Παρακολούθηση
Joseph Ernst
Joseph Ernst
Rampart Communications
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rampartcommunications.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Influence of vertical sensor placement on data collection efficiency from bluetooth MAC address collection devices
TM Brennan Jr, JM Ernst, CM Day, DM Bullock, JV Krogmeier, ...
Journal of Transportation Engineering 136 (12), 1104-1109, 2010
1222010
Performance measures for adaptive signal control
CM Day, JM Ernst, TM Brennan, CS Chou, AM Hainen, SM Remias, ...
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2012
442012
Probe data sampling guidelines for characterizing arterial travel time
JM Ernst, CM Day, JV Krogmeier, DM Bullock
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2012
222012
A Framework for Evaluating the Severity of a Traffic Cabinet Cyber Vulnerability
JM Ernst, AJ Michaels
Transportation Research Board Annual Meeting, 2017
18*2017
Non-linear compensation of vehicle signatures captured from electromagnetic sensors with application to vehicle re-identification
JM Ernst, JV Krogmeier, DM Bullock
13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2010
182010
Framework for evaluating the severity of cybervulnerability of a traffic cabinet
JM Ernst, AJ Michaels
Transportation Research Record 2619 (1), 55-63, 2017
172017
LIN Bus Security Analysis
JM Ernst, AJ Michaels
IECON 2018-44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2018
162018
Tire Pressure Monitoring System Encryption to Improve Vehicular Security
D Kilkoyne, S Bendalac, JM Ernst, AJ Michaels
MILCOM, 2016
162016
Analysis of Modulated Signals for Direction Finding using Time Modulated Arrays
A O'Donnell, W Clark IV, JM Ernst, R McGwier
IEEE Radar Conference, 2016
142016
Estimating required probe vehicle re-identification requirements for characterizing link travel times
JM Ernst, JV Krogmeier, DM Bullock
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine 6 (1), 50-58, 2014
112014
PRNG sequence combination techniques via Galois extension fields
AJ Michaels, M Meadows, J Ernst
MILCOM 2017-2017 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), 841-845, 2017
102017
A low power IoT medium access control for receiver-assigned CDMA
EE Petrosky, AJ Michaels, JM Ernst
International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking …, 2019
92019
Robust blind spectral estimation in the presence of non-Gaussian noise
JT Kees, JM Ernst, WC Headley, AAL Beex
MILCOM 2017-2017 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), 629-634, 2017
92017
Maximum-likelihood speed estimation using vehicle-induced magnetic signatures
JM Ernst, M Ndoye, JV Krogmeier, DM Bullock
2009 12th International IEEE Conference on Intelligent Transportation …, 2009
92009
Kullback-Leibler comparison framework for the evaluation of travel time distribution estimates
JM Ernst, JV Krogmeier, DM Bullock
2012 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation …, 2012
82012
Recommended tolerances for magnetometer orientation and field calibration procedure
JM Ernst, A Ault, JV Krogmeier, DM Bullock
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2009
82009
Acceleration Estimation and Signature Matching Travel Time Estimation Enhancement for Standard Electromagnetic Vehicle Detectors
JM Ernst, JV Krogmeier, DM Bullock
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2011
72011
Procurement Procedures and Specifications for Performance Measure Capable Traffic Infrastructure Data Collection Systems
CM Day, TM Brennan Jr, JM Ernst, J Sturdevant, DM Bullock
Joint Transportation Research Program, 2011
72011
Crosstalk detection in signalized-intersection loop detectors
JM Ernst, D Lamba, JV Krogmeier, DM Bullock
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2010
72010
Enhanced TPMS security through acceleration timed transmissions
A Kolodgie, P Berges, R Burrow, M Carman, J Collins, S Bair, GD Moy, ...
MILCOM 2017-2017 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), 35-39, 2017
62017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20