Παρακολούθηση
Emilia Gómez
Emilia Gómez
Joint Research Centre, European Commission and Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upf.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Melody extraction from polyphonic music signals using pitch contour characteristics
J Salamon, E Gómez
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 20 (6), 1759-1770, 2012
5422012
Essentia: An audio analysis library for music information retrieval
D Bogdanov, N Wack, E Gómez Gutiérrez, S Gulati, H Boyer, O Mayor, ...
Britto A, Gouyon F, Dixon S, editors. 14th Conference of the International …, 2013
5082013
Tonal description of music audio signals
E Gómez Gutiérrez
Universitat Pompeu Fabra, 2006
397*2006
Chroma binary similarity and local alignment applied to cover song identification
J Serra, E Gómez, P Herrera, X Serra
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 16 (6), 1138-1151, 2008
3462008
Melody Extraction from Polyphonic Music Signals: Approaches, Applications and Challenges
J Salamon, E Gomez, D Ellis, G Richard
Signal Processing Magazine, IEEE 31 (2), 118-134, 2014
290*2014
Music information retrieval: Recent developments and applications
M Schedl, E Gómez, J Urbano
Foundations and Trends® in Information Retrieval 8 (2-3), 127-261, 2014
2872014
Melody transcription from music audio: Approaches and evaluation
GE Poliner, DPW Ellis, AF Ehmann, E Gómez, S Streich, B Ong
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 15 (4), 1247-1256, 2007
2682007
Symbolic Representation of Musical Chords: A Proposed Syntax for Text Annotations.
C Harte, MB Sandler, SA Abdallah, E Gómez
ISMIR 5, 66-71, 2005
2672005
Monoaural audio source separation using deep convolutional neural networks
P Chandna, M Miron, J Janer, E Gómez
International conference on latent variable analysis and signal separation …, 2017
2202017
Tonal description of polyphonic audio for music content processing
E Gómez
INFORMS Journal on Computing 18 (3), 294-304, 2006
2162006
Audio cover song identification and similarity: background, approaches, evaluation, and beyond
J Serra, E Gómez, P Herrera
Advances in music information retrieval, 307-332, 2010
1772010
Semantic audio content-based music recommendation and visualization based on user preference examples
D Bogdanov, M Haro, F Fuhrmann, A Xambó, E Gómez, P Herrera
Information Processing & Management 49 (1), 13-33, 2013
1432013
Estimating The Tonality Of Polyphonic Audio Files: Cognitive Versus Machine Learning Modelling Strategies.
E Gómez, P Herrera
ISMIR, 2004
1332004
Timbre analysis of music audio signals with convolutional neural networks
J Pons, O Slizovskaia, R Gong, E Gómez, X Serra
2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2744-2748, 2017
1232017
Melody description and extraction in the context of music content processing
E Gómez, A Klapuri, B Meudic
Journal of New Music Research 32 (1), 23-40, 2003
1212003
Tonal representations for music retrieval: from version identification to query-by-humming
J Salamon, J Serra, E Gómez
International Journal of Multimedia Information Retrieval 2 (1), 45-58, 2013
1092013
Audio fingerprinting: concepts and applications
P Cano, E Batlle, E Gómez, L de CT Gomes, M Bonnet
Computational intelligence for modelling and prediction, 233-245, 2005
1082005
Essentia: an open-source library for sound and music analysis
D Bogdanov, N Wack, E Gómez, S Gulati, P Herrera, O Mayor, G Roma, ...
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 855-858, 2013
942013
Roadmap for Music Information Research
X Serra, M Magas, E Benetos, M Chudy, S Dixon, A Flexer, E Gómez, ...
Geoffroy Peeters, 2013
942013
Musical genre classification using melody features extracted from polyphonic music signals
J Salamon, B Rocha, E Gómez
2012 ieee international conference on acoustics, speech and signal …, 2012
942012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20