Παρακολούθηση
Alex Lechner
Alex Lechner
Monash University (Indonesia)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα monash.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applications in remote sensing to forest ecology and management
AM Lechner, GM Foody, DS Boyd
One Earth 2 (5), 405-412, 2020
1662020
Environmental impacts of infrastructure development under the belt and road initiative
HC Teo, AM Lechner, GW Walton, FKS Chan, A Cheshmehzangi, ...
Environments 6 (6), 72, 2019
1512019
An evaluation of crowdsourced information for assessing the visitation and perceived importance of protected areas
N Levin, AM Lechner, G Brown
Applied geography 79, 115-126, 2017
1342017
The plastic waste problem in Malaysia: management, recycling and disposal of local and global plastic waste
HL Chen, TK Nath, S Chong, V Foo, C Gibbins, AM Lechner
SN Applied Sciences 3, 1-15, 2021
1272021
Biodiversity conservation should be a core value of China’s Belt and Road Initiative
AM Lechner, FKS Chan, A Campos-Arceiz
Nature Ecology & Evolution 2 (3), 408-409, 2018
1222018
Detecting the dynamics of vegetation disturbance and recovery in surface mining area via Landsat imagery and LandTrendr algorithm
Y Yang, PD Erskine, AM Lechner, D Mulligan, S Zhang, Z Wang
Journal of Cleaner Production 178, 353-362, 2018
1212018
Urban green space and well-being in Kuala Lumpur, Malaysia
TK Nath, SSZ Han, AM Lechner
Urban Forestry & Urban Greening 36, 34-41, 2018
1112018
The impact of underground longwall mining on prime agricultural land: a review and research agenda
AM Lechner, T Baumgartl, P Matthew, V Glenn
Land Degradation & Development 27 (6), 1650–1663, 2016
1102016
Remote sensing of small and linear features: Quantifying the effects of patch size and length, grid position and detectability on land cover mapping
AM Lechner, A Stein, SD Jones, JG Ferwerda
Remote Sensing of Environment 113 (10), 2194-2204, 2009
1072009
Are landscape ecologists addressing uncertainty in their remote sensing data?
AM Lechner, WT Langford, SA Bekessy, SD Jones
Landscape ecology 27, 1249-1261, 2012
1002012
Challenges of integrated modelling in mining regions to address social, environmental and economic impacts
AM Lechner, N McIntyre, K Witt, CM Raymond, S Arnold, M Scott, W Rifkin
Environmental modelling & software 93, 268-281, 2017
922017
Drought severity–duration–frequency curves: a foundation for risk assessment and planning tool for ecosystem establishment in post-mining landscapes
D Halwatura, AM Lechner, S Arnold
Hydrology and Earth System Sciences 19 (2), 1069-1091, 2015
882015
Mapping and prioritising rehabilitation of abandoned mines in Australia
C Unger, AM Lechner, V Glenn, M Edraki, DR Mulligan
Proceedings Life-of-Mine, 259-266, 2012
762012
Horizon scan of the belt and road initiative
AC Hughes, AM Lechner, A Chitov, A Horstmann, A Hinsley, A Tritto, ...
Trends in Ecology & Evolution 35 (7), 583-593, 2020
752020
Characterising landscape connectivity for conservation planning using a dispersal guild approach
AM Lechner, D Sprod, O Carter, EC Lefroy
Landscape Ecology 32, 99-113, 2017
752017
Measuring fire severity using UAV imagery in semi-arid central Queensland, Australia
P McKenna, PD Erskine, AM Lechner, S Phinn
International Journal of Remote Sensing 38 (14), 4244-4264, 2017
742017
Characterising upland swamps using object-based classification methods and hyper-spatial resolution imagery derived from an unmanned aerial vehicle
AM Lechner, A Fletcher, K Johansen, P Erskine
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2012
732012
Investigating species–environment relationships at multiple scales: Differentiating between intrinsic scale and the modifiable areal unit problem
AM Lechner, WT Langford, SD Jones, SA Bekessy, A Gordon
Ecological Complexity 11, 91-102, 2012
672012
Spatial assessment of open cut coal mining progressive rehabilitation to support the monitoring of rehabilitation liabilities
AM Lechner, O Kassulke, C Unger
Resources Policy 50, 234-243, 2016
652016
Perceived contributions of multifunctional landscapes to human well‐being: Evidence from 13 European sites
N Fagerholm, B Martín‐López, M Torralba, E Oteros‐Rozas, AM Lechner, ...
People and Nature, 2020
612020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20