Παρακολούθηση
Dragos-Lucian Isac
Dragos-Lucian Isac
Junior Scientific Researcher, "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi, Romania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icmpp.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Solvatochromic analysis and DFT computational study of an azomaleimide derivative
A Airinei, DL Isac, M Homocianu, C Cojocaru, C Hulubei
Journal of Molecular Liquids 240, 476-485, 2017
262017
Photochromic properties of some azomaleimide derivatives and DFT quantum chemical study of thermal cis-trans isomerization pathways
DL Isac, A Airinei, M Homocianu, N Fifere, C Cojocaru, C Hulubei
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 390, 112300, 2020
162020
Steady state and time resolved fluorescence studies of new indolizine derivatives with phenanthroline skeleton
A Airinei, R Tigoianu, R Danac, CM Al Matarneh, DL Isac
Journal of Luminescence 199, 6-12, 2018
162018
On the charge-transfer excitations in Azobenzene Maleimide compounds: a theoretical study
DL Isac, A Airinei, D Maftei, I Humelnicu, F Mocci, A Laaksonen, ...
The Journal of Physical Chemistry A 123 (26), 5525-5536, 2019
132019
Synthesis and solvent dependent fluorescence of some piperidine-substituted naphthalimide derivatives and consequences for water sensing
R Tigoianu, A Airinei, E Georgescu, A Nicolescu, F Georgescu, DL Isac, ...
International journal of molecular sciences 23 (5), 2760, 2022
122022
In silico study of PEI-PEG-squalene-dsDNA polyplex formation: The delicate role of the PEG length in the binding of PEI to DNA
T Vasiliu, BF Craciun, A Neamtu, L Clima, DL Isac, SS Maier, M Pinteala, ...
Biomaterials Science 9 (19), 6623-6640, 2021
102021
Synthesis and photophysical insights of new fused N-heterocyclic derivatives with isoquinoline skeleton
C Gherasim, A Airinei, R Tigoianu, AM Craciun, R Danac, A Nicolescu, ...
Journal of Molecular Liquids 310, 113196, 2020
102020
Probing the supramolecular features via π–π interaction of a di-iminopyrene-di-benzo-18-crown-6-ether compound: experimental and theoretical study
A Coroaba, DL Isac, C Al-Matarneh, T Vasiliu, SA Ibanescu, R Zonda, ...
RSC advances 10 (63), 38304-38315, 2020
92020
Trends in bond dissociation energies of brominated flame retardants from density functional theory
D Maftei, DL Isac, M Dumitraș, Ș Bucur, AC Dîrțu
Structural Chemistry 29, 921-927, 2018
72018
How do the coadsorbates affect the oxygen reduction reaction activity of undoped and N-doped graphene nanoribbon edges? A density functional theory study
DL Isac, SG Şoriga, IC Man
The Journal of Physical Chemistry C 124 (42), 23177-23189, 2020
62020
Amphiphilic silicone-bridged bis-triazoles as effective, selective metal ligands and biologically active agents in lipophilic environment
GO Turcan-Trofin, MF Zaltariov, G Roman, S Shova, N Vornicu, ...
Journal of Molecular Liquids 294, 111560, 2019
52019
A new pathway for the synthesis of a new class of blue fluorescent benzofuran derivatives
C Moldoveanu, I Mangalagiu, DL Isac, A Airinei, G Zbancioc
Molecules 23 (8), 1968, 2018
52018
Thermal degradation study of decabromodiphenyl ether. Translating thermo-analytical results into optimal chromatographic conditions
M Dumitras, D Maftei, DL Isac, A Airinei, AC Dirtu
Acta Chemica Iasi 24 (2), 76-87, 2016
32016
Revealing the supramolecular interactions of the bis (azopyrenyl) dibenzo-18-crown-6-ether system
A Coroaba, C Al-Matarneh, T Vasiliu, SA Ibanescu, R Zonda, I Esanu, ...
Journal of Molecular Liquids 374, 121298, 2023
22023
DENSITY FUNCTIONAL STUDY OF BOND DISSOCIATION ENERGIES IN HIGHLY BROMINATED DIPHENYL ETHERS.
D Maftei, M DUMITRAŞ, DL ISAC, AC DÎRȚU
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Chemia 61 (4), 2016
22016
Molecular dynamics simulations reveal the hidden EF-hand of EF-SAM as a possible key thermal sensor for STIM1 activation by temperature
A Neamtu, DN Serban, GJ Barritt, DL Isac, T Vasiliu, A Laaksonen, ...
Journal of Biological Chemistry 299 (8), 2023
12023
Computational and experimental investigation of photoresponsive behavior of 4, 4′-dihydroxyazobenzene diglycidyl ether
A Airinei, DL Isac, N Fifere, D Maftei, E Rusu
Results in Chemistry 5, 100709, 2023
12023
Binary silicone elastomeric systems with stepwise crosslinking as a tool for tuning electromechanical behavior
A Bele, L Yu, M Dascalu, D Timpu, L Sacarescu, CD Varganici, D Ionita, ...
Polymers 14 (1), 211, 2022
12022
Molecular Dynamics Simulations and in silico Analysis of Supramolecular Self-assembled Structures
C Cojocaru, A Neamtu, T Vasiliu, DL Isac, M Pinteala
New Trends in Macromolecular and Supramolecular Chemistry for Biological …, 2021
12021
Computational investigation of the oxygen reduction reaction on the edges of differently-sized, shaped and terminated graphene nanoclusters
DL Isac, RI Jalba, SG Soriga, Y Zhao, F Tielens, I Tranca, ...
Carbon 222, 118942, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20