Παρακολούθηση
Francisco Helder Candido dos Santos Filho
Francisco Helder Candido dos Santos Filho
UFC - Federal University of Ceará
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ufc.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance of LoRaWAN for handling telemetry and alarm messages in industrial applications
FHC Santos Filho, PS Dester, EMG Stancanelli, P Cardieri, PHJ Nardelli, ...
Sensors 20 (11), 3061, 2020
142020
Feasibility of alarm events upon smart metering in LoRa networks
F Helder, PS Dester, EMG Stancanelli, P Cardieri
2019 16th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS …, 2019
72019
Performance Analysis of Uplink Traffic for Machine Type Communication in Wireless Sensor Networks
PS Dester, FHC dos S Filho, P Cardieri
2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2018
32018
AGC EDFA transient suppression algorithm assisted by cognitive neural network
HS Carvalho, IJG Cassimiro, HCS Francisco Filho, JRF de Oliveira, ...
2014 International Telecommunications Symposium (ITS), 1-5, 2014
32014
Implementação de um sistema de iniciação de sessão multimidia para a plataforma Linux
FHC Santos Filho
[sn], 2005
12005
PIEZOELETRICIDADE-MICROGERAÇÃO DE ENERGIA PARA A AGRICULTURA E EDUCAÇÃO
JLC Lopes, IMTP Portador, FHC dos Santos Filho, AJR de Castro
Encontros Universitários da UFC 2 (1), 3931, 0
UM SISTEMA DE INICIAÇÃO DE SESSÃO MULTIMÍDIA PARA PLATAFORMAS LINUX E μCLINUX
FHC do Santos Filho, LGP Meloni
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7