Παρακολούθηση
Margarita Iatrou
Margarita Iatrou
Laboratory of Marine Geology & Physical Oceanography, Geology Dept, UPAT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fjord water circulation patterns and dysoxic/anoxic conditions in a Mediterranean semi-enclosed embayment in the Amvrakikos Gulf, Greece
G Ferentinos, G Papatheodorou, M Geraga, M Iatrou, E Fakiris, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 88 (4), 473-481, 2010
612010
Uranium and other natural radionuclides in the sediments of a Mediterranean fjord-like embayment, Amvrakikos Gulf (Ionian Sea), Greece
H Papaefthymiou, D Athanasopoulos, G Papatheodorou, M Iatrou, ...
Journal of environmental radioactivity 122, 43-54, 2013
302013
A marine geoarchaeological survey, cape Sounion, Greece: Preliminary results
G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, M Iatrou, E Fakiris, ...
Mediterr. Archaeol. Archaeom 14, 357-371, 2014
222014
Palaeoenvironmental implications of a marine geoarchaeological survey conducted in the SW Argosaronic gulf, Greece
M Geraga, G Papatheodorou, C Agouridis, H Kaberi, M Iatrou, ...
Journal of archaeological science: reports 12, 805-818, 2017
142017
Hellenistic Alexandria
G Papatheodorou, M Geraga, A Chalaris, D Christodoulou
Alexandria Under the Mediterranean: Archaeological Studies in Memory of …, 2015
122015
Remote sensing for underwater archaeology: case stud-ies from Greece and Eastern Mediterranean
G Papatheodorou, M Geraga, A Chalari, D Christodoulou, M Iatrou, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 44, 100-115, 2011
122011
Atlas of shipwrecks in Inner Ionian Sea (Greece): A remote sensing approach
M Geraga, D Christodoulou, D Eleftherakis, G Papatheodorou, E Fakiris, ...
Heritage 3 (4), 1210-1236, 2020
92020
The disappearance of Helike-Classical Greece—New remote sensing and geological evidence
G Ferentinos, G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, E Fakiris, ...
Remote Sensing 7 (2), 1263-1278, 2015
92015
The study of heavy metal concentrations in the red mud deposits at the Gulf of Corinth, using multivariate techniques
M Iatrou, G Papatheodorou, M Geraga, G Ferentinos
Bulletin of the Geological Society of Greece 43 (2), 1018-1028, 2010
72010
Fishing Activity in Amvrakikos Gulf: Current Situation and Perspectives
C Koutsikopoulos, G Ferentinos, G Papatheodorou, M Geraga, ...
Final Report. Ministry of rular development and food of Greece, Direction of …, 2008
72008
SUBMARINE BAUXITIC TAILINGS DISPOSAL: A CASE STUDY IN CORINTH GULF, CENTRAL GREECE
M Iatrou, G Papatheodorou, M Geraga, G Ferentinos
42010
Anthropogenic turbidity current deposits in a seismically active graben, the Gulf of Corinth, Greece: a useful tool for studying turbidity current transport processes
M Iatrou, G Ferentinos, G Papatheodorou, DJW Piper, E Tripsanas
Submarine Mass movements and their consequences. Springer, 149-157, 2007
42007
A DEBATE ON THE SIMILARITY OF PARTICLE SIZING RESULTS DERIVED FROM THE ANALYSIS OF FINEGRAINED SEDIMENTS BY TWO DIFFERENT INSTRUMENTATIONS
M Iatrou, G Papatheodorou, DJW Piper, E Tripsanas, G Ferentinos
Bulletin of the Geological Society of Greece 40 (1), 64-75, 2007
42007
The Battle of Lepanto Search and Survey Mission (1971–1972) by Throckmorton, Edgerton and Yalouris: Following Their Traces Half a Century Later Using Marine Geophysics
G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, E Fakiris, M Iatrou, ...
Remote Sensing 13 (16), 3292, 2021
32021
Gas seepage-induced features in the hypoxic/anoxic, shallow, marine environment of amfilochia bay, amvrakikos gulf (Western Greece)
S Kordella, D Christodoulou, E Fakiris, M Geraga, S Kokkalas, G Marinaro, ...
Geosciences 11 (1), 27, 2021
22021
Chapter 13 Hellenic shelf: late Quaternary tectonics, sea-level changes, sedimentation and geohazards
G Ferentinos, V Lykousis, G Papatheodorou, M Iatrou
Geological Society, London, Memoirs 41 (1), 187-197, 2014
22014
Late Pleistocene submarine terraces in the Eastern Mediterranean, central Lebanon, Byblos: Revealing their formation time frame through modeling
N Georgiou, M Geraga, M Francis-Allouche, D Christodoulou, P Stocchi, ...
Quaternary International 638, 180-196, 2022
12022
Submerged Landscapes along the Coast of Croatia: marine and Lacustrine Sediment Records of Environmental Change (LoLADRIA project)
S Miko, N Ilijanić, O Hasan, G Papatheodorou, K Bakrač, I Razum, ...
Horvat M, Wacha L, editors 5, 2015
12015
Fluid expulsions from pockmarks and associated oxygen depletion in α hypoxic/anoxic environment, Amfilochia bay, eastern Amvrakikos gulf.
D Christodoulou, S Kordella, G Etiope, G Papatheodorou, N Lo Bue, ...
2016
use of visible light spectra for the evaluation of the surface distribution of metaliferous-bauxitic red mud deposits in the gulf of corinth
M Iatrou, G Papatheodorou, DJW Piper, G Ferentinos
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20