Παρακολούθηση
Minas Dasygenis
Minas Dasygenis
Assistant Professor, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-reuse and parallel embedded architectures for low-power, real-time multimedia applications
D Soudris, ND Zervas, A Argyriou, M Dasygenis, K Tatas, CE Goutis, ...
International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization and …, 2000
532000
A combined DMA and application-specific prefetching approach for tackling the memory latency bottleneck
M Dasygenis, E Brockmeyer, B Durinck, F Catthoor, D Soudris, ...
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 14 (3), 279-291, 2006
432006
Autonomous obstacle avoidance vehicle using lidar and an embedded system
N Baras, G Nantzios, D Ziouzios, M Dasygenis
2019 8th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2019
342019
A smart recycling bin for waste classification
D Ziouzios, M Dasygenis
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-4, 2019
252019
Power and performance exploration of embedded systems executing multimedia kernels
M Dasygenis, N Kroupis, K Tatas, A Argyriou, D Soudris, A Thanailakis
IEE Proceedings-Computers and Digital Techniques 149 (4), 164-172, 2002
162002
A distributed architecture for smart recycling using machine learning
D Ziouzios, D Tsiktsiris, N Baras, M Dasygenis
Future Internet 12 (9), 141, 2020
152020
A smart bin implementantion using LoRa
D Ziouzios, M Dasygenis
2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2019
152019
A portable image processing accelerator using FPGA
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2018
142018
A web EDA tool for the automatic generation of synthesizable VHDL architectures for a rapid design space exploration
M Dasygenis
2014 9th IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated …, 2014
122014
A memory hierarchical layer assigning and prefetching technique to overcome the memory performance/energy bottleneck
M Dasygenis, E Brockmeyer, B Durinck, F Catthoor, D Soudris, ...
Design, Automation and Test in Europe, 946-947, 2005
122005
A High-Level synthesis implementation and evaluation of an image processing accelerator
D Tsiktsiris, D Ziouzios, M Dasygenis
Technologies 7 (1), 4, 2018
112018
A full-adder-based methodology for the design of scaling operation in residue number system
M Dasygenis, K Mitroglou, D Soudris, A Thanailakis
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 55 (2), 546-558, 2008
112008
A novel division algorithm for parallel and sequential processing
K Tatas, DJ Soudris, D Siomos, M Dasygenis, A Thanailakis
9th International Conference on Electronics, Circuits and Systems 2, 553-556, 2002
102002
A full adder based methodology for scaling operation in residue number system
D Soudris, M Dasygenis, K Mitroglou, K Tatas, A Thanailakis
9th International Conference on Electronics, Circuits and Systems 3, 891-894, 2002
102002
Real-time abnormal event detection for enhanced security in autonomous shuttles mobility infrastructures
D Tsiktsiris, N Dimitriou, A Lalas, M Dasygenis, K Votis, D Tzovaras
Sensors 20 (17), 4943, 2020
92020
High throughput implementation of the keccak hash function using the nios-II processor
A Sideris, T Sanida, M Dasygenis
Technologies 8 (1), 15, 2020
92020
A Heterogeneous Implementation of the Sobel Edge Detection Filter Using OpenCL
T Sanida, A Sideris, M Dasygenis
2020 9th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2020
82020
Implementation of a motion estimation hardware accelerator on Zynq SoC
T Makryniotis, M Dasygenis
2017 6th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2017
82017
Lightweight neural network for COVID-19 detection from chest X-ray images implemented on an embedded system
T Sanida, A Sideris, D Tsiktsiris, M Dasygenis
Technologies 10 (2), 37, 2022
72022
An algorithm for routing heterogeneous vehicles in robotized warehouses
N Baras, M Dasygenis
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-4, 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20