Abdelrahman Eldosouky
Abdelrahman Eldosouky
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Drones in distress: A game-theoretic countermeasure for protecting uavs against gps spoofing
AR Eldosouky, A Ferdowsi, W Saad
IEEE Internet of Things Journal 7 (4), 2840-2854, 2019
162019
On the cybersecurity of m-Health IoT systems with LED bitslice implementation
AR Eldosouky, W Saad
2018 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), 1-6, 2018
112018
Environment-aware deployment of wireless drones base stations with Google Earth simulator
A French, M Mozaffari, A Eldosouky, W Saad
2019 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2019
92019
Single controller stochastic games for optimized moving target defense
AR Eldosouky, W Saad, D Niyato
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
92016
Resilient critical infrastructure: Bayesian network analysis and contract-based optimization
AR Eldosouky, W Saad, N Mandayam
arXiv preprint arXiv:1709.00303, 2017
82017
Contract-theoretic resource allocation for critical infrastructure protection
AR Eldosouky, W Saad, C Kamhoua, K Kwiat
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
82015
Interdependence-Aware Game-Theoretic Framework for Secure Intelligent Transportation Systems
A Ferdowsi, A Eldosouky, W Saad
IEEE Internet of Things Journal, 2020
2020
Every Anonymization Begins with k: A Game-Theoretic Approach for Optimized k Selection in k-Anonymization
A Kotra, AR Eldosouky, S Sengupta
2020 International Conference on Advances in Computing and Communication …, 2020
2020
Think Smart, Play Dumb: Analyzing Deception in Hardware Trojan Detection Using Game Theory
T Das, AR Eldosouky, S Sengupta
2020 International Conference on Cyber Security and Protection of Digital …, 2020
2020
Security of Critical Cyber-Physical Systems: Fundamentals and Optimization
AR Eldosouky
Virginia Tech, 2019
2019
On the Resilience of Transportation Systems to Flooding in Coastal Cities: A Game-Theoretic Perspective
AR Eldosouky, W Saad
2017 Resilience Week, 2017
2017
A Novel Economic Barrier Coverage using wireless networks
AAI Eldosouky
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12