Παρακολούθηση
Jie Xu
Jie Xu
Associate Professor, Electrical and Computer Engineering, University of Miami
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα miami.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Joint service caching and task offloading for mobile edge computing in dense networks
J Xu, L Chen, P Zhou
IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications, 207-215, 2018
3352018
Online learning for offloading and autoscaling in energy harvesting mobile edge computing
J Xu, L Chen, S Ren
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 3 (3), 361-373, 2017
2972017
EMM: Energy-aware mobility management for mobile edge computing in ultra dense networks
Y Sun, S Zhou, J Xu
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (11), 2637-2646, 2017
2922017
Computation peer offloading for energy-constrained mobile edge computing in small-cell networks
L Chen, S Zhou, J Xu
IEEE/ACM transactions on networking 26 (4), 1619-1632, 2018
2512018
A machine learning approach for tracking and predicting student performance in degree programs
J Xu, KH Moon, M Van Der Schaar
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 11 (5), 742-753, 2017
1602017
Popularity-driven content caching
S Li, J Xu, M Van Der Schaar, W Li
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
1512016
Predicting grades
Y Meier, J Xu, O Atan, M Van der Schaar
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (4), 959-972, 2015
1412015
Trend-aware video caching through online learning
S Li, J Xu, M van der Schaar, W Li
IEEE Transactions on Multimedia 18 (12), 2503-2516, 2016
912016
Client selection and bandwidth allocation in wireless federated learning networks: A long-term perspective
J Xu, H Wang
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (2), 1188-1200, 2020
852020
Personalized course sequence recommendations
J Xu, T Xing, M Van Der Schaar
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (20), 5340-5352, 2016
832016
Online learning for offloading and autoscaling in renewable-powered mobile edge computing
J Xu, S Ren
2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2016
812016
Mining the situation: Spatiotemporal traffic prediction with big data
J Xu, D Deng, U Demiryurek, C Shahabi, M Van der Schaar
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 9 (4), 702-715, 2015
752015
An energy efficient framework for UAV-assisted millimeter wave 5G heterogeneous cellular networks
J Chakareski, S Naqvi, N Mastronarde, J Xu, F Afghah, A Razi
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 3 (1), 37-44, 2019
732019
DeepN-JPEG: A deep neural network favorable JPEG-based image compression framework
Z Liu, T Liu, W Wen, L Jiang, J Xu, Y Wang, G Quan
Proceedings of the 55th annual design automation conference, 1-6, 2018
722018
Energy efficient mobile edge computing in dense cellular networks
L Chen, S Zhou, J Xu
2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2017
72*2017
Socially trusted collaborative edge computing in ultra dense networks
L Chen, J Xu
Proceedings of the second ACM/IEEE symposium on edge computing, 1-11, 2017
712017
Spatio–temporal edge service placement: A bandit learning approach
L Chen, J Xu, S Ren, P Zhou
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (12), 8388-8401, 2018
662018
Forecasting popularity of videos using social media
J Xu, M Van Der Schaar, J Liu, H Li
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 9 (2), 330-343, 2014
612014
Adaptive fog configuration for the industrial internet of things
L Chen, P Zhou, L Gao, J Xu
IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (10), 4656-4664, 2018
602018
Non-stationary resource allocation policies for delay-constrained video streaming: Application to video over Internet-of-Things-enabled networks
J Xu, Y Andrepoulos, Y Xiao, M van Der Schaar
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (4), 782-794, 2014
602014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20