Παρακολούθηση
Mikhail Alexandrov
Mikhail Alexandrov
Άλλα ονόματαМихаил Аронович Александров
RANEPA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ranepa.ru
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An approach to clustering abstracts
M Alexandrov, A Gelbukh, P Rosso
International Conference on Application of Natural Language to Information …, 2005
752005
Creating collections of descriptors of events and processes based on Internet queries
A Boldyreva, O Sobolevskiy, M Alexandrov, V Danilova
Advances in Computational Intelligence: 15th Mexican International …, 2017
432017
Clustering abstracts instead of full texts
P Makagonov, M Alexandrov, A Gelbukh
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 129-135, 2004
422004
Detecting inflection patterns in natural language by minimization of morphological model
A Gelbukh, M Alexandrov, SY Han
Progress in Pattern Recognition, Image Analysis and Applications: 9th …, 2004
402004
Internet queries as a tool for analysis of regional police work and forecast of crimes in regions
A Boldyreva, M Alexandrov, O Koshulko, O Sobolevskiy
Advances in Computational Intelligence: 15th Mexican International …, 2017
362017
Opinion mining on small and noisy samples of health-related texts
L Akhtyamova, M Alexandrov, J Cardiff, O Koshulko
Advances in Intelligent Systems and Computing III: Selected Papers from the …, 2019
262019
Adverse drug extraction in twitter data using convolutional neural network
L Akhtyamova, M Alexandrov, J Cardiff
2017 28th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2017
252017
A toolkit for development of the domain-oriented dictionaries for structuring document flows
PP Makagonov, MA Alexandrov, K Sboychakov
Data Analysis, Classification, and Related Methods, 83-88, 2000
252000
Chi-square classifier for document categorization
M Alexandrov, A Gelbukh, G Lozovoi
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: Second …, 2001
192001
LexisTerm–the program for term selection by the criterion of specificity
R Lopez, M Alexandrov, D Barreda, J Tejada
Artificial Intelligence Applications to Business and Engineering Domain 24, 8-15, 2011
172011
Generating overview timelines for major events in an RSS corpus
R Prabowo, M Thelwall, M Alexandrov
Journal of Informetrics 1 (2), 131-144, 2007
172007
Models for opinion classification of blogs taken from Peruvian Facebook
M Alexandrov, V Danilova, A Koshulko, J Tejada
Proceedings of 4th International Conference on Inductive Modeling (ICIM-2013 …, 2013
152013
The study of sentiment word granularity for opinion analysis (a comparison with Maite Taboada works)
O Kaurova, M Alexandrov, N Ponomareva
International Journal on Social Media. MMM: Monitoring, Measurement, and …, 2010
142010
Constructing empirical models for automatic dialog parameterization
M Alexandrov, X Blanco, N Ponomareva, P Rosso
Text, Speech and Dialogue: 10th International Conference, TSD 2007, Pilsen …, 2007
142007
Selection of representative documents for clusters in a document collection
A Gelbukh, M Alexandrov, A Bourek, P Makagonov
Natural language processing and information systems, 120-126, 2003
132003
On metrics for Keyword-Based document selection and classification
M Alexandrov, A Gelbukh, P Makagonov
Proc. of the Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2000
122000
A survey of multilingual event extraction from text
V Danilova, M Alexandrov, X Blanco
Natural Language Processing and Information Systems: 19th International …, 2014
112014
Classification of free text clinical narratives (short review)
O Kaurova, M Alexandrov, X Blanco
Business and Engineering Applications of Intelligent and Information Systems 124, 2011
102011
Sense cluster based categorization and clustering of abstracts
D Buscaldi, P Rosso, M Alexandrov, AJ Ciscar
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 7th International …, 2006
102006
Keyword-based technology for clustering short documents
P Makagonov, M Alexandrov, K Sboychakov
Selected Papers. Computing Research 2, 105-114, 2000
102000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20