Παρακολούθηση
Ivan Pidchenko
Ivan Pidchenko
Studsvik Nuclear AB
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα studsvik.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of the 5f valence orbitals of early actinides in chemical bonding
T Vitova, I Pidchenko, D Fellhauer, PS Bagus, Y Joly, T Pruessmann, ...
Nature communications 8 (1), 16053, 2017
1662017
Uranium redox transformations after U (VI) coprecipitation with magnetite nanoparticles
I Pidchenko, KO Kvashnina, T Yokosawa, N Finck, S Bahl, D Schild, ...
Environmental science & technology 51 (4), 2217-2225, 2017
1212017
Recent advances in the study of the UO2–PuO2 phase diagram at high temperatures
R Böhler, MJ Welland, D Prieur, P Cakir, T Vitova, T Pruessmann, ...
Journal of Nuclear Materials 448 (1-3), 330-339, 2014
1012014
A Novel Metastable Pentavalent Plutonium Solid Phase on the Pathway from Aqueous Plutonium(VI) to PuO2 Nanoparticles
KO Kvashnina, AY Romanchuk, I Pidchenko, L Amidani, E Gerber, ...
Angewandte Chemie 131 (49), 17722-17726, 2019
432019
The missing pieces of the PuO 2 nanoparticle puzzle
E Gerber, AY Romanchuk, I Pidchenko, L Amidani, A Rossberg, C Hennig, ...
Nanoscale 12 (35), 18039-18048, 2020
352020
Dehydration of the Uranyl Peroxide Studtite, [UO22-O2)(H2O)2]·2H2O, Affords a Drastic Change in the Electronic Structure: A Combined X-ray Spectroscopic …
T Vitova, I Pidchenko, S Biswas, G Beridze, PW Dunne, D Schild, Z Wang, ...
Inorganic chemistry 57 (4), 1735-1743, 2018
322018
Exploring the electronic structure and speciation of aqueous and colloidal Pu with high energy resolution XANES and computations
T Vitova, I Pidchenko, D Fellhauer, T Pruessmann, S Bahl, K Dardenne, ...
Chemical Communications 54 (91), 12824-12827, 2018
312018
Differential uranyl (v) oxo-group bonding between the uranium and metal cations from groups 1, 2, 4, and 12; a high energy resolution X-ray absorption, computational, and …
M Zegke, X Zhang, I Pidchenko, JA Hlina, RM Lord, J Purkis, GS Nichol, ...
Chemical science 10 (42), 9740-9751, 2019
272019
Fifteen years of radionuclide research at the KIT synchrotron source in the context of the nuclear waste disposal safety case
J Rothe, M Altmaier, R Dagan, K Dardenne, D Fellhauer, X Gaona, ...
Geosciences 9 (2), 91, 2019
242019
Probing covalency in the UO3 polymorphs by U M4 edge HR-XANES
Y Podkovyrina, I Pidchenko, T Prüßmann, S Bahl, J Göttlicher, A Soldatov, ...
Journal of Physics: Conference Series 712 (1), 012092, 2016
232016
Pu coexists in three oxidation states in a borosilicate glass: implications for Pu solubility
S Bahl, S Peuget, I Pidchenko, T Pruessmann, J Rothe, K Dardenne, ...
Inorganic Chemistry 56 (22), 13982-13990, 2017
192017
Competitive reaction of neptunium (V) and uranium (VI) in potassium–sodium carbonate-rich aqueous media: Speciation study with a focus on high-resolution X-ray spectroscopy
T Vitova, I Pidchenko, D Schild, T Prüßmann, V Montoya, D Fellhauer, ...
Inorganic Chemistry 59 (1), 8-22, 2019
172019
Aqueous U (VI) interaction with magnetite nanoparticles in a mixed flow reactor system: HR-XANES study
I Pidchenko, F Heberling, KO Kvashnina, N Finck, D Schild, E Bohnert, ...
Journal of Physics: Conference Series 712 (1), 012086, 2016
112016
Uranium remobilisation in anoxic deep rock-groundwater system in response to late Quaternary climate changes–Results from Forsmark, Sweden
J Suksi, EL Tullborg, I Pidchenko, L Krall, B Sandström, K Kaksonen, ...
Chemical Geology 584, 120551, 2021
82021
Tc interaction with crystalline rock from Äspö (Sweden): Effect of in-situ rock redox capacity
FM Huber, Y Totskiy, R Marsac, D Schild, I Pidchenko, T Vitova, ...
Applied geochemistry 80, 90-101, 2017
82017
Synthesis, Structural, and Electronic Properties of K4PuVIO2(CO3)3(cr): An Environmentally Relevant Plutonium Carbonate Complex
I Pidchenko, J März, MOJY Hunault, S Bauters, SM Butorin, ...
Inorganic Chemistry 59 (17), 11889-11893, 2020
72020
Study of uranium oxidation states in geological material
I Pidchenko, S Salminen-Paatero, J Rothe, J Suksi
Journal of environmental radioactivity 124, 141-146, 2013
72013
Characterization of structural properties of U and Pu in model systems by advanced synchrotron based X-ray spectroscopy
I Pidchenko
Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Diss., 2016, 2016
32016
A multi-technique study of altered granitic rock from the Krunkelbach Valley uranium deposit, Southern Germany
I Pidchenko, S Bauters, I Sinenko, S Hempel, L Amidani, D Detollenaere, ...
RSC advances 10 (43), 25529-25539, 2020
22020
Deep anoxic aquifers could act as sinks for uranium through microbial-assisted mineral trapping
IN Pidchenko, JN Christensen, M Kutzschbach, K Ignatyev, ...
Communications Earth & Environment 4 (1), 128, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20