Παρακολούθηση
Evgeny Kravtsov
Evgeny Kravtsov
Institute of Metal Physics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imp.uran.ru
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Low temperature catalytic decomposition of hydrogen sulfide into hydrogen and diatomic gaseous sulfur
AN Startsev, OV Kruglyakova, YA Chesalov, SP Ruzankin, EA Kravtsov, ...
Topics in Catalysis 56 (11), 969-980, 2013
762013
Complementary polarized neutron and resonant x-ray magnetic reflectometry measurements in Fe/Gd heterostructures: Case of inhomogeneous intralayer magnetic structure
E Kravtsov, D Haskel, SGE Te Velthuis, JS Jiang, BJ Kirby
Physical Review B 79 (13), 134438, 2009
632009
A unified semiclassical theory of parallel and perpendicular giant magnetoresistance in metallic superlattices
VV Ustinov, EA Kravtsov
Journal of Physics: Condensed Matter 7 (18), 3471, 1995
391995
Magnetic neutron off-specular scattering for the direct determination of the coupling angle in exchange-coupled multilayers
V Lauter-Pasyuk, HJ Lauter, B Toperverg, O Nikonov, E Kravtsov, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 226, 1694-1696, 2001
342001
Magnetic off-specular neutron scattering from Fe/Cr multilayers
V Lauter-Pasyuk, HJ Lauter, B Toperverg, O Nikonov, E Kravtsov, ...
Physica B: Condensed Matter 283 (1-3), 194-198, 2000
322000
Magnetic off-specular neutron scattering from Fe/Cr multilayers
V Lauter-Pasyuk, HJ Lauter, B Toperverg, O Nikonov, E Kravtsov, ...
Physica B: Condensed Matter 283 (1-3), 194-198, 2000
322000
Element-and site-specific oxidation state and cation distribution in manganese ferrite films by diffraction anomalous fine structure
A Yang, Z Chen, AL Geiler, X Zuo, D Haskel, E Kravtsov, C Vittoria, ...
Applied Physics Letters 93 (5), 052504, 2008
272008
Magnetic and superconducting phase diagram of Nb/Gd/Nb trilayers
YN Khaydukov, AS Vasenko, EA Kravtsov, VV Progliado, VD Zhaketov, ...
Physical Review B 97 (14), 144511, 2018
262018
Interlayer coupling in Fe/Cr/Gd multilayer structures
AB Drovosekov, NM Kreines, AO Savitsky, EA Kravtsov, DV Blagodatkov, ...
Journal of Experimental and Theoretical Physics 120 (6), 1041-1054, 2015
222015
Site-specific local structure of Mn in artificial manganese ferrite films
E Kravtsov, D Haskel, A Cady, A Yang, C Vittoria, X Zuo, VG Harris
Physical Review B 74 (10), 104114, 2006
222006
Magnetization and ferromagnetic resonance in a Fe/Gd multilayer: experiment and modelling
AB Drovosekov, NM Kreines, AO Savitsky, EA Kravtsov, MV Ryabukhina, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 29 (11), 115802, 2017
202017
Domains and interface roughness in Fe/Cr multilayers: influence on the GMR effect
H Lauter, V Lauter-Pasyuk, B Toperverg, L Romashev, M Milyaev, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 258, 338-341, 2003
192003
Magnetic proximity effect in Nb/Gd superlattices seen by neutron reflectometry
YN Khaydukov, EA Kravtsov, VD Zhaketov, VV Progliado, G Kim, ...
Physical Review B 99 (14), 140503, 2019
172019
Onset of spin-density-wave antiferromagnetism in Cr∕ V multilayers
E Kravtsov, R Brucas, B Hjörvarsson, A Hoser, A Liebig, GJ McIntyre, ...
Physical Review B 76 (2), 024421, 2007
172007
In-plane magnetisation anisotropy of FeCr superlattices with biquadratic exchange coupling
VV Ustinov, MA Milyaev, LN Romashev, TP Krinitsina, EA Kravtsov
Journal of magnetism and magnetic materials 226, 1811-1813, 2001
162001
Fine-tuning of the spin-density-wave state in Cr/V heterostructures via hydrogen uptake
E Kravtsov, A Nefedov, G Nowak, K Zhernenkov, H Zabel, B Hjörvarsson, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 21 (33), 336004, 2009
152009
Twisted magnetization states and inhomogeneous resonance modes in a Fe/Gd ferrimagnetic multilayer
AB Drovosekov, AO Savitsky, DI Kholin, NM Kreines, VV Proglyado, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 475, 668-674, 2019
142019
Effect of Cr spacer on structural and magnetic properties of Fe/Gd multilayers
AB Drovosekov, MV Ryabukhina, DI Kholin, NM Kreines, EA Manuilovich, ...
Journal of Experimental and Theoretical Physics 127 (4), 742-752, 2018
132018
Coherent fan magnetic structure in Dy/Gd superlattices
NO Antropov, EA Kravtsov, YN Khaidukov, MV Ryabukhina, VV Proglyado, ...
JETP letters 108 (5), 341-345, 2018
132018
Proximity effect of vanadium on spin-density-wave magnetism in Cr films
E Kravtsov, A Nefedov, F Radu, A Remhof, H Zabel, R Brucas, ...
Physical Review B 70 (5), 054425, 2004
122004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20