Παρακολούθηση
Spyros E. Zographos
Spyros E. Zographos
Institute of Chemical Biology, National Hellenic Research Foundation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eie.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Naturally occurring pentacyclic triterpenes as inhibitors of glycogen phosphorylase: synthesis, structure− activity relationships, and X-ray crystallographic studies
X Wen, H Sun, J Liu, K Cheng, P Zhang, L Zhang, J Hao, L Zhang, P Ni, ...
Journal of Medicinal Chemistry 51 (12), 3540-3554, 2008
2432008
New inhibitors of glycogen phosphorylase as potential antidiabetic agents
L Somsák, K Czifrák, M Tóth, E Bokor, ED Chrysina, KM Alexacou, ...
Current medicinal chemistry 15 (28), 2933-2983, 2008
2182008
Potent inhibition of glycogen phosphorylase by a spirohydantoin of glucopyranose: First pyranose analogues of hydantocidin
CJF Bichard, EP Mitchell, MR Wormald, KA Watson, LN Johnson, ...
Tetrahedron letters 36 (12), 2145-2148, 1995
1801995
Flavopiridol inhibits glycogen phosphorylase by binding at the inhibitor site
NG Oikonomakos, JB Schnier, SE Zographos, VT Skamnaki, ...
Journal of Biological Chemistry 275 (44), 34566-34573, 2000
1712000
Glucose analogue inhibitors of glycogen phosphorylase: from crystallographic analysis to drug prediction using GRID force-field and GOLPE variable selection
KA Watson, EP Mitchell, LN Johnson, G Cruciani, JC Son, CJF Bichard, ...
Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography 51 (4), 458-472, 1995
1241995
Anopheles gambiae odorant binding protein crystal complex with the synthetic repellent DEET: implications for structure-based design of novel mosquito repellents
KE Tsitsanou, T Thireou, CE Drakou, K Koussis, MV Keramioti, ...
Cellular and Molecular Life Sciences 69, 283-297, 2012
1232012
The structure of glycogen phosphorylase b with an alkyldihydropyridine-dicarboxylic acid compound, a novel and potent inhibitor
SE Zographos, NG Oikonomakos, KE Tsitsanou, DD Leonidas, ...
Structure 5 (11), 1413-1425, 1997
1121997
Kinetics, in silico docking, molecular dynamics, and MM‐GBSA binding studies on prototype indirubins, KT5720, and staurosporine as phosphorylase kinase ATP …
JM Hayes, VT Skamnaki, G Archontis, C Lamprakis, J Sarrou, N Bischler, ...
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 79 (3), 703-719, 2011
1092011
Glucose-based spiro-isoxazolines: A new family of potent glycogen phosphorylase inhibitors
M Benltifa, JM Hayes, S Vidal, D Gueyrard, PG Goekjian, JP Praly, ...
Bioorganic & medicinal chemistry 17 (20), 7368-7380, 2009
992009
Binding of N‐acetyl‐N ′‐β‐d‐glucopyranosyl urea and N‐benzoyl‐N ′‐β‐d‐glucopyranosyl urea to glycogen phosphorylase b Kinetic and …
NG Oikonomakos, M Kosmopoulou, SE Zographos, DD Leonidas, ...
European journal of biochemistry 269 (6), 1684-1696, 2002
972002
Amide-1, 2, 3-triazole bioisosterism: the glycogen phosphorylase case
ED Chrysina, É Bokor, KM Alexacou, MD Charavgi, GN Oikonomakos, ...
Tetrahedron: Asymmetry 20 (6-8), 733-740, 2009
932009
N‐acetyl‐β‐D‐glucopyranosylamine: A potent T‐state inhibitor of glycogen phosphorylase. A comparison with α‐D‐glucose
NG Oikonomakos, M Kontou, SE Zographos, KA Watson, LN Johnson, ...
Protein Science 4 (12), 2469-2477, 1995
931995
Iminosugars as potential inhibitors of glycogenolysis: structural insights into the molecular basis of glycogen phosphorylase inhibition
NG Oikonomakos, C Tiraidis, DD Leonidas, SE Zographos, M Kristiansen, ...
Journal of medicinal chemistry 49 (19), 5687-5701, 2006
872006
Allosteric inhibition of glycogen phosphorylase a by the potential antidiabetic drug 3-isopropyl 4-(2-chlorophenyl)-1, 4-dihydro-1-ethyl-2-methyl-pyridine-3, 5, 6-tricarboxylate
NG Oikonomakos, KE Tsitsanou, SE Zographos, VT Skamnaki, ...
Protein Science 8 (10), 1930-1945, 1999
761999
Cooperative Interactions of the Catalytic Nucleophile and the Catalytic Acid in the Inhibition of β‐Glycosidases. Calculations and their validation by comparative kinetic and …
TD Heightman, A Vasella, KE Tsitsanou, SE Zographos, VT Skamnaki, ...
Helvetica chimica acta 81 (5‐8), 853-864, 1998
741998
Triazole carboxylic acids as anionic sugar mimics? Inhibition of glycogen phosphorylase by a D-glucotriazole carboxylate
TM Krülle, C de la Fuente, L Pickering, RT Aplin, KE Tsitsanou, ...
Tetrahedron: Asymmetry 8 (22), 3807-3820, 1997
721997
1-(3-Deoxy-3-fluoro-β-D-glucopyranosyl) pyrimidine derivatives as inhibitors of glycogen phosphorylase b: Kinetic, crystallographic and modelling studies
VG Tsirkone, E Tsoukala, C Lamprakis, S Manta, JM Hayes, VT Skamnaki, ...
Bioorganic & medicinal chemistry 18 (10), 3413-3425, 2010
692010
The σ‐Hole Phenomenon of Halogen Atoms Forms the Structural Basis of the Strong Inhibitory Potency of C5 Halogen Substituted Glucopyranosyl Nucleosides towards Glycogen …
AL Kantsadi, JM Hayes, S Manta, VT Skamnaki, C Kiritsis, AMG Psarra, ...
ChemMedChem 7 (4), 722-732, 2012
632012
Specific inhibition of glycogen phosphorylase by a spirodiketopiperazine at the anomeric position of glucopyranose
TM Krülle, KA Watson, M Gregoriou, LN Johnson, S Crook, DJ Watkin, ...
Tetrahedron letters 36 (45), 8291-8294, 1995
631995
Differential expression of molecular motors in the motor cortex of sporadic ALS
M Pantelidou, SE Zographos, CW Lederer, T Kyriakides, MW Pfaffl, ...
Neurobiology of Disease 26 (3), 577-589, 2007
582007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20