Παρακολούθηση
Yu-Chi Chen
Yu-Chi Chen
Department of Computer Science and Information Engineering, National Taipei University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntut.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Encrypted signal-based reversible data hiding with public key cryptosystem
YC Chen, CW Shiu, G Horng
Journal of Visual Communication and Image Representation 25 (5), 1164-1170, 2014
2092014
Encrypted image-based reversible data hiding with public key cryptography from difference expansion
CW Shiu, YC Chen, W Hong
Signal Processing: Image Communication 39, 226-233, 2015
1592015
PKE-AET: public key encryption with authorized equality test
K Huang, R Tso, YC Chen, SMM Rahman, A Almogren, A Alamri
The Computer Journal 58 (10), 2686-2697, 2015
922015
A new reversible data hiding in encrypted image based on multi-secret sharing and lightweight cryptographic algorithms
YC Chen, TH Hung, SH Hsieh, CW Shiu
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 14 (12), 3332-3343, 2019
802019
Comment on “cheating prevention in visual cryptography”
YC Chen, G Horng, DS Tsai
IEEE transactions on image processing 21 (7), 3319-3323, 2012
752012
Cryptography for parallel RAM from indistinguishability obfuscation
YC Chen, SSM Chow, KM Chung, RWF Lai, WK Lin, HS Zhou
Proceedings of the 2016 ACM Conference on Innovations in Theoretical …, 2016
62*2016
A new authentication based cheating prevention scheme in Naor–Shamir’s visual cryptography
YC Chen, DS Tsai, G Horng
Journal of Visual Communication and Image Representation 23 (8), 1225-1233, 2012
602012
SPEKS: secure server-designation public key encryption with keyword search against keyword guessing attacks
YC Chen
The Computer Journal 58 (4), 922-933, 2015
562015
Delegating RAM computations with adaptive soundness and privacy
P Ananth, YC Chen, KM Chung, H Lin, WK Lin
Theory of Cryptography: 14th International Conference, TCC 2016-B, Beijing …, 2016
482016
Certificateless aggregate signature with efficient verification
YC Chen, R Tso, M Mambo, K Huang, G Horng
Security and Communication Networks 8 (13), 2232-2243, 2015
482015
Fully incrementing visual cryptography from a succinct non-monotonic structure
YC Chen
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (5), 1082-1091, 2016
362016
Visual secret sharing with cheating prevention revisited
YC Chen, DS Tsai, G Horng
Digital Signal Processing 23 (5), 1496-1504, 2013
282013
Somewhat semantic secure public key encryption with filtered-equality-test in the standard model and its extension to searchable encryption
K Huang, R Tso, YC Chen
Journal of Computer and System Sciences 89, 400-409, 2017
242017
A new public key encryption with equality test
K Huang, R Tso, YC Chen, W Li, HM Sun
Network and System Security: 8th International Conference, NSS 2014, Xi’an …, 2014
222014
Certificateless signatures: structural extensions of security models and new provably secure schemes
YC Chen, R Tso, W Susilo, X Huang, G Horng
Cryptology ePrint Archive, 2013
192013
Public-key authenticated encryption with keyword search: A generic construction and its quantum-resistant instantiation
ZY Liu, YF Tseng, R Tso, M Mambo, YC Chen
The Computer Journal 65 (10), 2828-2844, 2022
172022
A secure compressive sensing-based data gathering system via cloud assistance
SH Hsieh, TH Hung, CS Lu, YC Chen, SC Pei
IEEE Access 6, 31840-31853, 2018
172018
Strongly Secure Certificateless Signature: Cryptanalysis and Improvement of two Schemes.
YC Chen, R Tso, G Horng, CI Fan, RH Hsu
J. Inf. Sci. Eng. 31 (1), 297-314, 2015
172015
Semantic secure public key encryption with filtered equality test PKE-FET
K Huang, YC Chen, R Tso
2015 12th International Joint Conference on e-Business and …, 2015
162015
Efficient certificateless aggregate signature scheme
YC Chen, G Horng, CL Liu, YY Tsai, CS Chan
JOURNAL of electronic science and technology 10 (3), 209-214, 2012
162012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20