Παρακολούθηση
Ricardo Díaz-Delgado
Ricardo Díaz-Delgado
Doñana Biological Station (CSIC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ebd.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Satellite evidence of decreasing resilience in Mediterranean plant communities after recurrent wildfires
R Díaz-Delgado, F Lloret, X Pons, J Terradas
Ecology 83 (8), 2293-2303, 2002
3952002
Wildfires and landscape patterns in the Eastern Iberian Peninsula
F Lloret, E Calvo, X Pons, R Díaz-Delgado
Landscape Ecology 17, 745-759, 2002
3792002
Influence of fire severity on plant regeneration by means of remote sensing imagery
R Díaz-Delgado, F Lloret, X Pons
International Journal of Remote Sensing 24 (8), 1751-1763, 2003
3692003
Spatial patterns of fire occurrence in Catalonia, NE, Spain
R Díaz-Delgado, F Lloret, X Pons
Landscape Ecology 19, 731-745, 2004
2152004
Spatial patterns of forest fires in Catalonia (NE of Spain) along the period 1975–1995: Analysis of vegetation recovery after fire
R Dı́az-Delgado, X Pons
Forest ecology and management 147 (1), 67-74, 2001
2032001
Habitat, human pressure, and social behavior: Partialling out factors affecting large-scale territory extinction in an endangered vulture
M Carrete, JM Grande, JL Tella, JA Sánchez-Zapata, JA Donázar, ...
Biological conservation 136 (1), 143-154, 2007
1782007
Survival in a long‐lived territorial migrant: effects of life‐history traits and ecological conditions in wintering and breeding areas
JM Grande, D Serrano, G Tavecchia, M Carrete, O Ceballos, ...
Oikos 118 (4), 580-590, 2009
1702009
Creating a safe operating space for wetlands in a changing climate
AJ Green, P Alcorlo, ETHM Peeters, EP Morris, JL Espinar, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 15 (2), 99-107, 2017
1562017
Predictive models of turbidity and water depth in the Doñana marshes using Landsat TM and ETM+ images
J Bustamante, F Pacios, R Díaz-Delgado, D Aragonés
Journal of environmental management 90 (7), 2219-2225, 2009
1522009
Competing roles for landscape, vegetation, topography and climate in predictive models of bird distribution
J Seoane, J Bustamante, R Dıaz-Delgado
Ecological Modelling 171 (3), 209-222, 2004
1472004
A semi-automatic methodology to detect fire scars in shrubs and evergreen forests with Landsat MSS time series
R Salvador, J Valeriano, X Pons, R Diaz-Delgado
International Journal of Remote Sensing 21 (4), 655-671, 2000
1442000
The effects of land use and climate on red kite distribution in the Iberian peninsula
J Seoane, J Viñuela, R Dıaz-Delgado, J Bustamante
Biological Conservation 111 (3), 401-414, 2003
1422003
Towards an integrated model of socioeconomic biodiversity drivers, pressures and impacts. A feasibility study based on three European long-term socio-ecological research platforms
H Haberl, V Gaube, R Díaz-Delgado, K Krauze, A Neuner, J Peterseil, ...
Ecological Economics 68 (6), 1797-1812, 2009
1362009
Assessment of ecosystem integrity and service gradients across Europe using the LTER Europe network
S Stoll, M Frenzel, B Burkhard, M Adamescu, A Augustaitis, C Baeßler, ...
Ecological Modelling 295, 75-87, 2015
1322015
Effect of expert opinion on the predictive ability of environmental models of bird distribution
J Seoane, J Bustamante, R DÍAZ‐DELGADO
Conservation Biology 19 (2), 512-522, 2005
1112005
Self-organized criticality of wildfires ecologically revisited
C Ricotta, M Arianoutsou, R Dıaz-Delgado, B Duguy, F Lloret, E Maroudi, ...
Ecological Modelling 141 (1-3), 307-311, 2001
1002001
Statistical analysis of fire frequency models for Catalonia (NE Spain), 1975–1998) based on fire scar maps from Landsat MSS data
R Díaz-Delgado, F Lloret, X Pons
International Journal of Wildland Fire 13 (1), 89-99, 2004
732004
Are existing vegetation maps adequate to predict bird distributions?
J Seoane, J Bustamante, R Dıaz-Delgado
Ecological modelling 175 (2), 137-149, 2004
692004
Fast and automatic data-driven thresholding for inundation mapping with Sentinel-2 data
GA Kordelas, I Manakos, D Aragonés, R Díaz-Delgado, J Bustamante
Remote Sensing 10 (6), 910, 2018
642018
What is socio-ecological research delivering? A literature survey across 25 international LTSER platforms
J Dick, DE Orenstein, JM Holzer, C Wohner, AL Achard, C Andrews, ...
Science of the Total Environment 622, 1225-1240, 2018
642018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20