Παρακολούθηση
Murray Shanahan
Murray Shanahan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The entropic brain: a theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs
RL Carhart-Harris, R Leech, PJ Hellyer, M Shanahan, A Feilding, ...
Frontiers in human neuroscience, 20, 2014
11702014
Conditional neural processes
M Garnelo, D Rosenbaum, C Maddison, T Ramalho, D Saxton, ...
International conference on machine learning, 1704-1713, 2018
6722018
The event calculus explained
M Shanahan
Artificial intelligence today: Recent trends and developments, 409-430, 2001
6612001
Deep unsupervised clustering with gaussian mixture variational autoencoders
N Dilokthanakul, PAM Mediano, M Garnelo, MCH Lee, H Salimbeni, ...
arXiv preprint arXiv:1611.02648, 2016
6202016
Solving the frame problem: a mathematical investigation of the common sense law of inertia
M Shanahan
MIT press, 1997
5961997
The technological singularity
M Shanahan
MIT press, 2015
4372015
Prediction is Deduction but Explanation is Abduction.
M Shanahan
IJCAI 89, 1055-1060, 1989
3351989
A cognitive architecture that combines internal simulation with a global workspace
M Shanahan
Consciousness and cognition 15 (2), 433-449, 2006
3062006
Metastable chimera states in community-structured oscillator networks
M Shanahan
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 20 (1), 2010
2872010
Solving the frame problem
M Shanahan
MIT press, 1997
2771997
Relational deep reinforcement learning
V Zambaldi, D Raposo, A Santoro, V Bapst, Y Li, I Babuschkin, K Tuyls, ...
arXiv preprint arXiv:1806.01830, 2018
2632018
Reconciling deep learning with symbolic artificial intelligence: representing objects and relations
M Garnelo, M Shanahan
Current Opinion in Behavioral Sciences 29, 17-23, 2019
2532019
Towards deep symbolic reinforcement learning
M Garnelo, K Arulkumaran, M Shanahan
arXiv preprint arXiv:1609.05518, 2016
2532016
The control of global brain dynamics: opposing actions of frontoparietal control and default mode networks on attention
PJ Hellyer, M Shanahan, G Scott, RJS Wise, DJ Sharp, R Leech
Journal of Neuroscience 34 (2), 451-461, 2014
2432014
Large-Scale Network Organisation in the Avian Forebrain: A Connectivity Matrix and Theoretical Analysis
M Shanahan, VP Bingman, T Shimizu, M Wild, O Güntürkün
Frontiers in Computational Neuroscience 7, 89, 2013
2432013
Applying global workspace theory to the frame problem
M Shanahan, B Baars
Cognition 98 (2), 157-176, 2005
2392005
The frame problem
M Shanahan
2372004
Embodiment and the inner life: Cognition and Consciousness in the Space of Possible Minds
M Shanahan
Oxford University Press, 2010
2352010
An abductive event calculus planner
M Shanahan
The Journal of Logic Programming 44 (1-3), 207-240, 2000
2072000
Deep reinforcement learning with relational inductive biases
V Zambaldi, D Raposo, A Santoro, V Bapst, Y Li, I Babuschkin, K Tuyls, ...
International conference on learning representations, 2018
2052018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20