Παρακολούθηση
Giuseppe Bogliani
Giuseppe Bogliani
Professor of Zoology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipv.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GIS-models work well, but are not enough: Habitat preferences of Lanius collurio at multiple levels and conservation implications
M Brambilla, F Casale, V Bergero, GM Crovetto, R Falco, I Negri, ...
Biological Conservation 142 (10), 2033-2042, 2009
1592009
Beautiful agricultural landscapes promote cultural ecosystem services and biodiversity conservation
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Agriculture, Ecosystems & Environment 256, 200-210, 2018
1472018
Glorious past, uncertain present, bad future? Assessing effects of land-use changes on habitat suitability for a threatened farmland bird species
M Brambilla, F Casale, V Bergero, G Bogliani, GM Crovetto, R Falco, ...
Biological Conservation 143 (11), 2770-2778, 2010
1402010
A review and meta‐analysis of the effects of climate change on Holarctic mountain and upland bird populations
D Scridel, M Brambilla, K Martin, A Lehikoinen, A Iemma, A Matteo, ...
Ibis 160 (3), 489-515, 2018
1372018
Woodpigeons nesting in association with hobby falcons: advantages and choice rules
G Bogliani, F SERGIO, G TAVECCHIA
Animal behaviour 57 (1), 125-131, 1999
951999
Ecological impact of introduced fish in high altitude lakes: a case of study from the European Alps
R Tiberti, A Von Hardenberg, G Bogliani
Hydrobiologia 724, 1-19, 2014
942014
Foraging, feeding and time‐activity niches of eight species of breeding seabirds in the coastal wetlands of the Adriatic Sea
M Fasola, G Bogliani, N Saino, L Canova
Italian Journal of Zoology 56 (1), 61-72, 1989
891989
One Health approach to use of veterinary pharmaceuticals
A Margalida, G Bogliani, CGR Bowden, JA Donázar, F Genero, M Gilbert, ...
Science 346 (6215), 1296-1298, 2014
852014
Occupancy of isolated woodlots by the red squirrel Sciurus vulgaris L. in Italy
C Celada, G Bogliani, A Gariboldi, A Maracci
Biological Conservation 69 (2), 177-183, 1994
851994
Birds and powerlines in Italy: an assessment
D Rubolini, M Gustin, G Bogliani, R Garavaglia
Bird Conservation International 15 (2), 131-145, 2005
842005
Patterns of biodiversity in the northwestern Italian Alps: a multi-taxa approach
R Viterbi, C Cerrato, B Bassano, R Bionda, A Hardenberg, A Provenzale, ...
Community Ecology 14 (1), 18-30, 2013
832013
Flight initiation distance and starting distance: biological effect or mathematical artefact?
F Dumont, C Pasquaretta, D Réale, G Bogliani, A von Hardenberg
Ethology 118 (11), 1051-1062, 2012
832012
Eagle Owl Bubo bubo and power line interactions in the Italian Alps
D Rubolini, E Bassi, G Bogliani, P Galeotti, R Garavaglia
Bird Conservation International 11 (4), 319-324, 2001
832001
Does year‐round territoriality rather than habitat saturation explain delayed natal dispersal and cooperative breeding in the carrion crow?
V Baglione, JÉM Marcos, D Canestrari, M Griesser, G Andreotti, C Bardini, ...
Journal of Animal Ecology 74 (5), 842-851, 2005
802005
Distribution patterns of the cold adapted bumblebee Bombus alpinus in the Alps and hints of an uphill shift (Insecta: Hymenoptera: Apidae)
P Biella, G Bogliani, M Cornalba, A Manino, J Neumayer, M Porporato, ...
Journal of insect conservation 21, 357-366, 2017
762017
Diversity in the monotony? Habitat traits and management practices shape avian communities in intensive vineyards
G Assandri, G Bogliani, P Pedrini, M Brambilla
Agriculture, Ecosystems & Environment 223, 250-260, 2016
712016
Feeding habits of the spotted hyaena in the Niokolo Koba National Park, Senegal
I Di Silvestre, O Novelli, G Bogliani
African Journal of Ecology 38 (2), 102-107, 2000
682000
Foraging ranges of an assemblage of Mediterranean seabirds
M Fasola, G Bogliani
Colonial Waterbirds, 72-74, 1990
641990
Breeding bird communities in fragmented wetlands
C Celada, G Bogliani
Italian Journal of Zoology 60 (1), 73-80, 1993
621993
Horn growth but not asymmetry heralds the onset of senescence in male Alpine ibex (Capra ibex)
A von Hardenberg, B Bassano, MPZ Arranz, G Bogliani
Journal of Zoology 263 (4), 425-432, 2004
582004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20