Παρακολούθηση
Shubham Tulsiani
Shubham Tulsiani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
View synthesis by appearance flow
T Zhou, S Tulsiani, W Sun, J Malik, AA Efros
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
7682016
Learning category-specific mesh reconstruction from image collections
A Kanazawa, S Tulsiani, AA Efros, J Malik
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 371-386, 2018
6262018
Multi-view supervision for single-view reconstruction via differentiable ray consistency
S Tulsiani, T Zhou, AA Efros, J Malik
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
5922017
Viewpoints and keypoints
S Tulsiani, J Malik
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015, 2015
5172015
Learning category-specific deformable 3D models for object reconstruction
S Tulsiani, A Kar, J Carreira, J Malik
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 39 (4), 719-731, 2017
475*2017
Hierarchical Surface Prediction for 3D Object Reconstruction
C Häne, S Tulsiani, J Malik
International Conference on 3D Vision (3DV), 2017
3782017
Learning Shape Abstractions by Assembling Volumetric Primitives
S Tulsiani, H Su, LJ Guibas, AA Efros, J Malik
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
3652017
Multi-view consistency as supervisory signal for learning shape and pose prediction
S Tulsiani, AA Efros, J Malik
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2172018
Autosdf: Shape priors for 3d completion, reconstruction and generation
P Mittal, YC Cheng, M Singh, S Tulsiani
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
1752022
Layer-structured 3d scene inference via view synthesis
S Tulsiani, R Tucker, N Snavely
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 302-317, 2018
1612018
Sparsefusion: Distilling view-conditioned diffusion for 3d reconstruction
Z Zhou, S Tulsiani
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
1462023
Where2act: From pixels to actions for articulated 3d objects
K Mo, LJ Guibas, M Mukadam, A Gupta, S Tulsiani
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
1412021
Factoring shape, pose, and layout from the 2d image of a 3d scene
S Tulsiani, S Gupta, DF Fouhey, AA Efros, J Malik
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
1392018
Ners: Neural reflectance surfaces for sparse-view 3d reconstruction in the wild
J Zhang, G Yang, S Tulsiani, D Ramanan
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 29835-29847, 2021
1322021
Canonical Surface Mapping via Geometric Cycle Consistency
N Kulkarni, A Gupta, S Tulsiani
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, 2019
1082019
Articulation-aware canonical surface mapping
N Kulkarni, A Gupta, DF Fouhey, S Tulsiani
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
972020
Compositional Video Prediction
Y Ye, M Singh, A Gupta, S Tulsiani
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019, 2019
942019
Learning unsupervised multi-view stereopsis via robust photometric consistency
T Khot, S Agrawal, S Tulsiani, C Mertz, S Lucey, M Hebert
arXiv preprint arXiv:1905.02706, 2019
902019
Visual imitation made easy
S Young, D Gandhi, S Tulsiani, A Gupta, P Abbeel, L Pinto
Conference on Robot Learning, 1992-2005, 2021
822021
Shelf-supervised mesh prediction in the wild
Y Ye, S Tulsiani, A Gupta
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
802021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20