Παρακολούθηση
Theodoros Loutas
Theodoros Loutas
Associate Professor, Head of the Applied Mechanics Division, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Remaining useful life estimation in rolling bearings utilizing data-driven probabilistic E-support vectors regression
TH Loutas, D Roulias, G Georgoulas
IEEE Transactions on Reliability 62 (4), 821-832, 2013
3092013
The combined use of vibration, acoustic emission and oil debris on-line monitoring towards a more effective condition monitoring of rotating machinery
TH Loutas, D Roulias, E Pauly, V Kostopoulos
Mechanical systems and signal processing 25 (4), 1339-1352, 2011
2652011
Condition monitoring of a single-stage gearbox with artificially induced gear cracks utilizing on-line vibration and acoustic emission measurements
TH Loutas, G Sotiriades, I Kalaitzoglou, V Kostopoulos
Applied Acoustics 70 (9), 1148-1159, 2009
2192009
Bearing fault detection based on hybrid ensemble detector and empirical mode decomposition
G Georgoulas, T Loutas, CD Stylios, V Kostopoulos
Mechanical Systems and Signal Processing 41 (1-2), 510-525, 2013
1802013
On the identification of the failure mechanisms in oxide/oxide composites using acoustic emission
V Kostopoulos, TH Loutas, A Kontsos, G Sotiriadis, YZ Pappas
NDT & E International 36 (8), 571-580, 2003
1582003
Health monitoring of carbon/carbon, woven reinforced composites. Damage assessment by using advanced signal processing techniques. Part I: Acoustic emission monitoring and …
T Loutas, V Kostopoulos
Composites Science & Technology 69 (2), 265-272, 2009
1372009
Health monitoring of carbon/carbon, woven reinforced composites: Damage assessment by using advanced signal processing techniques. Part II: Acousto-ultrasonics monitoring of …
V Loutas, T.H., Kostopoulos
Composites Science and Technology 69 (2), 273-283, 2009
137*2009
Damage evolution in center-holed glass/polyester composites under quasi-static loading using time/frequency analysis of acoustic emission monitored waveforms
TH Loutas, V Kostopoulos, C Ramirez-Jimenez, M Pharaoh
Composites science and technology 66 (10), 1366-1375, 2006
1352006
Dynamic fiber Bragg gratings based health monitoring system of composite aerospace structures
A Panopoulou, T Loutas, D Roulias, S Fransen, V Kostopoulos
Acta Astronautica 69 (7-8), 445-457, 2011
1222011
A data-driven probabilistic framework towards the in-situ prognostics of fatigue life of composites based on acoustic emission data
T Loutas, N Eleftheroglou, D Zarouchas
Composite Structures 161, 522-529, 2017
1202017
Intelligent health monitoring of aerospace composite structures based on dynamic strain measurements
TH Loutas, A Panopoulou, D Roulias, V Kostopoulos
Expert Systems with Applications 39 (9), 8412-8422, 2012
1182012
On the interlaminar fracture toughness of carbon fiber composites enhanced with graphene nano-species
C Kostagiannakopoulou, TH Loutas, G Sotiriadis, A Markou, ...
Composites Science and Technology 118, 217-225, 2015
1082015
Structural health monitoring data fusion for in-situ life prognosis of composite structures
N Eleftheroglou, D Zarouchas, T Loutas, R Alderliesten, R Benedictus
Reliability Engineering & System Safety 178, 40-54, 2018
782018
Fatigue damage diagnostics and prognostics of composites utilizing structural health monitoring data and stochastic processes
N Eleftheroglou, T Loutas
Structural Health Monitoring 15 (4), 473-488, 2016
702016
Rolling element bearings diagnostics using the Symbolic Aggregate approXimation
G Georgoulas, P Karvelis, T Loutas, CD Stylios
Mechanical Systems and Signal Processing 60, 229-242, 2015
672015
Fracture behavior and damage mechanisms identification of SiC/glass ceramic composites using AE monitoring
V Kostopoulos, T Loutas, K Dassios
Composites science and technology 67 (7-8), 1740-1746, 2007
672007
Mode I interlaminar fracture of CNF or/and PZT doped CFRPs via acoustic emission monitoring
V Kostopoulos, P Tsotra, P Karapappas, S Tsantzalis, A Vavouliotis, ...
Composites Science and Technology 67 (5), 822-828, 2007
642007
Nanocrystalline Mg–MAX composites: Mechanical behavior characterization via acoustic emission monitoring
A Kontsos, T Loutas, V Kostopoulos, K Hazeli, B Anasori, MW Barsoum
Acta Materialia 59 (14), 5716-5727, 2011
612011
Toughening and healing of continuous fibre reinforced composites by supramolecular polymers
V Kostopoulos, A Kotrotsos, S Tsantzalis, P Tsokanas, T Loutas, ...
Composites Science and Technology 128, 84-93, 2016
512016
Hygrothermal effect on the strain energy release rates and mode mixity of asymmetric delaminations in generally layered beams
P Tsokanas, T Loutas
Engineering Fracture Mechanics 214, 390-409, 2019
502019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20