Παρακολούθηση
Minas Dasygenis
Minas Dasygenis
Assistant Professor, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autonomous obstacle avoidance vehicle using lidar and an embedded system
N Baras, G Nantzios, D Ziouzios, M Dasygenis
2019 8th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2019
552019
Data-reuse and parallel embedded architectures for low-power, real-time multimedia applications
D Soudris, ND Zervas, A Argyriou, M Dasygenis, K Tatas, CE Goutis, ...
Integrated Circuit Design: Power and Timing Modeling, Optimization and …, 2000
512000
A smart recycling bin for waste classification
D Ziouzios, M Dasygenis
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-4, 2019
452019
A distributed architecture for smart recycling using machine learning
D Ziouzios, D Tsiktsiris, N Baras, M Dasygenis
Future Internet 12 (9), 141, 2020
432020
A combined DMA and application-specific prefetching approach for tackling the memory latency bottleneck
M Dasygenis, E Brockmeyer, B Durinck, F Catthoor, D Soudris, ...
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 14 (3), 279-291, 2006
432006
A smart bin implementantion using LoRa
D Ziouzios, M Dasygenis
2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2019
302019
Lightweight neural network for COVID-19 detection from chest X-ray images implemented on an embedded system
T Sanida, A Sideris, D Tsiktsiris, M Dasygenis
Technologies 10 (2), 37, 2022
222022
Tomato leaf disease identification via two–stage transfer learning approach
T Sanida, A Sideris, MV Sanida, M Dasygenis
Smart Agricultural Technology 5, 100275, 2023
212023
Intelligent and real-time detection and classification algorithm for recycled materials using convolutional neural networks
D Ziouzios, N Baras, V Balafas, M Dasygenis, A Stimoniaris
Recycling 7 (1), 9, 2022
212022
A cloud based smart recycling bin for waste classification
N Baras, D Ziouzios, M Dasygenis, C Tsanaktsidis
2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2020
202020
Real-time abnormal event detection for enhanced security in autonomous shuttles mobility infrastructures
D Tsiktsiris, N Dimitriou, A Lalas, M Dasygenis, K Votis, D Tzovaras
Sensors 20 (17), 4943, 2020
202020
High throughput implementation of the keccak hash function using the nios-ii processor
A Sideris, T Sanida, M Dasygenis
Technologies 8 (1), 15, 2020
202020
A heterogeneous implementation of the Sobel edge detection filter using OpenCL
T Sanida, A Sideris, M Dasygenis
2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2020
182020
An Efficient hybrid cnn classification model for tomato crop disease
MV Sanida, T Sanida, A Sideris, M Dasygenis
Technologies 11 (1), 10, 2023
172023
A portable image processing accelerator using FPGA
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2018
172018
Power and performance exploration of embedded systems executing multimedia kernels
M Dasygenis, N Kroupis, K Tatas, A Argyriou, D Soudris, A Thanailakis
IEE Proceedings-Computers and Digital Techniques 149 (4), 164-172, 2002
162002
A high-level synthesis implementation and evaluation of an image processing accelerator
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
Technologies 7 (1), 4, 2018
152018
A heterogeneous implementation for plant disease identification using deep learning
T Sanida, D Tsiktsiris, A Sideris, M Dasygenis
Multimedia Tools and Applications 81 (11), 15041-15059, 2022
142022
An algorithm for routing heterogeneous vehicles in robotized warehouses
N Baras, M Dasygenis
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-4, 2019
142019
A monitoring system for people living with Alzheimer's disease
IM Tabakis, M Dasygenis, M Tsolaki
2017 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), 1-4, 2017
142017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20