Toward multimodal image-to-image translation
JY Zhu, R Zhang, D Pathak, T Darrell, AA Efros, O Wang, E Shechtman
Advances in neural information processing systems 30, 2017
14632017
High-resolution image inpainting using multi-scale neural patch synthesis
C Yang, X Lu, Z Lin, E Shechtman, O Wang, H Li
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
8762017
Localizing moments in video with natural language
L Anne Hendricks, O Wang, E Shechtman, J Sivic, T Darrell, B Russell
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 5803-5812, 2017
6402017
Nonlinear disparity mapping for stereoscopic 3D
M Lang, A Hornung, O Wang, S Poulakos, A Smolic, M Gross
ACM Transactions on Graphics (TOG) 29 (4), 1-10, 2010
6202010
CNN-generated images are surprisingly easy to spot... for now
SY Wang, O Wang, R Zhang, A Owens, AA Efros
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
5582020
Deep video deblurring for hand-held cameras
S Su, M Delbracio, J Wang, G Sapiro, W Heidrich, O Wang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
5332017
Neural scene flow fields for space-time view synthesis of dynamic scenes
Z Li, S Niklaus, N Snavely, O Wang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
3492021
Phase-based frame interpolation for video
S Meyer, O Wang, H Zimmer, M Grosse, A Sorkine-Hornung
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
2902015
St-gan: Spatial transformer generative adversarial networks for image compositing
CH Lin, E Yumer, O Wang, E Shechtman, S Lucey
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
2892018
Bilateral space video segmentation
N Märki, F Perazzi, O Wang, A Sorkine-Hornung
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
2542016
Learning blind video temporal consistency
WS Lai, JB Huang, O Wang, E Shechtman, E Yumer, MH Yang
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 170-185, 2018
2512018
Swapping autoencoder for deep image manipulation
T Park, JY Zhu, O Wang, J Lu, E Shechtman, A Efros, R Zhang
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 7198-7211, 2020
2332020
Fully connected object proposals for video segmentation
F Perazzi, O Wang, M Gross, A Sorkine-Hornung
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3227-3234, 2015
1992015
Msg-gan: Multi-scale gradients for generative adversarial networks
A Karnewar, O Wang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
1832020
Practical temporal consistency for image-based graphics applications
M Lang, O Wang, T Aydin, A Smolic, M Gross
ACM Transactions on Graphics (ToG) 31 (4), 1-8, 2012
1572012
Panoramic video from unstructured camera arrays
F Perazzi, A Sorkine‐Hornung, H Zimmer, P Kaufmann, O Wang, ...
Computer Graphics Forum 34 (2), 57-68, 2015
1342015
Temporally distributed networks for fast video semantic segmentation
P Hu, F Caba, O Wang, Z Lin, S Sclaroff, F Perazzi
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1332020
Self-supervised generation of spatial audio for 360 video
P Morgado, N Nvasconcelos, T Langlois, O Wang
Advances in neural information processing systems 31, 2018
1302018
Structure-guided ranking loss for single image depth prediction
K Xian, J Zhang, O Wang, L Mai, Z Lin, Z Cao
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1192020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20