Παρακολούθηση
Margarita Iatrou
Margarita Iatrou
Laboratory of Marine Geology & Physical Oceanography, Geology Dept, UPAT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fjord water circulation patterns and dysoxic/anoxic conditions in a Mediterranean semi-enclosed embayment in the Amvrakikos Gulf, Greece
G Ferentinos, G Papatheodorou, M Geraga, M Iatrou, E Fakiris, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 88 (4), 473-481, 2010
612010
Uranium and other natural radionuclides in the sediments of a Mediterranean fjord-like embayment, Amvrakikos Gulf (Ionian Sea), Greece
H Papaefthymiou, D Athanasopoulos, G Papatheodorou, M Iatrou, ...
Journal of environmental radioactivity 122, 43-54, 2013
302013
A marine geoarchaeological survey, cape Sounion, Greece: Preliminary results
G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, M Iatrou, E Fakiris, ...
Mediterr. Archaeol. Archaeom 14, 357-371, 2014
202014
Remote sensing for underwater archaeology: case stud-ies from Greece and Eastern Mediterranean
G Papatheodorou, M Geraga, A Chalari, D Christodoulou, M Iatrou, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 44, 100-115, 2011
122011
Hellenistic Alexandria
G Papatheodorou, M Geraga, A Chalaris, D Christodoulou
Alexandria Under the Mediterranean: Archaeological Studies in Memory of …, 2015
112015
Palaeoenvironmental implications of a marine geoarchaeological survey conducted in the SW Argosaronic gulf, Greece
M Geraga, G Papatheodorou, C Agouridis, H Kaberi, M Iatrou, ...
Journal of Archaeological Science: Reports 12, 805-818, 2017
82017
Atlas of shipwrecks in Inner Ionian Sea (Greece): A remote sensing approach
M Geraga, D Christodoulou, D Eleftherakis, G Papatheodorou, E Fakiris, ...
Heritage 3 (4), 1210-1236, 2020
72020
The disappearance of Helike-Classical Greece—New remote sensing and geological evidence
G Ferentinos, G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, E Fakiris, ...
Remote Sensing 7 (2), 1263-1278, 2015
72015
Fishing Activity in Amvrakikos Gulf: Current Situation and Perspectives
C Koutsikopoulos, G Ferentinos, G Papatheodorou, M Geraga, ...
Final Report. Ministry of rular development and food of Greece, Direction of …, 2008
72008
The study of heavy metal concentrations in the red mud deposits at the Gulf of Corinth, using multivariate techniques
M Iatrou, G Papatheodorou, M Geraga, G Ferentinos
Bulletin of the Geological Society of Greece 43 (2), 1018-1028, 2010
62010
A DEBATE ON THE SIMILARITY OF PARTICLE SIZING RESULTS DERIVED FROM THE ANALYSIS OF FINEGRAINED SEDIMENTS BY TWO DIFFERENT INSTRUMENTATIONS
M Iatrou, G Papatheodorou, DJW Piper, E Tripsanas, G Ferentinos
Bulletin of the Geological Society of Greece 40 (1), 64-75, 2007
42007
Anthropogenic turbidity current deposits in a seismically active graben, the Gulf of Corinth, Greece: a useful tool for studying turbidity current transport processes
M Iatrou, G Ferentinos, G Papatheodorou, DJW Piper, E Tripsanas
Submarine Mass Movements and Their Consequences, 149-157, 2007
42007
The Battle of Lepanto Search and Survey Mission (1971–1972) by Throckmorton, Edgerton and Yalouris: Following Their Traces Half a Century Later Using Marine Geophysics
G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, E Fakiris, M Iatrou, ...
Remote Sensing 13 (16), 3292, 2021
32021
SUBMARINE BAUXITIC TAILINGS DISPOSAL: A CASE STUDY IN CORINTH GULF, CENTRAL GREECE
M Iatrou, G Papatheodorou, M Geraga, G Ferentinos
32010
Gas seepage-induced features in the hypoxic/anoxic, shallow, marine environment of amfilochia bay, amvrakikos gulf (Western Greece)
S Kordella, D Christodoulou, E Fakiris, M Geraga, S Kokkalas, G Marinaro, ...
Geosciences 11 (1), 27, 2021
22021
Submerged Landscapes along the Coast of Croatia: marine and Lacustrine Sediment Records of Environmental Change (LoLADRIA project)
S Miko, N Ilijanić, O Hasan, G Papatheodorou, K Bakrač, I Razum, ...
Horvat M, Wacha L, editors 5, 2015
12015
Hellenic shelf: late Quaternary tectonics, sea-level changes, sedimentation and geohazards
G Ferentinos, V Lykousis, G Papatheodorou, M Iatrou
Geological Society, London, Memoirs 41 (1), 187-197, 2014
12014
Late Pleistocene submarine terraces in the Eastern Mediterranean, central Lebanon, Byblos: Revealing their formation time frame through modeling
N Georgiou, M Geraga, M Francis-Allouche, D Christodoulou, P Stocchi, ...
Quaternary International, 2021
2021
Fluid expulsions from pockmarks and associated oxygen depletion in α hypoxic/anoxic environment, Amfilochia bay, eastern Amvrakikos gulf.
D Christodoulou, S Kordella, G Etiope, G Papatheodorou, N Lo Bue, ...
2016
use of visible light spectra for the evaluation of the surface distribution of metaliferous-bauxitic red mud deposits in the gulf of corinth
M Iatrou, G Papatheodorou, DJW Piper, G Ferentinos
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20